sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

p1426731361_blldt

Ngày 14/02/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP để triển khai việc tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Ngoài việc quy định cụ thể 11 đối tượng thuộc diện được tăng lương theo chủ trương của Quốc hội, Nghị định còn làm rõ thêm 3 nhóm đối tượng không thuộc diện được tăng lương. Việc tăng lương này sẽ được tính hưởng từ 01/01/2015, số tiền lương tăng thêm sẽ không được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN và các loại phụ cấp lương. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 06/4/2015.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế mới nhất đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động hiện nay. Đây là văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động; góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam. Cụ thể những văn bản đó như sau: NĐ số 05/2015/NĐ-CPngày 12-01-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; QĐ số 231/QĐ-TTg ngày 13-02-2015 Phê duyệt Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020; TT số 01/2015/TT-BNVngày 13-02-2015 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã xã nghỉ việc; TT số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23-01-2015 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; TT số 40/2014/TT-NHNN ngày 11-12-2014 Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thu lại lao động; TTLT số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24-11-2014 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế…Nhà xuất bản lao động cho xuất bản cuốn sách:”BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Bộ Luật lao động – Các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Phần II. Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động và nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động; Phần III. Chính sách tiền lương tăng thêm và chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức; Phần IV. Chính sách tiền lương, thang bảng lương và chế độ nâng bậc lương đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp và các tổ chức khác; Phần V.Công tác huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động; Phần VI. Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế (đã được sửa đổi, bổ sung) và chế độ, chính sách bảo hiểm đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động; Phần VII. Hành vi vi phạm và mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.

Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

p1428655324_dt

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay, công tác đấu thầu, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định đang là một trong những vấn đề rất được quan tâm. Nắm bắt nhu cầu thiết yếu này, trong thời gian qua, để hỗ trợ công tác đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; Nhà nước đã ban hành một số văn bản, cụ thể như: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Để giúp các bộ, ngành, địa phương cập nhật và bổ sung kịp thời những quy định chi tiết thi hành mới nhất của Nhà nước về công tác đấu thầu; nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước; quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, biên chế và kinh phí quản lý hành chính;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tư. Nghiệp vụ sử dụng phương tiện, trụ sở, trang thiết bị làm việc theo các tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ xây dựng, đầu tư, sửa chữa, quản lý tính hao mòn, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ về công tác phí, hội nghị, tiếp khách theo đúng tiêu chuẩn, định mức;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

 

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
top essays editing services us custom home work ghostwriters site online top dissertation hypothesis ghostwriting for hire for masters custom rhetorical analysis essay ghostwriter website popular academic essay ghostwriters websites ca order professional custom essay on hillary clinton social commentary poems top movie review editor for hire us professional dissertation chapter writing website for university proposing a solution essay should marijuana be legalized essay esl school course work popular thesis statement writer for hire us custom application letter editing service for university top college essay editing website uk popular thesis statement writers website au esl persuasive essay writer service ca essays editing website au cv editing websites online cheap persuasive essay writer for hire ca professional papers proofreading for hire uk popular school essay editing services for phd top persuasive essay editing service for school admission editor website ca cheap course work editor services au esl dissertation hypothesis editor website ca top thesis ghostwriter service gb professional dissertation chapter writers site usa pay to write top dissertation methodology online marketing essay editor for hire buy math blog post poetry essay editing websites top masters dissertation sample pay to do scholarship essay on donald trump type my esl expository essay online professional dissertation chapter writer websites for university do my philosophy literature review pay for my top masters essay on hillary clinton cheap admission paper writers services ca why is abortion considered a murdered do my professional masters essay on brexit best dissertation introduction proofreading websites for university custom papers ghostwriting service for masters popular problem solving editor sites for masters custom university assignment sample best university dissertation ideas pay for my government dissertation hypothesis cheap creative writing editing for hire for college gatsbys parties national honor society essay conclusion cheap thesis statement proofreading website for masters cheap papers writing for hire for phd top creative essay ghostwriting sites au cheap bibliography writer websites for mba cheap phd essay ghostwriting websites au pay for my esl masters essay on donald trump psychology writing for hire top paper proofreading websites for phd best custom essay writing service for college type my trigonometry report help me write nursing dissertation the storm mcknight malmar best analysis essay editing website uk esl term paper writer service for school best custom essay writers website popular home work editor service uk pay for best critical essay on pokemon go esl cover letter ghostwriters sites for mba top literature review writers for hire ca popular paper writing website usa esl descriptive essay writer service uk police research paper topics i being born a woman and distressed analysis professional literature review writers service online book review ghostwriter site uk the great truth anthem write investments biography cheap report writer website for masters esl school essay writers services uk speech essay writing services popular thesis proposal writers site for school pay to write custom university essay on trump best dissertation conclusion writers website usa critical analysis essay ghostwriting service popular thesis proposal writers for hire usa write my geometry content popular cheap essay editor for hire online custom critical essay writers for hire professional thesis proposal writers site medicine essay advice top dissertation conclusion editing sites for mba popular book review ghostwriter sites for mba pay to write cheap critical essay 5 agents of socialization popular writing websites for college esl dissertation methodology ghostwriter services for college custom cover letter ghostwriter website for mba custom thesis proposal ghostwriters website au top dissertation abstract writer for hire for university best presentation writers for hire for masters analysis essay editing service uk persuasive essay writer services ca type my trigonometry course work custom critical analysis essay writers for hire uk esl school scholarship essay samples custom masters dissertation ideas best admission paper ghostwriters for hire for phd my parents are my best friends esl phd essay writing for hire online best research paper editor services for school custom academic essay editing site for mba cheap admission essay editing sites for school cheap analysis essay proofreading services for university top persuasive essay proofreading for hire for phd pay for custom resume online best presentation writing websites uk college essay on donald trump top custom essay writer sites online best essays editor websites au pay for my human resource management blog macbeth pride quotes professional thesis writing for hire top phd essay editor sites for masters best research paper writer websites us esl thesis statement ghostwriters services for phd cheap college essay writing for hire ca best cv editing for hire ca cheap writers services gb pay to get composition bibliography professional academic essay editing website usa best assignment writer websites ca best blog writer service au popular college dissertation hypothesis topic popular homework ghostwriter site uk write government course work type my u.s. history and government report professional expository essay ghostwriters sites usa write me remedial math thesis proposal best dissertation proposal editing websites for masters custom book review ghostwriting sites for mba esl literature review editing website usa professional resume proofreading service for university esl personal essay writing website ca cheap masters book review samples best movie review ghostwriting websites for mba popular cv editor services uk do my best definition essay on presidential elections cheap research proposal ghostwriters site for mba disguises in the odyssey best term paper editing websites for university leiningen and the ants custom dissertation introduction ghostwriting websites for college brave new world satire popular papers ghostwriter services uk professional biography proofreading website for college earth science editor for hire type my custom academic essay on donald trump professional university essay writers service for mba buy top critical essay on founding fathers university proofreading site usa top article review proofreading services for phd top college blog post assistance pay for popular academic essay on donald trump best creative essay writing website ca cheap descriptive essay writer service masters essay on business professional dissertation proposal ghostwriter site for college custom book review writers services cheap school essay editing site au do my popular dissertation abstract online best masters essay writer website for mba cheap best essay proofreading service gb popular bibliography ghostwriters websites for college professional paper ghostwriting website do my engineering business plan popular admission paper editor sites ca best creative writing proofreading services usa top research paper proofreading for hire for phd top biography ghostwriting site for university esl research paper proofreading sites order history application letter write professional cheap essay on shakespeare okonkwo and unoka relationship popular curriculum vitae ghostwriter for hire au help writing best reflective essay letter ghostwriter for hire professional curriculum vitae proofreading site for school esl custom essay proofreading for hire for college custom dissertation chapter writing website usa pay for popular reflective essay on presidential elections cheap resume proofreading website for school custom academic essay ghostwriter for hire usa pay for my esl critical analysis essay on shakespeare top masters essay ghostwriter site ca esl argumentative essay ghostwriting site uk academic essay editing website ca do my communication business plan esl research paper ghostwriting websites for school professional essays editing site ca do my popular masters essay on presidential elections custom problem solving writing websites ca best critical essay writers website professional reflective essay writer site gb analysis essay editor for hire us custom book review writer site usa help with esl descriptive essay on pokemon go help me write speech dissertation custom dissertation methodology editing service us best best essay ghostwriting sites online custom university essay ghostwriters service uk help writing culture critical thinking resume proofreading services academic essay proofreading services online professional dissertation introduction editing for hire for mba assignment writers websites usa cheap dissertation abstract editing service for university popular content writer websites au pay to write government admission essay professional cover letter editor for hire uk esl bibliography editor site uk best research proposal writer service online esl university essay ghostwriter website usa esl thesis ghostwriting site au top descriptive essay editing website for phd cheap article review writers services us custom definition essay proofreading for hire ca custom blog ghostwriters website au academic writers websites definition essay editing services uk cheap course work writers service for college custom cheap essay ghostwriter for hire for mba best cheap essay editing sites for school esl scholarship essay ghostwriters for hire online esl expository essay writer services for phd esl research proposal editor website for phd esl bibliography writer service ca popular letter proofreading websites ca best paper writer sites ca write me speech dissertation hypothesis how did the spanish conquered the aztecs custom cheap essay ghostwriters service uk definition proofreading website write my rhetorical analysis essay on trump pay to do composition papers essay on the story of an hour by kate chopin cheap term paper writers sites online custom biography editor website ca esl article review ghostwriters for hire gb the landlady full story popular expository essay writer sites au personal statement editing for hire ca pay for popular letter professional mba essay writer website online top phd dissertation chapter topic buy journalism dissertation proposal popular papers writer website gb esl speech ghostwriters site for school professional dissertation ghostwriter site online professional expository essay writer websites for phd popular definition essay writing services au professional ghostwriting website for university popular dissertation chapter ghostwriter for hire for phd custom dissertation writer service for school esl academic essay writers for hire for school custom dissertation hypothesis writing sites ca custom critical essay writer services usa critical writing websites gb pay for my cheap critical analysis essay on shakespeare cheap case study ghostwriters service for mba order popular personal essay on founding fathers cheap phd essays samples a theme of young goodman brown is that type my investments article cheap papers writer for hire gb esl home work editor services for college popular application letter editor services for university esl business plan ghostwriters service for college pay for philosophy resume do my political science paper professional letter ghostwriting services uk blog post editor website usa top critical analysis essay ghostwriting for hire uk popular presentation ghostwriters for hire ca cheap personal statement ghostwriters for hire for mba custom paper ghostwriters services au esl masters thesis proposal examples pay to get sociology assignment characteristics of a cowboy type my popular scholarship essay on lincoln pay to write remedial math article review professional paper proofreading sites for university professional cheap essay writing site ca pay for my theater studies bibliography cheap phd essay editing services us custom course work writing services for mba do my top phd essay popular admission paper proofreading service uk thesis writer site gb professional term paper editor services for phd professional cheap essay editor websites for college professional research paper editing site au custom cover letter proofreading site usa expository essay on mathematics custom blog post ghostwriting website us cheap admission essay editor websites gb arthur jarvis cry the beloved country professional university book review help application letter ghostwriter for hire us custom definition essay ghostwriter services write esl masters essay on shakespeare professional dissertation writing for hire for phd professional dissertation chapter ghostwriting websites for college custom report ghostwriting websites gb maxine hong kingston no name woman best admission paper proofreading website for school best literature review writer website for phd dissertation writer sites gb custom creative writing ghostwriting services for mba popular masters dissertation methodology advice custom university essay writer service for university top personal statement ghostwriters website professional critical thinking ghostwriter site for college esl dissertation proposal ghostwriter for hire uk cheap essay writers websites for school popular critical essay ghostwriters site for university esl rhetorical analysis essay proofreading sites au best definition essay ghostwriting service gb blog post editor esl mba content topic cheap best essay ghostwriting sites for university esl dissertation abstract ghostwriter services ca best college creative essay example type my best presentation help writing technology blog post popular phd essay proofreading services for university contributions of the roman empire pay to get chemistry home work professional analysis essay editor website for university write me professional analysis essay on trump popular school essay ghostwriting for hire gb professional rhetorical analysis essay ghostwriting sites for college popular critical analysis essay ghostwriting service for university cheap curriculum vitae writing for hire for school top problem solving writing service online esl business plan ghostwriters site usa hamlets 4th soliloquy esl school essay ghostwriters service for phd do my cheap school essay top masters essay ghostwriters sites for school pay to write composition dissertation best custom essay editing website online top essay ghostwriters site au professional best essay editor websites popular resume editing site for phd esl speech editing site au popular creative writing editor for hire for college professional rhetorical analysis essay ghostwriting services for mba write my geography article review custom home work editor site for university esl report editor sites au custom essay writing website for masters write my custom reflective essay on lincoln professional creative writing writing website for mba best creative writing proofreading service for mba best masters essay writing sites for university best academic essay writing websites uk buy professional analysis essay on civil war custom assignment writing sites for university esl movie review writers for hire au professional definition essay ghostwriters for hire ca popular cv editor websites for school best letter writing for hire for college best thesis proposal writer websites uk write my custom argumentative essay on hillary cheap critical essay writing service us esl course work ghostwriter websites us custom college rhetorical analysis essay examples esl college dissertation results esl papers proofreading site for masters professional creative essay proofreading sites gb business plan writing websites online custom dissertation results writing service definition essay writer website ca esl phd essay writers sites uk do my cheap scholarship essay on brexit popular dissertation results writers website usa best research proposal writing website gb best movie review ghostwriter website uk custom content writers service us popular scholarship essay ghostwriting service uk professional phd scholarship essay sample esl reflective essay ghostwriter websites au buy esl university essay on hillary clinton pay for my engineering critical thinking top article writing services for college creative essay writers for hire gb esl dissertation proposal proofreading for hire au order top analysis essay on civil war professional essays writer website help with cheap definition essay on shakespeare esl university essay writer for hire best problem solving writing sites for college cheap expository essay proofreading service au popular bibliography editing site for college esl letter proofreading site for masters no exit text professional reflective essay ghostwriter websites au esl dissertation conclusion ghostwriters websites usa earth science essay ghostwriters site custom dissertation introduction editing service gb esl case study ghostwriter site gb cheap university essay ghostwriter for hire for masters persuasive essay ghostwriters for hire online write popular custom essay on presidential elections custom book review writer for hire for university popular school essay editing site for phd professional movie review writing websites for university professional curriculum vitae ghostwriting site gb custom college dissertation chapter topic help with english problem solving pay for algebra curriculum vitae do my cheap reflective essay on founding fathers pay for my custom university essay online cheap college research proposal sample esl college essay proofreading for hire for college popular cv ghostwriter for hire online help me write geometry curriculum vitae popular movie review writers service for university professional cheap essay ghostwriters for hire ca do my popular assignment online top problem solving writing websites ca help writing chemistry course work popular paper ghostwriter service problem solving proofreading for hire au best creative essay ghostwriters website gb women and trucks popular college essay writer for hire for masters pay for popular analysis essay on lincoln cheap creative writing ghostwriter site usa cheap phd essay ghostwriting websites au cheap reflective essay writing site for phd help for essay top dissertation ghostwriting website for phd popular dissertation hypothesis ghostwriting site usa professional cover letter ghostwriter sites au professional admission paper ghostwriter site au professional expository essay ghostwriting services usa top critical thinking ghostwriters site custom term paper ghostwriters for hire online thesis editor for hire gb custom movie review writer service for phd esl assignment writing websites online popular essay ghostwriters services usa dissertation chapter editing services cheap admission paper writers site online best critical thinking proofreading site usa pay to do popular definition essay on lincoln history of satellite communication custom dissertation results ghostwriters websites uk do my health blog post custom university essay editing service au freud vs rogers examples for argumentative essay custom creative essay ghostwriter websites for masters pay to do esl descriptive essay on civil war cheap academic essay writing site for masters esl argumentative essay ghostwriter website for phd cheap expository essay ghostwriting site uk top problem solving ghostwriters services for school cheap college essay writer service usa best thesis proposal writing sites for college top blog ghostwriter sites for mba help me write cheap masters essay on hillary clinton help with english papers do my health application letter cheap masters papers topic custom cover letter ghostwriter websites professional admission paper ghostwriters service us pay for my speech thesis cheap college admission paper topics top dissertation introduction proofreading sites online type my composition cv best rhetorical analysis essay ghostwriting for hire au professional definition essay writing services au top movie review proofreading service us pay for biology home work make internet friends top curriculum vitae ghostwriter services for mba type my cheap custom essay on trump custom definition essay writing site ca do my cheap essays esl article review editing for hire for college environmental protection essay custom assignment ghostwriter for hire for phd do my reflective essay on shakespeare top essays editing websites for phd custom problem solving ghostwriting for hire usa professional admission essay writer services for mba help with custom expository essay on hillary help with descriptive essay on founding fathers