sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

p1431573112_unnamed

Trong tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính sựnghiệp thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển của đất nước đồng thời là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi về các đường lối, chính sách pháp luật. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đang là một trong những nội dung cơ bản của chính sách cải cách hành chính. Do vậy, ngày 17/04/2015 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-04-2015 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành một số văn bản để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ, dân chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và các văn bản về các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức..

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật những quy định mới của Nhà nước về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quyền dân chủ, tự chủ trong tổ chức, hoạt động và đồng thời cập nhật các chính sách mới về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm dành cho cán bộ, công chức và viên chức;…Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Phần thứ hai. Cơ cấu ngạch và vị trí việc làm dành cho công chức, viên chức;

Phần thứ baLuật cán bộ, công chức, viên chức và quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức;

Phần thứ tư. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ năm. Các chính sách đãi ngộ về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho cán bộ, công chức;

Phần thứ sáu.Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay, công tác đấu thầu, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định đang là một trong những vấn đề rất được quan tâm. Nắm bắt nhu cầu thiết yếu này, trong thời gian qua, để hỗ trợ công tác đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; Nhà nước đã ban hành một số văn bản, cụ thể như: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Để giúp các bộ, ngành, địa phương cập nhật và bổ sung kịp thời những quy định chi tiết thi hành mới nhất của Nhà nước về công tác đấu thầu; nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước; quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, biên chế và kinh phí quản lý hành chính;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tư. Nghiệp vụ sử dụng phương tiện, trụ sở, trang thiết bị làm việc theo các tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ xây dựng, đầu tư, sửa chữa, quản lý tính hao mòn, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ về công tác phí, hội nghị, tiếp khách theo đúng tiêu chuẩn, định mức;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

 

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
help writing culture creative writing cheap dissertation results proofreading services ca custom definition essay editing sites for college professional content writing service for school custom definition essay editing service college essay on social studies popular dissertation editor websites for mba best essays writers website for phd best research proposal writer for hire for masters popular course work editing for hire usa esl critical essay proofreading websites for school esl personal statement writers service uk cheap case study writers websites au custom blog post writer website for mba tutankhamun inner coffin best masters thesis proposal example esl rhetorical analysis essay proofreading website au marriage is a private affair by chinua achebe best blog writing website for mba top mba university essay topics best rhetorical analysis essay proofreading for hire uk esl research proposal ghostwriter websites my treasure box fear essays write me health dissertation results help with my esl masters essay on hillary clinton custom critical analysis essay writing sites for college buy professional essay online top argumentative essay writers websites us stress cause and effect popular thesis editing for hire gb write my top critical essay on civil war best business plan editor website for masters professional critical thinking ghostwriter site for university pay to write english as second language creative writing esl presentation ghostwriter websites for university professional biography ghostwriting for hire online best best essay writing website online blog post proofreading for hire online analysis ghostwriting website usa twelfth night malvolio popular phd essay writer site for mba esl reflective essay ghostwriter website gb professional papers ghostwriters site for university cheap cv editing services for school popular best essay on donald trump pay for calculus research proposal professional paper ghostwriters for hire ca cheap cover letter ghostwriters website cheap scholarship essay writer for hire online help writing speech thesis statement professional phd blog cheap article review editor websites for school help me write shakespeare studies home work top custom essay ghostwriting service for school analysis essay on botany cheap definition essay writers sites custom problem solving editor services usa author of the seafarer school essay topics esl thesis statement writing sites for college cheap creative writing editor services for university help with my algebra dissertation hypothesis best report editing service for university phd essay ghostwriting site us best critical analysis essay ghostwriting websites us cheap research paper editing sites for college persuasive essay ghostwriter website online movie review proofreading website usa pay for film studies cv popular research paper editor services us top scholarship essay ghostwriting sites for college best school essay editor website for college custom creative writing editing service ca best dissertation hypothesis proofreading sites for phd do my top creative essay on shakespeare best home work ghostwriting websites gb esl thesis editing for hire for college critical thinking editing services gb top term paper writers for hire au write science homework popular resume ghostwriting website uk professional papers editor services au esl critical analysis essay editing websites for university custom personal statement writers sites usa custom personal statement editing website gb cheap problem solving editor for hire au professional biography ghostwriters sites uk write geography critical thinking cheap dissertation ghostwriting service for college help writing culture dissertation abstract top critical thinking proofreading site for college top rhetorical analysis essay ghostwriters site uk popular dissertation introduction writers website us shrapnel in the heart top thesis statement ghostwriters websites us popular movie review ghostwriter for hire for mba cheap admission paper writers service for college help me write persuasive essay on founding fathers cheap admission paper writer for hire gb claude monet starry night andrew carnegie robber baron or captain of industry custom definition essay writing website us popular university essay ghostwriter for hire for phd school essay editing site us pay to write custom argumentative essay online professional persuasive essay ghostwriting website for mba top article review ghostwriters service usa popular college rhetorical analysis essay ideas professional definition essay ghostwriting websites for phd write my science essay popular critical analysis essay writers service for mba buy top cheap essay on founding fathers esl dissertation ghostwriting services ca best cv writer website for college professional cover letter proofreading website for college custom personal essay editing service for school esl speech writers services for university cheap content writers services gb top analysis essay ghostwriter websites usa popular dissertation hypothesis editing services online life is beautiful themes cheap annotated bibliography proofreading sites online demon lover analysis definition essay ghostwriter for hire gb popular curriculum vitae writer site for school popular research proposal writers services uk custom best essay editing service au top personal statement ghostwriters sites us custom persuasive essay writer sites uk best critical thinking ghostwriters service us pay for my esl expository essay on founding fathers dissertation abstract editor site usa what does it means to be an american persuasive essay writer website au type my best curriculum vitae online cheap dissertation results editing websites for university professional bibliography proofreading website for mba pay to write geography case study esl research paper ghostwriter sites for mba cheap speech writing websites ca help with my custom essay on donald trump annotated bibliography ghostwriters sites esl research proposal editing services online top mba resume example cheap reflective essay proofreading service for university custom dissertation proposal ghostwriters service ca article writer service online write me human resource management book review emily dickinson 754 top analysis essay proofreading website online custom blog post writer services au top content ghostwriter for hire online pay to write popular school essay on founding fathers curriculum vitae writing do my physics book review pay for professional rhetorical analysis essay on founding fathers cheap university term paper examples professional annotated bibliography writing services for mba cheap application letter writing services for masters esl mba dissertation advice academic essay writer site esl university essay editing service uk popular mba research proposal advice type my top cv esl research paper ghostwriter service au esl thesis ghostwriters for hire professional mba academic essay sample esl university essay writing websites online thesis proposal editing services uk popular writer site for university popular presentation proofreading websites au penelope greek mythology popular case study ghostwriters for hire online best cheap essay editor service ca do my logic paper help with my remedial math essays application letter writer websites cheap cover letter ghostwriter websites au professional rhetorical analysis essay ghostwriting site for university koreans in hawaii esl college essay on donald trump popular academic essay editing site au popular personal essay writers service for college esl papers proofreading for hire paper editing service gb top admission paper editing service for phd buy health literature review custom university essay editing service us best creative essay ghostwriters website for masters custom dissertation proposal proofreading for hire au top masters essay ghostwriters for hire for college cheap dissertation introduction editing website uk cheap analysis essay editing for hire esl papers editing for hire for phd cheap reflective essay writing website for school cheap assignment writing sites for mba top research paper ghostwriter website online top course work ghostwriters website online help with my best masters essay on hillary clinton crucible important quotes best admission essay writing sites for mba esl curriculum vitae ghostwriting services gb custom dissertation introduction writers websites popular dissertation introduction editor services gb dissertation introduction writers service us buy analysis essay on civil war u.s. history and government editor websites cheap blog post editor website uk custom expository essay writer website for masters esl problem solving writer services usa professional home work ghostwriter services for university professional creative essay proofreading services gb critical thinking essays movie review writer site gb top reflective essay writer for hire usa cheap problem solving ghostwriter service online popular school essay editor sites au pay for my popular reflective essay on shakespeare order economics biography professional problem solving ghostwriting websites cheap dissertation methodology ghostwriters for hire gb professional definition essay ghostwriting sites for school write me biography online salem witch trials research paper help with my political science personal statement best resume ghostwriter website popular problem solving ghostwriter service for mba popular thesis statement writer website usa cheap speech ghostwriting website for masters best annotated bibliography writers site online custom custom essay editing sites au esl research proposal ghostwriter for hire usa custom phd blog post advice custom case study writers for hire for university into thin air essay professional case study writers websites usa best course work editing service for phd write religious studies personal statement best critical thinking editing services for college custom school school essay assistance cheap expository essay ghostwriter for hire au best personal statement ghostwriters services for college buy women and gender studies essays best speech writers services for phd order human resource management argumentative essay top speech ghostwriter service best school essays advice professional speech editing for hire online dissertation ghostwriting service au esl college essay writer service au scholarship essay ghostwriters sites uk pay to get popular personal essay on shakespeare best cv ghostwriting service gb professional personal essay proofreading sites usa does height affect speed popular dissertation introduction writers sites for university best dissertation introduction proofreading services for mba professional creative writing writers site for university professional academic essay writer sites ca esl university reflective essay example popular critical analysis essay proofreading services ca popular cover letter proofreading sites for masters custom persuasive essay ghostwriting website ca top personal essay writer service for university cheap editor service online esl essay writing services for mba esl thesis proposal writing websites gb top papers editing sites au cheap cover letter editor service ca cheap editor services for masters professional rhetorical analysis essay editor site for mba professional thesis proposal writing sites gb help me write cheap best essay online esl persuasive essay editor sites ca professional cv ghostwriter website for phd esl assignment proofreading services au blog post editor websites ca best paper writers service online best thesis statement ghostwriting sites online esl critical analysis essay proofreading for hire for college esl dissertation hypothesis ghostwriters site usa custom critical analysis essay writing for hire for school write me theater studies thesis statement esl papers proofreading websites for masters cheap course work writing websites top cover letter writers sites best essays writers for hire for university professional mba essay writer sites au rhetorical analysis essay editing site online professional phd essay editing service ca esl dissertation conclusion writer services gb top expository essay editing service ca top college essay ghostwriting site us economics editor for hire popular dissertation introduction proofreading for hire for college buy professional blog post popular college essay editor services us esl home work proofreading services usa best creative writing ghostwriters service uk popular custom essay writer site for mba top book review writer website for university best blog proofreading for hire for school esl dissertation proposal ghostwriting services for school professional critical essay ghostwriter site uk popular term paper editor website usa professional phd essays sample sample for application letter professional college essay editing services for phd pay to get best best essay online esl book review ghostwriters service usa esl dissertation proposal ghostwriter websites for mba juvenile delinquency essay topics help me write classic english literature dissertation methodology pay to do esl homework top argumentative essay ghostwriter site usa popular reflective essay ghostwriter for hire online esl homework ghostwriters service ca popular homework editor services for masters esl resume editor for hire for phd best phd essay writing site for university top article review editor services for school order top critical analysis essay on trump academic essay proofreading site us esl critical essay writer site for mba evil society cheap thesis statement writers website gb top dissertation hypothesis ghostwriter site for college professional reflective essay writers websites for school esl cv ghostwriter websites ca cheap thesis statement ghostwriters sites for phd braveheart end scene professional dissertation writer services usa professional masters essay writers services ca pay to write drama report professional critical essay ghostwriter sites us esl course work editor sites gb blog ghostwriting sites uk popular blog ghostwriters sites online custom definition essay editing websites for masters esl critical essay ghostwriter service gb help writing geometry dissertation proposal help with my top school essay on donald trump cheap speech proofreading website ca custom mba essay writers services usa type my speech cover letter top presentation ghostwriter services pay to do marketing home work custom mba essay writers website gb best case study writing websites for college my personality essay cheap masters problem solving example professional biography editing for hire for college cheap cv writers site us pay for my cheap admission essay on hillary clinton esl critical analysis essay proofreading service online top essay ghostwriting for hire us custom report writers websites for mba custom university essay writer site write my personal essay on founding fathers custom essays writers site for college professional scholarship essay editor services au phd essay ghostwriters site gb custom creative writing editor site uk define ethical monotheism esl annotated bibliography proofreading website for university best critical analysis essay ghostwriting service for phd custom home work writers website cheap school essay editor services for phd top case study writing site for masters write cheap report online cheap essay ghostwriting sites online best expository essay ghostwriters for hire ca esl thesis ghostwriters websites for phd mass media and socialization custom application letter editing websites for college popular best essay writer sites us cheap university essay writing service for masters professional article review writers service gb best scholarship essay proofreading service uk esl problem solving editor site for mba popular admission paper writers site for college cheap thesis statement ghostwriting website us best definition essay editor website for school pay to get cheap best essay on hillary clinton top dissertation methodology writer websites gb popular creative writing ghostwriter websites for school esl custom essay ghostwriter site usa best creative essay writer services for phd pay for my science essays pay for esl admission essay on presidential elections cheap biography writers services popular dissertation conclusion writer for hire ca esl homework editing website usa custom argumentative essay proofreading site us best university essay ghostwriters websites ca custom expository essay proofreading sites cheap academic essay ghostwriters services for mba pay for best academic essay on pokemon go popular best essay ghostwriters sites for mba popular ghostwriting services gb popular phd essay editing sites us cheap school essay writing site gb top essay editing site for university custom dissertation introduction ghostwriting for hire popular persuasive essay proofreading service for college cheap homework editor for hire uk popular dissertation hypothesis writing site for school esl presentation ghostwriting service for university custom assignment ghostwriters for hire for mba best argumentative essay ghostwriters service uk best cover letter ghostwriters website for school best mba critical essay samples custom book review proofreading website online best blog post writer website for phd why did kmart fail professional dissertation introduction editor website for phd best movie review ghostwriter service au professional literature review proofreading services us esl university essay writers site au order custom creative essay on brexit popular research paper ghostwriter for hire for college help with u.s. history and government essay custom article review editor website usa popular cv ghostwriters service uk cheap scholarship essay ghostwriter website for school persuasive essay writing website ca cheap masters book review example top dissertation proposal ghostwriting services ca order technology dissertation introduction popular critical analysis essay writers website for college irony in scarlet letter cheap dissertation conclusion editor services for phd do my argumentative essay on founding fathers top research paper writers services usa custom school essay writer sites au professional analysis essay editor services uk write me popular creative essay on pokemon go best article review proofreading website top dissertation abstract writing website popular research proposal writer sites for school popular editing services au esl dissertation introduction writing site esl essay writer sites for masters rhetorical analysis essay writing service usa custom thesis writer sites for phd cheap course work ghostwriters sites for masters admission paper editor service gb economics editor service top thesis statement proofreading service ca professional term paper ghostwriter website ca custom reflective essay writer services for school popular blog post proofreading services ca blog post writer cheap application letter proofreading website for mba custom annotated bibliography ghostwriting services usa professional writer services usa cheap movie review ghostwriting sites gb professional definition essay ghostwriting service ca pay for my theater studies dissertation compare and contrast jacksonian and jeffersonian democracy top admission essay ghostwriting websites us remedial math proofreading site top dissertation writing sites for mba best content editor service for phd content writing services popular article review editor services uk pay to write best term paper online esl paper ghostwriting websites for phd top presentation writers website gb esl masters assignment ideas best thesis statement ghostwriter websites ca best dissertation proofreading service ca physics of a gun custom phd creative writing topics best book review writer services for masters cheap thesis statement ghostwriter for hire au cheap course work writer sites gb professional admission essay ghostwriters services gb custom dissertation conclusion ghostwriter site au argumentative proofreading site uk help me write management cv esl expository essay writing websites for masters esl creative essay ghostwriter website for university custom personal statement ghostwriters service us esl thesis proposal writing websites write me best definition essay on hillary clinton custom phd essay ghostwriters service for phd popular best essay ghostwriter sites for university popular definition essay ghostwriter service technology editing site professional article editing website for mba popular critical analysis essay writer services usa popular annotated bibliography ghostwriters websites for school help with my speech problem solving homework ghostwriting website au popular persuasive essay proofreading websites us popular phd essay ghostwriters sites for mba research paper on sickle cell anemia cheap school essay ghostwriter for hire gb