sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Những dấu ấn thời gian

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Những dấu ấn thời gian

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Những dấu ấn thời gian

tải xuống (2)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, mất ngày 04/10/2013 tại Hà Nội. Đại tướng là một tên tuổi lớn trong lịch sử Việt Nam, trước khi trở thành Đại tướng lừng danh, ông là một nhà báo, nhà sử học, một thầy giáo dạy sử ở trường Thăng Long và là nhà hoạt động chính trị. Được Hồ Chủ tịch tín nhiệm giao cho việc điều binh khiển tướng, ông không phụ công tín nhiệm của Bác Hồ, không phụ công xây dựng và bảo vệ tổ quốc thiêng liêng của tiền nhân, đem hết tâm sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.Ông đã xây dựng và phát triển một đội quân cách mạng hùng mạnh: từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu hi sinh. Trong hơn 30 năm liền đã đánh bại hai đế quốc sừng sỏ, hoàn thành sự nghiệp giành độc lập và thống nhất đất nước.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cả thế giới biết đến như một trong những danh tướng của thế giới – một vị tướng huyền thoại của chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân. Ông được tôn vinh trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong nước và thế giới, đã được ghi danh vào nhiều bộ từ điển Bách khoa và Bách khoa toàn thư của nhiều nước.

Để ôn lại những dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của Đại tướng – Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc  xuất bản cuốn sách:“Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Những dấu ấn thời gian”. Sách do thạc sỹ LÊ TRUNG KIÊN (chủ biên)

Cuốn sách được tập hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, hi vọng sẽ giúp ích cho ban đọc muốn tìm hiểu về chân dung vị tướng huyền thoại của nhân dân  Việt Nam.

Sách có độ dày 400 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Tài liệu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý thu, chi tài chính và sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước

che do ke toan nha nuoc

Để giúp kế toán trong các cơ quan, đơn vị nhà nước nâng cao các nghiệp vụ về quản lý các khoản thu chi ngân sách; nghiệp vụ kế toán hạch toán các khoản thu chi, xử lý chênh lệch thu, chi; mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng tiêu chuẩn định mức; trích khấu hao tài sản cố định;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu:

“TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG:  NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC”
   Tài liệu được trình bày theo 5 chuyên đề, mỗi chuyên đề tương ứng với một nghiệp vụ để giúp kế toán và các cá nhân quan tâm dễ dàng tìm hiểu. Nội dung 5 chuyên đề gồm:

 

   Chuyên đề 1. Nghiệp vụ quản lý các khoản thu trong các cơ quan, đơn vị nhà nước:

 

   -          Chương I.Quản lý thu thuế;

 

   -          Chương II.Quản lý thu phí, lệ phí;

 

   -          Chương III.Quy trình tổ chức quản lý thu ngân sách nhà nước.

 

   Chuyên đề 2. Nghiệp vụ quản lý các khoản chi trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;

 

   -          Chương I.Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập  ;

 

   -          Chương II.Quản lý chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

 

   -          Chương III.Quản lý tạm ứng vốn và kiểm soát chi ngân sách qua kho bạc nhà nước;

 

   -          Chương IV.Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

   Chuyên đề 3. Nghiệp vụ hach toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước:

 

   -          Chương I.Nghiệp vụ kế toán quản lý các khoản thu chi ngân sách  áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc;

 

   -          Chương II.Nghiệp vụ kế toán quản lý các khoản thu chi tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

 

   Chuyên đề 4. Nghiệp vụ quản lý và sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước  :

 

   -          Chương I.Tiêu chuẩn, định mức quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

 

   -          Chương II.Quản lý mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước;

 

   -          Chương III.Quản lý tính hao mòn tài sản cố định;

 

   -          Chương IV. Quản lý, sử dụng vật tư, hàng hóa.

 

   Chuyên đề 5. Nghiệp vụ hạch toán các khoản tăng, giảm, khấu hao và xây dựng cơ bản, sữa chữa tài sản:

 

   -          Chương I. Nghiệp vụ hạch toán tài sản cố định;

 

   -          Chương II. Nghiệp vụ hạch toán vật tư, hàng hóa.

 

   

    Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn
  >> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
  >> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ