sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

dau thau mu sam 174

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay, công tác đấu thầu, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định đang là một trong những vấn đề rất được quan tâm. Nắm bắt nhu cầu thiết yếu này, trong thời gian qua, để hỗ trợ công tác đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; Nhà nước đã ban hành một số văn bản, cụ thể như: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Để giúp các bộ, ngành, địa phương cập nhật và bổ sung kịp thời những quy định chi tiết thi hành mới nhất của Nhà nước về công tác đấu thầu; nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước; quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, biên chế và kinh phí quản lý hành chính;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tư. Nghiệp vụ sử dụng phương tiện, trụ sở, trang thiết bị làm việc theo các tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ xây dựng, đầu tư, sửa chữa, quản lý tính hao mòn, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ về công tác phí, hội nghị, tiếp khách theo đúng tiêu chuẩn, định mức;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 – CHẾ ĐỘ MUA SẮM, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

phan bo du toan ngan sach 174

Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015. Nắm bắt được tầm quan trọng này, để giúp các bộ, ngành triển khai, thực hiện đúng các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong thời gian qua, nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách pháp luật chỉ thị, hướng dẫn thực hiện. Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ VIII, Khóa XIII, Quốc hội đã ban hành 3 Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; cụ thể: Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10-11-2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015; Nghị quyếtsố 78/2014/QH13 ngày 10-11-2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 79/2014/QH13 ngày 14-11-2014 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015;…

Để giúp các bộ, ngành cập nhật kịp thời và thực hiện đúng những quy định của Nhà nước về phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước; chế độ định mức chi tiêu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 CHẾ ĐỘ MUA SẮM, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

 

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những quy định mới nhất về phân bổ, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Phần thứ hai. Chế độ kiểm soát chi đối với cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính

Phần thứ ba. Thẩm quyền, thủ tục xác lập sở hữu, ưu tiên đầu tư mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ tư. Quy định về chế độ thu chi, quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;

Phần thứ năm. Hướng dẫn chế độ định mức chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản công trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần thứ sáu. Các tình huống về đấu thầu, mua sắm hàng hóa, tài sản nhà nước trong các cơ quan, đơn vị nhà nước

Phần thứ bảy. Quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Phần thứ tám. Mức phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia và kho bạc nhà nước

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
write my calculus thesis proposal mansfield miss brill top article proofreading website term paper writer websites au buy esl book review professional article review writer website usa custom content writing services for phd type my literature dissertation school editor website us best cv ghostwriter sites for masters top blog editing service online thesis ideas best thesis proposal ghostwriting site for college professional bibliography proofreading service for school custom custom essay ghostwriter site uk custom dissertation chapter ghostwriting websites custom home work writer for hire for phd do my finance article review top thesis proposal editing website gb esl academic essay writing for hire usa professional phd annotated bibliography help do my popular critical essay on pokemon go esl phd dissertation methodology ideas analysis essay on philosophy esl dissertation abstract ghostwriting site ca blog post writing website au do my esl dissertation professional descriptive essay ghostwriters websites for mba esl speech writing for hire for masters pay for popular reflective essay on brexit professional assignment ghostwriter sites online cheap dissertation hypothesis editor sites for university professional college literature review sample descriptive essay editor website gb dissertation conclusion proofreading service online best dissertation hypothesis editing for hire for masters professional dissertation abstract editor websites for masters best letter editor sites for university pay for physics thesis proposal connotative diction popular assignment ghostwriting websites for mba buy best phd essay on hillary esl blog post editor sites usa popular essay editor for hire for college popular dissertation hypothesis proofreading websites for masters top rhetorical analysis essay editing services for masters custom admission paper writing sites us professional dissertation results proofreading websites for university best cover letter ghostwriting website for phd shakespeare sonnet 42 popular literature review writer services gb creative writing website gb order thesis statement online cheap course work proofreading site uk esl dissertation results editor websites for phd custom term paper ghostwriter website gb best article ghostwriters websites online top dissertation results writers sites au pay to do top expository essay on founding fathers critical thinking writing sites usa the lottery by shirley jackson theme dissertation proposal ghostwriter services uk top homework writer services gb best application letter writers sites for masters professional mba essay writer website au best creative writing writers for hire usa top article editing website ca pay for geography book review popular reflective essay writer services au popular business plan ghostwriting site gb popular definition essay ghostwriters services for university cheap resume writing services us best university report advice order religious studies dissertation hypothesis popular resume writers websites usa custom book review editing website for phd top cv writers for hire usa cheap assignment editing websites gb esl dissertation introduction proofreading site au esl movie review ghostwriter for hire for mba custom creative writing ghostwriter for hire for school popular essay ghostwriters website uk professional blog post ghostwriters websites uk professional research paper writing websites au academic ghostwriters sites usa top business plan ghostwriters sites usa curriculum vitae editor services type my classic english literature thesis best analysis essay editor websites us custom mba assignment sample best article editing website usa custom dissertation introduction writing websites online best annotated bibliography proofreading site for masters pay to write critical essay on usa best research proposal editing sites for college top book review writers sites uk write me english as second language content cheap biography ghostwriter for hire for phd custom college article advice custom research paper ghostwriting sites for university best dissertation ghostwriting site us pay for best expository essay on trump esl essays writer website for school pay to do psychology dissertation abstract cheap academic essay editor websites uk esl critical thinking writing for hire us custom descriptive essay editing websites for university type my human resource management personal statement top papers writer services online professional definition essay ghostwriting site gb popular annotated bibliography ghostwriters for hire online popular creative essay writing for hire for university popular thesis ghostwriters service for masters esl personal statement ghostwriting sites for college popular dissertation methodology ghostwriting service online pay for business case study esl persuasive essay proofreading sites for phd professional essay proofreading service for college cheap critical essay writing sites for school custom article writers websites us professional mba homework sample professional resume writer website au custom creative writing writing service for school best movie review editor site for phd help writing custom university essay online cheap argumentative essay ghostwriter website for mba custom rhetorical analysis essay editing services au custom dissertation proposal editor websites for university best mba essay advice best dissertation introduction writer site for university help with my popular argumentative essay on brexit professional best essay ghostwriter sites online help me write culture essays custom college essay ghostwriter site gb professional course work editor websites au help with top persuasive essay online esl term paper ghostwriting website ca college ghostwriters services gb cheap annotated bibliography ghostwriters websites gb persuasive ghostwriting websites harley davidson case buy ecology content custom speech writing website gb best home work ghostwriter site for masters math essay ghostwriting sites custom biography proofreading websites for mba pay to do custom creative essay on shakespeare esl speech ghostwriters sites for school write management curriculum vitae pay for esl expository essay on usa best article ghostwriting service for school professional thesis statement editing sites ca top argumentative essay writer website au best scholarship essay proofreading sites lords of discipline sparknotes best dissertation abstract ghostwriting site uk custom book review writer website for mba best admission essay ghostwriter for hire au custom admission paper writing sites au custom personal essay proofreading website for mba professional dissertation abstract ghostwriter service for school cheap movie review editor for hire ca professional research paper ghostwriters site for phd popular admission paper writing for hire for mba cheap thesis proposal writers websites usa order professional definition essay on hacking best rhetorical analysis essay writers sites for mba custom thesis ghostwriter website for masters help me write custom phd essay best thesis proposal ghostwriting site usa buy popular reflective essay on hillary clinton custom essay writers websites for university top dissertation abstract writer sites au custom reflective essay writing site cheap scholarship essay writing for hire uk professional creative essay writer services au victorian era courtship cheap masters book review assistance popular blog ghostwriter service for phd professional dissertation introduction ghostwriter site for school professional dissertation conclusion writing services for college top assignment ghostwriter website online order remedial math thesis statement esl college essay writer service usa pay to do college essay popular presentation writer services for school pay to write social studies admission paper best dissertation introduction writing services au best creative essay proofreading for hire for school best home work writers site ca plato symposium analysis pay for biology report custom phd literature review assistance professional phd dissertation results topic popular masters essay on civil war popular book review writers site uk best best essay writer for hire ca top argumentative essay ghostwriters websites for phd university essay proofreading services uk write me custom admission paper help with my professional cheap essay on lincoln pay to write cheap essay on hillary clinton college essay ghostwriting website usa cheap home work editing sites au professional college essay writing sites for university popular problem solving writers site uk cheap cv writers services for university esl essays ghostwriting website online do my popular scholarship essay on lincoln best term paper editor services for university cheap school critical essay topic top dissertation conclusion writing for hire usa custom dissertation proposal writing site for university cheap resume ghostwriter for hire au do my english as second language blog professional essays ghostwriter service us pay to get cheap masters essay on donald trump harlem langston hughes theme dissertation introduction writing websites help with my education article review pay to write custom letter online song analysis example top expository essay editor service for school pay to do ecology dissertation proposal pay to write philosophy papers type my esl college essay on founding fathers the moment before the gun went off sparknotes professional critical essay writers services for masters do my english as second language papers do my esl university essay online best college case study ideas popular college thesis example best university essay writing services usa professional reflective essay writing for hire popular analysis essay writer for hire for school best expository essay ghostwriter for hire ca cheap article review ghostwriting service online custom cheap essay writing for hire uk popular descriptive essay ghostwriting for hire us top term paper proofreading for hire for university pay for my classic english literature resume custom annotated bibliography writers sites top critical analysis essay writing sites for college pay for my custom critical essay on presidential elections top expository essay ghostwriter for hire online custom dissertation results ghostwriters for hire usa popular literature review proofreading for hire for masters legacies by nikki giovanni pay for technology book review esl rhetorical analysis essay ghostwriters service esl personal statement writing services gb esl dissertation hypothesis editor sites for masters custom academic essay ghostwriting sites usa irish english relations top best essay ghostwriters site online nathaniel hawthorne rappaccinis daughter best article editing service uk order cheap argumentative essay on donald trump esl thesis proposal ghostwriting websites for mba esl thesis writers service for school write me professional article online professional assignment writers service for school top expository essay on civil war reflective essay ghostwriting services online pay to do custom rhetorical analysis essay on trump esl article editor websites for masters best papers writers services for masters top content ghostwriter for hire us cheap content writer sites ca top dissertation ghostwriter websites gb professional best essay writing sites for mba custom best essay ghostwriter sites for college cheap thesis writers website uk top assignment editor site gb best dissertation results writing website us best argumentative essay ghostwriters for hire for college professional phd cv popular papers ghostwriting site usa custom reflective essay writer site usa best scholarship essay editing for hire for mba esl scholarship essay ghostwriters service for masters pay for custom scholarship essay on presidential elections pay to write best creative essay on trump esl dissertation chapter editing sites for university help with business thesis pay for my esl admission essay professional thesis statement writers website for school girls in their summer dresses professional bibliography ghostwriting for hire online college essay ghostwriting for hire usa esl essay ghostwriting sites for university esl thesis statement writing service for school custom homework editor for hire for school cheap academic essay ghostwriters sites for school top movie review editing website au esl academic essay writing website usa type my top definition essay online esl college essay editor website usa help me write earth science term paper art & architecture proofreading services help with my poetry home work top literature review editing websites gb top admission paper proofreading for hire for masters university ghostwriting for hire gb popular university masters essay assistance custom proofreading website gb custom curriculum vitae ghostwriters sites for masters cheap letter writer services for school esl phd literature review example help with my u.s. history and government problem solving top annotated bibliography ghostwriting website for university popular critical essay editor websites au type my academic essay on shakespeare popular university movie review topic help me write leadership letter esl dissertation methodology editing services for university professional report ghostwriting website for school custom descriptive essay ghostwriters for hire for school pay for nursing case study custom letter ghostwriting for hire au menkaure and wife cognitive psychology definition paper topics about racism advertisements that use classical conditioning write my physics research paper pay to write custom descriptive essay on pokemon go cheap thesis statement editing services for college do my criminal law annotated bibliography custom phd personal statement example a model of christian charity summary and analysis buy popular school essay on hillary professional definition essay proofreading service popular university essay writers for hire ca popular article writer services ca pay for my logic biography reactive attachment disorder case study top book review writer websites usa kurt wiesenfeld help me write popular descriptive essay on pokemon go top essays writer websites ca esl persuasive essay ghostwriters services online popular cheap essay ghostwriters service for university best thesis writing site for masters help writing leadership thesis statement esl article review writer for hire us pay to do custom cover letter top college best essay help popular university admission essay help top persuasive essay writing sites for university philosophy of education essay esl mba essay ghostwriter site uk best literature review proofreading websites for college custom assignment ghostwriters websites au top rhetorical analysis essay editor site cheap critical thinking ghostwriters service for phd professional phd essay editing website online popular blog ghostwriting website usa esl personal essay proofreading websites usa best rhetorical analysis essay writer site gb top book review ghostwriter sites for phd philosophy of education paper professional homework ghostwriter services uk essay on veterans esl dissertation proposal ghostwriter sites au custom critical analysis essay editor site for school pay to get cheap rhetorical analysis essay on shakespeare esl dissertation methodology writing service us top critical thinking ghostwriter site gb best report editor website uk type my persuasive essay online miss brill mansfield popular admission essay writing sites for phd write my popular rhetorical analysis essay on brexit critical proofreading service uk help writing phd essay on founding fathers type my popular admission essay on shakespeare custom essays ghostwriters site au best personal statement editing sites au esl persuasive essay ghostwriting sites ca best dissertation proposal writer site ca professional dissertation proposal proofreading websites for school professional personal statement writer services for phd my turning point custom analysis essay proofreading website gb popular article review writer website esl college blog post sample pan slavism ww1 professional literature review writer sites for mba custom definition essay editing website for phd top dissertation chapter ghostwriters service gb why human cloning should be banned esl dissertation chapter writers service for masters pay to do journalism blog post best university essay writer service us pay to write religious studies personal statement professional article ghostwriters site for masters best literature review writing for hire for masters custom dissertation conclusion editing website for masters custom masters essay ghostwriter website cheap movie review ghostwriter websites gb do my environmental studies creative writing write me top expository essay write me best dissertation abstract online esl term paper editor site usa buy esl creative essay on civil war pay for my art & architecture book review reflective essay on zoology cheap creative essay writing websites gb custom phd essay proofreading services for university custom biography ghostwriting website gb definition editor service gb most embarrassing moment essay cheap critical essay editor for hire au best critical analysis essay ghostwriting for hire for university sociology essay ghostwriting services best descriptive essay editor website gb professional custom essay editor services uk top research paper editor for hire for mba custom cv ghostwriting website for university popular admission essay writing services au order business resume cheap college essay editing services for school professional papers ghostwriter for hire usa esl dissertation results proofreading for hire uk professional assignment editor websites usa best creative essay proofreading services for phd popular personal essay ghostwriter sites for mba help me write journalism dissertation chapter cheap application letter ghostwriter service au custom custom essay editor sites professional critical analysis essay proofreading website au write me custom scholarship essay on pokemon go esl report editor for hire us cheap phd essay proofreading website for college to see and not see top dissertation hypothesis writer sites for phd professional personal statement writing service usa write professional phd essay on brexit custom homework writing website usa esl university essay ghostwriting for hire professional rhetorical analysis essay editor services uk cheap application letter editing site online top thesis statement writer site au custom expository essay writers services ca buy esl dissertation proposal custom university blog assistance help me write popular cheap essay on shakespeare help with my esl presentation online custom college essay writer services for college geography essay writer websites popular dissertation editing websites usa esl masters essay ghostwriter site for phd summary of the death of ivan ilych cheap article review proofreading website usa popular scholarship essay ghostwriting site au best custom essay editing for hire usa popular curriculum vitae ghostwriting services custom article writer for hire for school professional best essay ghostwriters website for college best masters essay editor service for university popular speech editing websites for university popular blog writer sites for mba esl essays ghostwriters services ca custom article review writer websites for mba professional home work editing websites us custom case study editing for hire best speech writer website for school custom curriculum vitae ghostwriter services for masters help with my best descriptive essay on hillary clinton esl creative essay proofreading site us popular content writing service for masters esl annotated bibliography ghostwriting websites for school examples of betrayal in julius caesar popular college reflective essay examples esl dissertation ghostwriters sites for school custom masters admission paper samples ad analysis example professional letter editor services for phd professional persuasive essay editing sites for college type my best expository essay online top essays editor services for college esl reflective essay ghostwriting website uk best dissertation hypothesis writing websites for masters term paper ghostwriters services us admission essay writing for hire gb custom thesis proposal writing site for college help writing rhetorical analysis essay on presidential elections professional thesis statement ghostwriter site for school professional annotated bibliography ghostwriters services for university popular book review proofreading website gb cheap dissertation hypothesis writers for hire ca popular thesis statement writing services au best article review ghostwriter sites uk best college essay editor website online custom editor services for mba top masters critical analysis essay topics how computers changed the world top argumentative essay on donald trump professional dissertation conclusion ghostwriters sites ca cheap assignment ghostwriting for hire us