85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

images

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kể từ khi thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động.

Hướng đến kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28/7/2014), nhằm giúp cán bộ đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động và những người quan tâm tìm hiểu về tổ chức Công đoàn qua những chặng đường lịch sử; sứ mệnh của giai cấp công nhân; quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn;… Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xin giới thiệu cuốn sách:

“85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam;

Phần thứ hai. Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;

Phần thứ ba. Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam;

Phần thứ tư. Công đoàn Việt Nam – những mốc son lịch sử;

Phần thứ năm. Nội dung Đại hội XI và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018;

Phần thứ sáu. Hỏi – đáp cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển;

Phần thứ bảy. Nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng giai cấp công nhân và sự tiến bộ của phụ nữ thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước;

Phần thứ tám. Các quy định mới nhất dành cho cán bộ công đoàn

85 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2014, SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2014 MỚI NHẤT

images (1)

HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI,

BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỂ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

(VĂN BẢN MỚI NHẤT, ĐẦY ĐỦ NHẤT)

Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động có vai trò đặc biệt quan trọng để cụ thể hóa, chi tiết hóa Bộ luật lao động

Thông qua những lần sửa đổi Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn cũng được ban hành và sửa đổi kịp thời đáng ứng nhu cầu thực tiễn áp dụng

Đề đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng trong thực tiễn chúng tôi đã biên soạn đến các độc giả cuốn sách nêu trên

Có thể nói, đây là cuốn sách được tập hợp một cách đầy đủ các văn bản hướng dẫn bộ luật lao động đến thời điểm phát hành sách.

Để tiện cho việc tìm hiểu và áp dụng của độc giả, chúng tôi đã trình bày cuốn sách thành các phần chính sau:

Phần 1. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13  (áp dụng 1-5-2013)

Phần 2. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về việc làm

Phần 3. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động

Phần 4. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Tiền lương

Phần 5. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Giải quyết tranh chấp lao động

Phần 6. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động

Phần 7. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Quy chế dân chủ

Phần 8. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Phần 9. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Lao động là người giúp việc gia đình

Phần 10 Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về việc cho thuê lại lao động

Phần 11. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Phần 12. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về một số văn bản khác liên quan

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả một hệ thống tri thức về pháp luật lao động và giúp độc giả dễ dàng hơn trong quá trình áp dụng pháp luật lao động để giải quyết các tình huống phát sinh trong quan hệ lao động

Sách dày 552  trang in giấy trắng bải bằng khổ 20×28 in xong và phát hành tháng 10 năm 2014. giá phát hành 350.000đ/1c

>> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
>> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ