sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

p1428655324_dt

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay, công tác đấu thầu, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định đang là một trong những vấn đề rất được quan tâm. Nắm bắt nhu cầu thiết yếu này, trong thời gian qua, để hỗ trợ công tác đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; Nhà nước đã ban hành một số văn bản, cụ thể như: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Để giúp các bộ, ngành, địa phương cập nhật và bổ sung kịp thời những quy định chi tiết thi hành mới nhất của Nhà nước về công tác đấu thầu; nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước; quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, biên chế và kinh phí quản lý hành chính;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tư. Nghiệp vụ sử dụng phương tiện, trụ sở, trang thiết bị làm việc theo các tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ xây dựng, đầu tư, sửa chữa, quản lý tính hao mòn, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ về công tác phí, hội nghị, tiếp khách theo đúng tiêu chuẩn, định mức;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Trong tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính sựnghiệp thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển của đất nước đồng thời là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi về các đường lối, chính sách pháp luật. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đang là một trong những nội dung cơ bản của chính sách cải cách hành chính. Do vậy, ngày 17/04/2015 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-04-2015 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành một số văn bản để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ, dân chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và các văn bản về các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức..

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật những quy định mới của Nhà nước về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quyền dân chủ, tự chủ trong tổ chức, hoạt động và đồng thời cập nhật các chính sách mới về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm dành cho cán bộ, công chức và viên chức;…Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Phần thứ hai. Cơ cấu ngạch và vị trí việc làm dành cho công chức, viên chức;

Phần thứ baLuật cán bộ, công chức, viên chức và quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức;

Phần thứ tư. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ năm. Các chính sách đãi ngộ về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho cán bộ, công chức;

Phần thứ sáu.Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
do my zoology annotated bibliography custom term paper proofreading services uk custom presentation editing services top analysis essay writer website us esl creative writing ghostwriters service gb top cv ghostwriting site for mba help me write argumentative essay popular report writers websites for masters cheap course work editor for hire for university order best personal essay on usa custom research proposal ghostwriting service usa esl persuasive essay ghostwriting services pay to write custom descriptive essay on presidential elections popular masters dissertation hypothesis topic best essays ghostwriters services usa popular creative writing editing for hire for school pay for my political science cv popular personal statement writing website for phd professional essay writing service gb professional cover letter editing site for college cheap personal essay writing service us custom critical thinking ghostwriters services uk why did germany surrender in ww1 custom paper editing service for masters best dissertation abstract ghostwriting services for university help with cheap blog post popular paper ghostwriting service ca top research proposal writer websites for mba professional problem solving writers for hire for masters help me write top college essay on pokemon go critical analysis ghostwriting sites gb best scholarship essay proofreading for hire for masters custom movie review editing services online best descriptive essay proofreading service gb top home work writer service uk popular book review writing site ca thesis ghostwriters for hire online three functions of lipids pay to do cheap scholarship essay on brexit best admission essay ghostwriting website for college esl university term paper samples top definition essay ghostwriter sites for university esl biography writers websites for college top papers ghostwriter for hire ca religion of phoenicians esl critical analysis essay proofreading website for phd custom biography writers website gb esl assignment ghostwriting service for mba custom cheap essay writers website au esl reflective essay ghostwriting sites for school best course work editing website for masters best critical analysis essay proofreading sites us esl resume writing website usa home work ghostwriters for hire uk esl papers editing website us pay for best rhetorical analysis essay on donald trump esl annotated bibliography ghostwriters website ca popular dissertation chapter editing websites for mba custom blog writing site for mba custom biography editing for hire for mba best masters dissertation conclusion assistance cheap movie review writer websites for mba cheap research paper editing sites for college best admission essay writing service usa dissertation introduction ghostwriting services gb cheap masters essay editing site au esl critical thinking ghostwriter websites for phd the puritan dilemma popular dissertation hypothesis editor sites gb custom school masters essay sample pay for my cheap definition essay on lincoln esl university essay help with my world literature biography cheap research proposal ghostwriter sites uk order geology cv custom report ghostwriters websites ca professional cv editing for hire scholarship writers for hire custom school rhetorical analysis essay samples conflict essay examples dissertation writers site usa best essay ghostwriters websites uk popular essays ghostwriters websites gb buy government case study custom paper writers websites for mba best masters essay help help me write best definition essay on pokemon go report editor site au write me investments dissertation chapter esl university bibliography example cheap case study editor for hire for phd esl admission essay writers services au top essay ghostwriters service for mba pay to write calculus essays miss stephanie crawford custom best essay writing for hire au best content ghostwriters website us type my popular persuasive essay on trump popular home work writers service cheap dissertation hypothesis ghostwriter site online top persuasive essay writers site for phd best speech writer sites for masters pay to do engineering resume dissertation abstract ghostwriting service us cheap dissertation chapter ghostwriter site for mba popular cheap essay editing for hire online custom letter editor websites uk professional homework editing website gb top critical essay on donald trump write my classic english literature speech popular case study editing services liberal humanist definition esl descriptive essay writing site custom cheap essay editor website for school professional blog writers websites au top admission paper ghostwriter site for phd bandwagon effect examples esl dissertation results proofreading websites online professional editing service usa top case study editor site for phd professional home work ghostwriter services for university top business plan editor websites gb custom mba dissertation hypothesis ideas pay to get best school essay on donald trump cheap critical essay writing websites for school popular custom essay editor website gb help me write definition essay on pokemon go write me calculus resume top mba thesis proposal topics top paper proofreading site uk best resume editing services gb research paper ghostwriters websites usa cheap scholarship essay writers services uk write my phd essay on brexit cheap speech proofreading for hire us cheap movie review proofreading services for school top presentation ghostwriters website for school write finance thesis statement popular critical thinking editor sites for college cheap content writers website online professional home work writer for hire for phd order theater studies thesis proposal esl blog ghostwriting website for mba mlk vs gandhi best dissertation ghostwriter websites uk best editor sites us academic essay writing website us custom term paper proofreading service for masters pay to write statistics literature review custom dissertation proposal writing for hire for school popular school personal essay example popular application letter editor sites for college popular academic essay ghostwriting websites adams-onis treaty professional masters essay proofreading sites ca professional masters definition essay topic popular dissertation methodology ghostwriters website for masters cheap research paper ghostwriting services ca type my professional presentation esl critical thinking ghostwriting service us type my earth science essay loyalty in julius caesar pay for culture thesis professional personal essay writer websites au best dissertation methodology ghostwriter websites for masters help me write custom essay online write me top paper comparison between mesopotamia and egypt custom best essay ghostwriters websites professional expository essay proofreading services ca best literature review writers service us blood motifs in macbeth best dissertation introduction editing site for school top course work editor websites custom personal statement writer services for masters popular thesis proofreading websites professional college annotated bibliography topic top papers ghostwriting for hire online help writing music dissertation top critical essay ghostwriters service us professional research paper writers for hire au cheap report writer for hire for college esl expository essay proofreading service for phd esl cheap essay editor site au esl academic essay ghostwriter websites uk speech essay writing websites custom school thesis help write me best university essay top thesis proofreading website ca report ghostwriters site au esl definition essay ghostwriter services au type my culture dissertation cheap university thesis best cover letter ghostwriting website us esl cover letter proofreading services usa professional critical thinking writing website for masters professional cover letter proofreading services au do my esl speech help me write business personal statement custom research paper writing websites ca top masters essay writer website popular thesis editor services ca esl dissertation hypothesis ghostwriting service pay to get popular phd essay on donald trump professional admission essay writing site ca top presentation editor for hire for school cheap resume editor services us best personal statement proofreading service usa popular personal statement ghostwriters website ca professional critical analysis essay ghostwriting websites for masters popular cover letter ghostwriting website ca problem solving editor sites gb professional course work proofreading for hire uk top definition essay proofreading site for college popular dissertation conclusion editing websites for phd custom research proposal writers service au best paper ghostwriters site for masters custom home work writer service gb custom writer service ca popular curriculum vitae writing services best descriptive essay writers website for masters cheap college essays assistance best critical essay proofreading site professional university essay editing sites for masters top report ghostwriters service usa situational irony in the cask of amontillado best critical essay ghostwriting site for university esl movie review writer for hire for phd custom blog ghostwriter services ca cheap cheap essay writers service ca custom presentation writing website usa esl descriptive essay proofreading websites ca custom book review editor for hire for phd sample for paper professional course work writer websites help writing geography bibliography human resource management editing sites esl literature review writer websites for university best academic essay ghostwriting service gb do my management article review top blog writer services online popular annotated bibliography writers for hire for masters custom best essay ghostwriting websites for college custom article review editor site for college top mba phd essay ideas descriptive essay writer sites us do my top school essay on trump best dissertation hypothesis writing service gb top research paper writers site for university dissertation editor sites esl speech writers website ca popular movie review writers for hire write astronomy admission essay cheap descriptive essay editor website for phd professional home work editing services for school pay for my top critical essay on lincoln thesis statement writing site gb best paper writers service for school cheap article review editing services usa best movie review proofreading for hire for college professional literature review writing services for mba order esl argumentative essay on hillary clinton best article writer services for masters military briefing chemistry essay editing sites professional dissertation introduction ghostwriting website gb pay to do management speech popular creative essay writer services for masters popular cover letter ghostwriting sites type my human resource management cv term paper editing for hire us cheap critical analysis essay writers for hire gb esl cover letter ghostwriting service for school rip van winkle allegory examples of revenge in the crucible best personal essay editor website uk professional speech ghostwriting website online do my cheap definition essay on trump popular book review proofreading service online best critical analysis essay proofreading websites usa pay to do top expository essay popular blog ghostwriting website for college custom report proofreading websites for phd top dissertation proposal ghostwriting services au pay to do health homework top masters persuasive essay samples help me write best presentation online cheap research paper writers websites for phd best article review ghostwriters service uk cheap analysis essay editing websites au professional presentation writers sites ca professional critical analysis essay writer website au importance of nitrogen cycle cheap blog post ghostwriting websites for college do my top phd essay on hacking popular phd essay editing service usa esl phd cv popular book review ghostwriting service for phd best book review writers service for mba write me professional custom essay on civil war professional creative writing editor for hire ca pay to do cheap scholarship essay on lincoln custom phd book review assistance sociological imagination examples divorce what is true of an introductory paragraph custom dissertation methodology proofreading for hire gb help with my tourism assignment best persuasive essay editor sites ca do my bibliography write journalism blog top critical analysis essay ghostwriter websites ca popular creative essay proofreading websites for mba problem solving ghostwriter for hire uk professional dissertation results proofreading for hire usa bouncing ball experiment popular paper writing websites au custom argumentative essay writer for hire for masters custom dissertation conclusion editor websites us top essays writers services for phd best critical essay writers services gb essays on schizophrenia best personal statement proofreading website gb business essay ghostwriters for hire esl school dissertation methodology sample esl thesis proposal writer services pay for professional cheap essay on hacking help with leadership article review cheap course work proofreading site uk type my custom assignment online pay for my music speech evolution fact or fiction top blog editor site usa custom dissertation abstract ghostwriting websites online custom expository essay ghostwriting websites online esl dissertation results ghostwriting service usa cheap application letter ghostwriters sites for college esl cheap essay writers service us top presentation editor service for college custom speech writers for hire usa top course work writers websites for mba cheap business plan ghostwriting services au write my zoology cv custom college essay writer service for university professional analysis essay writer website for masters esl college essay editor websites for mba popular creative writing editor services for masters esl papers ghostwriters website for school cheap best essay writing for hire for mba why everyone should recycle term paper writers services online professional dissertation abstract writing services au industrial revolution essay top blog editor site for phd why do you want to volunteer at a hospital essay business plan writer sites us esl admission essay writers for hire us custom biography writing websites for mba top resume writing services uk top rhetorical analysis essay writing website ca best research paper writer website gb popular cheap essay ghostwriting website gb popular descriptive essay ghostwriting for hire online cheap literature review ghostwriter website ca esl mba assignment physics writing site popular papers ghostwriter site gb pay for my anthropology presentation esl creative essay editor services au cheap letter writer sites usa best biography writing site cheap presentation proofreading website for university professional blog writer websites write my popular best essay on shakespeare cheap term paper ghostwriter website gb top mba essay proofreading services ca professional dissertation chapter editor services us esl dissertation hypothesis ghostwriting for hire uk professional university term paper ideas order remedial math critical thinking custom scholarship essay ghostwriting sites gb best dissertation chapter writers site us cheap dissertation hypothesis editor websites ca cheap letter ghostwriter sites for masters custom thesis proposal writers services us write custom descriptive essay write popular descriptive essay on trump best persuasive essay editing services for college death of romeo and juliet custom dissertation conclusion editing site locust movie custom university thesis statement assistance pay to get custom analysis essay on civil war popular homework ghostwriters sites usa esl content ghostwriting for hire us school essay ghostwriting site us pay to write custom term paper write my drama case study top dissertation chapter writer websites us popular movie review proofreading website us cheap argumentative essay editor services ca best school dissertation results advice dissertation writer website us esl research proposal writer websites for phd custom thesis ghostwriting websites online best speech editor site for university top personal essay ghostwriting sites online popular thesis statement writer services for masters professional thesis ghostwriter websites fern hill analysis pay to do women and gender studies annotated bibliography top report proofreading sites usa best book review editing service for phd cheap personal statement writer websites for masters help writing family and consumer science dissertation professional critical essay ghostwriting for hire ca professional curriculum vitae writing sites au report proofreading sites cheap case study writers site online best dissertation conclusion writers site for school esl cheap essay ghostwriters services gb ideas for academic essay cheap biography ghostwriter websites gb top movie review ghostwriter service us top argumentative essay writers service for mba popular business plan ghostwriting services help writing top expository essay online popular essay ghostwriters websites for mba custom cv editor websites esl presentation writing websites online professional analysis essay writers websites for college buy leadership admission essay esl writing sites for masters custom critical thinking writers site for phd cheap university essay ghostwriters service ca cheap dissertation hypothesis writer services for masters professional presentation writers services for phd professional best essay writing websites uk custom masters rhetorical analysis essay topic essays writing service uk top report writers service for phd top application letter writer site for school top research proposal proofreading service for mba popular creative writing writer websites usa professional dissertation conclusion ghostwriter for hire for masters esl dissertation introduction writing services for university custom creative writing writer services gb popular dissertation abstract editing services for phd top cheap essay ghostwriting for hire top dissertation abstract editing website us best dissertation introduction writer websites for university best assignment ghostwriter service for college custom research paper writing service for masters professional assignment ghostwriting for hire for university pay to do popular dissertation methodology best thesis proposal editor websites us esl custom essay writers sites for college top masters essay ghostwriter sites us professional research paper ghostwriters site usa popular custom essay writers sites ca professional cover letter ghostwriting service gb top admission essay ghostwriting for hire uk top application letter writers service for mba custom dissertation introduction writer website esl critical analysis essay ghostwriters website for mba top dissertation conclusion editing sites for phd esl dissertation hypothesis ghostwriting websites for school tennyson the eagle popular school essay ghostwriter service online top course work editor for hire for college creative essay editor for hire uk best thesis writer for hire gb professional rhetorical analysis essay editing sites for mba top cover letter proofreading sites for mba help me write admission essay on pokemon go custom college essay writers for hire for mba best analysis essay writers site for phd political science essay ghostwriting site professional school essay editor website for university type my criminal law admission paper cheap blog post writing sites for phd help writing cheap rhetorical analysis essay top phd essay writer service usa best blog post writer service for university custom descriptive essay writer service top rhetorical analysis essay writers service for college best dissertation abstract writer websites for mba custom problem solving editor site ca professional phd essay writing sites online custom persuasive essay editing site gb best thesis proposal writers site for mba expository essay editing sites gb best definition essay proofreading websites uk esl university essay editing website for university help writing best custom essay on hillary top biography ghostwriter for hire au custom cheap essay writing for hire for college professional rhetorical analysis essay ghostwriters site for school top course work ghostwriting sites help with my journalism research proposal professional best essay editing website uk