sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015

p1428655324_dt

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay, công tác đấu thầu, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định đang là một trong những vấn đề rất được quan tâm. Nắm bắt nhu cầu thiết yếu này, trong thời gian qua, để hỗ trợ công tác đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; Nhà nước đã ban hành một số văn bản, cụ thể như: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-03-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Để giúp các bộ, ngành, địa phương cập nhật và bổ sung kịp thời những quy định chi tiết thi hành mới nhất của Nhà nước về công tác đấu thầu; nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước; quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, biên chế và kinh phí quản lý hành chính;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊHÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ đấu thầu, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tư. Nghiệp vụ sử dụng phương tiện, trụ sở, trang thiết bị làm việc theo các tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ xây dựng, đầu tư, sửa chữa, quản lý tính hao mòn, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ về công tác phí, hội nghị, tiếp khách theo đúng tiêu chuẩn, định mức;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

p1431573112_unnamed

Trong tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính sựnghiệp thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển của đất nước đồng thời là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi về các đường lối, chính sách pháp luật. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đang là một trong những nội dung cơ bản của chính sách cải cách hành chính. Do vậy, ngày 17/04/2015 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-04-2015 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành một số văn bản để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ, dân chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và các văn bản về các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức..

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật những quy định mới của Nhà nước về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quyền dân chủ, tự chủ trong tổ chức, hoạt động và đồng thời cập nhật các chính sách mới về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm dành cho cán bộ, công chức và viên chức;…Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Phần thứ hai. Cơ cấu ngạch và vị trí việc làm dành cho công chức, viên chức;

Phần thứ baLuật cán bộ, công chức, viên chức và quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức;

Phần thứ tư. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ năm. Các chính sách đãi ngộ về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho cán bộ, công chức;

Phần thứ sáu.Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

 

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
top dissertation conclusion editing website ca esl masters essay writing websites for school popular blog post editing websites for college help with professional rhetorical analysis essay on civil war professional argumentative essay ghostwriting sites usa top thesis proposal writing services au top custom essay proofreading services for school esl school essay writing sites for university top essay editor website gb popular literature review ghostwriters site ca custom dissertation results ghostwriting website us best critical thinking ghostwriters website for mba best rhetorical analysis essay ghostwriting service gb esl assignment ghostwriting service for masters popular college annotated bibliography topic top admission essay proofreading websites for masters calculus essay editing site help me write earth science term paper help with law application letter esl college reflective essay topic professional blog ghostwriters website for university esl academic essay writers website for university custom course work editing websites for college esl cover letter editor site for mba best academic essay ghostwriting services for masters professional dissertation hypothesis ghostwriting services drinking speeches help with shakespeare studies dissertation esl thesis proposal editing website us help with esl school essay on hacking environmental studies essay editing site help with my esl presentation online cheap blog post editing site best bibliography editing sites gb cheap argumentative essay ghostwriter website for college what is the theme of everyday use by alice walker help with professional admission essay literary techniques in death of a salesman top article ghostwriters services for mba professional college resume help with popular scholarship essay professional masters essay ghostwriting websites for masters esl research proposal editing services for college pay for my anthropology assignment racial discrimination 1950s write popular rhetorical analysis essay on hillary clinton custom ghostwriters website for college cv writer website au esl literature review writers for hire for masters popular dissertation introduction writing for hire for university popular best essay proofreading services uk professional critical analysis essay ghostwriting service for mba cheap biography proofreading websites usa esl custom essay writer site ca top dissertation hypothesis editing for hire help writing drama thesis cheap phd essay writers website ca professional homework writing websites online popular annotated bibliography ghostwriting sites online esl essay proofreading website usa esl homework ghostwriting websites uk college essay ghostwriters for hire usa professional term paper ghostwriters for hire online professional application letter editor services online popular dissertation ghostwriter service for school macbeth time period cv editor websites gb top content writers site usa jacksonian democracy dbq alone by lisa gardner esl phd literature review example pay for family and consumer science literature review popular argumentative essay editor service for school cheap paper editing for hire uk pay for my management case study help with world literature critical thinking order environmental studies argumentative essay esl expository essay writer websites custom academic essay ghostwriter service ca esl rhetorical analysis essay ghostwriters site for school top university essay writer site online cheap dissertation chapter writers websites for college popular custom essay writer sites for university popular essay ghostwriters for hire for mba esl reflective essay writing website au popular case study proofreading website online pay for algebra assignment popular critical thinking writer website for mba do my professional cheap essay on usa top personal statement writer website for phd custom school essay writer sites uk best dissertation conclusion writers site gb write me women and gender studies annotated bibliography custom creative writing ghostwriters sites uk popular article editing sites online cheap book review editing for hire for masters popular personal statement editing websites for phd best dissertation conclusion ghostwriter website uk popular research proposal proofreading websites esl research paper writer for hire for mba top book review ghostwriters websites gb professional rhetorical analysis essay writer for hire usa cheap research paper writers site online best dissertation methodology writers services us help with technology assignment speech ghostwriters website online popular annotated bibliography editing service for college professional persuasive essay writing for hire for masters reflective essay on business buy biology book review professional curriculum vitae ghostwriter site au cheap business plan ghostwriter site for phd top cv writers for hire for masters professional cheap essay ghostwriters website uk top critical thinking ghostwriters sites ca popular essay writer for hire professional cheap essay ghostwriters for hire cheap university essay ghostwriters website personal ghostwriters sites au best letter editor site gb best speech writing site usa help writing popular custom essay on donald trump esl university essay writing sites for university custom business plan ghostwriter for hire for school scholarship essay topic buy math thesis proposal professional bibliography writers website custom admission paper editing websites online custom cheap essay writers websites ca buy u.s. history and government annotated bibliography help with my cheap definition essay on founding fathers best research proposal writing for hire gb professional dissertation introduction writing website for school professional dissertation abstract ghostwriting sites us professional critical essay proofreading services for school cheap scholarship essay writing website for college esl dissertation introduction ghostwriter website online custom personal essay writer for hire uk top blog post writers website ca buy social studies assignment professional case study ghostwriters for hire us homework advice cheap report editing sites usa pay to get ecology dissertation chapter custom critical thinking ghostwriting websites for college professional reflective essay ghostwriters for hire for mba custom research proposal writing services au best university dissertation topics help with my college essay on presidential elections esl resume editing websites uk custom definition essay ghostwriter sites online popular cheap essay editing sites popular critical thinking writing websites au write me social studies essays top dissertation hypothesis ghostwriting for hire gb write statistics dissertation proposal write ancient civilizations term paper esl dissertation introduction ghostwriting service for college popular papers ghostwriter site for phd professional phd essay proofreading services for mba professional thesis proofreading for hire for school cheap admission paper editor website au cheap paper editing service for phd custom creative writing proofreading services for masters dissertation introduction writer website uk frederick douglass learning to read and write essay help me write best best essay on trump best business plan ghostwriter websites usa cheap movie review writers services for college professional article proofreading site for phd custom cheap essay proofreading services gb cheap rhetorical analysis essay ghostwriters site uk professional dissertation conclusion writing site for college popular definition essay editor site speech essay writers service professional literature review ghostwriting website gb popular critical analysis essay writing for hire gb best cover letter proofreading services us professional masters essay proofreading website au buy music thesis popular reflective essay writers service uk professional blog post editing website ca what impact does television have on society lennie small character analysis write my journalism papers top blog writing site us professional cv editing sites professional dissertation conclusion writers services online help writing cheap essay write my popular phd essay custom case study ghostwriter for hire for school free book report schizophrenia research paper outline esl movie review ghostwriting services gb pay to get esl argumentative essay plato symposium analysis custom movie review writer service ca best scholarship essay writers for hire for college help me write world literature annotated bibliography popular dissertation proofreading sites usa pay to write esl reflective essay on hillary best personal statement ghostwriters service usa best literature review writers websites au help me write life science dissertation proposal popular speech writers websites au top admission essay ghostwriter websites for university custom reflective essay ghostwriter website gb persuasive speeches against abortion esl thesis proposal editing services for masters custom dissertation introduction writing websites online cheap resume ghostwriter for hire au do my top dissertation abstract best expository essay ghostwriting sites for university custom reflective essay writer service for school top school rhetorical analysis essay advice professional mba essay ghostwriter service uk esl content writing services for school professional assignment ghostwriter sites for school best research proposal editor websites us custom best essay proofreading website for university short story the interlopers popular content editing sites for mba custom best essay on pokemon go best admission essay editing websites uk cheap persuasive essay editor for hire online top book review writing services for university esl creative writing ghostwriting website us the things they carried guilt top dissertation ghostwriter websites gb custom dissertation proposal ghostwriting sites ca popular content editor website au curriculum vitae writer website uk order custom cheap essay on brexit esl problem solving ghostwriters sites ca wordsworth tables turned mccarthy hearings 1950 esl personal essay ghostwriter services uk best thesis ghostwriter for hire for university best article ghostwriting website us cheap course work writer site for phd top dissertation conclusion editor service type my life science essays custom homework writing website usa cheap argumentative essay ghostwriters services for phd esl dissertation introduction ghostwriter website uk esl college essay on pokemon go cheap cover letter ghostwriters service for school write economics biography mathematics writer websites esl analysis essay editor site au buy women and gender studies bibliography help me write best expository essay on hillary best curriculum vitae proofreading website for mba esl problem solving writer for hire custom assignment writers services for school cheap argumentative essay writing website au custom movie review writer for hire usa popular custom essay proofreading services usa buy best essay on hillary popular letter editor websites us best college movie review advice top academic essay writing website for college pay for my economics resume algebra editor services top report writers sites uk custom phd essay editing site for school advantages of human cloning top thesis ghostwriting websites popular blog writer site gb best expository essay ghostwriters service for masters best blog ghostwriter for hire gb pay to get custom expository essay on pokemon go pay to write cheap descriptive essay top case study ghostwriting services popular case study editor site usa professional cv ghostwriting services for school reasons for the war of 1812 top college research paper admission paper proofreading for hire uk best article ghostwriting services pay for professional descriptive essay esl thesis proposal ghostwriter service for phd top admission essay ghostwriters site for college do my popular annotated bibliography online popular critical thinking proofreading sites personal statement ghostwriters service gb cheap definition essay editor service us creative essay ghostwriter websites analysis essay ghostwriting websites au popular biography writing sites online custom blog proofreading service online hamilton vs jefferson bank popular critical essay editing website for school esl literature review editor websites uk gilgamesh character analysis professional content ghostwriting sites popular thesis ghostwriting services us best term paper editor website for masters professional case study ghostwriter website for school cheap thesis statement writers for hire au esl resume ghostwriter websites usa help writing expository essay on hacking best expository essay editor service au popular resume writers websites usa custom thesis proposal proofreading services for school type my top case study online best annotated bibliography ghostwriting sites au esl paper ghostwriter services for mba top school essay editor website for masters university editing site us order esl phd essay on trump custom cover letter editing websites for college esl rhetorical analysis essay editor site for university custom annotated bibliography writer services ca geometry editor site professional writing websites uk buy popular scholarship essay on founding fathers top dissertation abstract proofreading site uk top masters annotated bibliography help write my trigonometry letter custom homework editor sites professional custom essay ghostwriting for hire online write me masters essay on presidential elections professional problem solving proofreading site for masters best college essay editor service ca custom creative essay ghostwriting for hire ca law writing for hire college writing service popular dissertation introduction writer site au shakespeare studies essay writer websites esl thesis proposal editor website uk cheap homework writing service uk phd essay editor services usa custom critical thinking writers sites gb cheap dissertation results writer websites for phd pay for my accounting article review cheap essays editing for hire for masters custom argumentative essay editor website uk top custom essay proofreading sites for mba esl presentation ghostwriters websites for mba best presentation ghostwriting service online esl report editor for hire us esl critical essay writing websites ca esl scholarship essay ghostwriters site au best thesis writer service for masters blog post writer custom course work writer site professional dissertation introduction editor service for college professional home work editing services uk esl papers editing websites ca top persuasive essay writing websites for university cheap report ghostwriters for hire for mba best mba essay writers site au custom dissertation proposal editor for hire usa popular thesis statement writer websites academic writing sites uk order government thesis professional reflective essay ghostwriters websites for mba professional dissertation chapter proofreading website for mba esl term paper editor service professional blog post ghostwriter for hire for mba esl editor for hire gb in the womb movie best dissertation hypothesis ghostwriters services au help writing statistics dissertation conclusion popular article review ghostwriters site finance ghostwriting for hire popular school speech example biography editing for hire online professional cheap essay ghostwriter for hire for mba popular report editing sites for school professional custom essay writing sites ca best blog post writer services for university professional term paper editor sites for college thesis ghostwriter service us physics ghostwriter site cheap college home work help popular persuasive essay writing for hire for phd order popular research proposal cheap mba phd essay samples professional assignment writers services uk popular creative writing editor site gb popular case study proofreading websites top biography ghostwriting service cheap school essay editor sites for school great expectations mrs joe top thesis proposal ghostwriting service au professional creative writing writers services uk cheap essay editing for hire for phd popular critical analysis essay writer services popular business plan editor site ca top blog ghostwriter services for mba reflective writing website custom essay writer site for mba esl application letter proofreading site for masters popular mba movie review sample top biography ghostwriters sites for phd professional persuasive essay writer websites gb essays about freedom pay for my top school essay on brexit cheap creative essay editing site us help with my astronomy home work best blog ghostwriter sites pay to get composition book review best cheap essay ghostwriters for hire online monkey paw band top home work writers site for masters custom descriptive essay writers sites for university top personal statement ghostwriting site uk bibliography editing services online popular cv proofreading site buy personal essay on hacking esl dissertation methodology proofreading for hire for mba popular scholarship essay ghostwriters services au esl ghostwriters site us help with my zoology home work esl critical analysis essay editor site ca buy best phd essay on shakespeare buy popular bibliography popular problem solving ghostwriters site cheap bibliography ghostwriting site for mba write popular masters essay on founding fathers pay for cheap critical analysis essay on trump pay for esl best essay on presidential elections professional analysis essay writers for hire custom university essay writing for hire for university cheap expository essay ghostwriter for hire uk custom movie review ghostwriting website for college order psychology essays top annotated bibliography writing for hire for masters write my marketing curriculum vitae custom personal statement editing for hire for university sociology essay proofreading website cheap creative writing ghostwriting sites for phd popular critical analysis essay writing websites for school best school reflective essay topic custom phd speech samples cheap speech writer site for university professional admission paper ghostwriters website for masters esl course work editor services for masters cheap presentation writing site esl letter ghostwriters for hire uk three witches macbeth help with my professional definition essay on pokemon go investments ghostwriting website do my life science critical thinking write popular best essay on pokemon go top movie review ghostwriter service usa top assignment editor websites for masters custom bibliography writer service for mba best university custom essay samples custom paper editing websites online custom thesis statement ghostwriter site for phd professional dissertation editing website ca social studies writing service professional dissertation methodology writers services online custom curriculum vitae ghostwriter for hire ca best school course work sample popular resume writing service for masters best university biography help custom speech writing service for mba help writing professional admission essay on trump custom blog post proofreading services for college persuasive ghostwriting websites best dissertation abstract editor services usa sonnet 76 shakespeare myrtle the great gatsby professional thesis statement ghostwriter website top homework ghostwriter websites au essay on drug abuse pay to get popular reflective essay on hillary clinton buy dissertation online cheap dissertation hypothesis proofreading websites online cheap dissertation conclusion editor websites uk write esl critical essay on hillary clinton help me write custom dissertation online term paper ghostwriting site uk professional thesis ghostwriters sites for phd professional application letter ghostwriting site for mba professional expository essay writers sites for phd professional reflective essay on donald trump popular assignment editing sites for phd top report writing site uk essays editor service gb help writing film studies dissertation abstract custom dissertation proposal editor websites custom critical essay proofreading for hire ca help with environmental studies content professional critical analysis essay editing services uk custom critical essay ghostwriting site for college buy esl best essay on brexit cheap dissertation results ghostwriters website ca custom phd essay proofreading service au top annotated bibliography proofreading services for phd professional homework proofreading website usa write family and consumer science dissertation results best admission essay editing services for university popular course work writing website gb masters writing websites usa help writing classic english literature admission paper