sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ VIII QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG NGÀY 01-01-2016)– BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ VIII QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG NGÀY 01-01-2016)– BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ VIII QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG NGÀY 01-01-2016)– BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

luat bhxh moi nhat

Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII, Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, đánh dấu bước phát triển mới về bảo đảm an sinh xã hội với nhiều quy định mới liên quan trực tiếp cuộc sống, lao động của các tầng lớp nhân dân. Điểm mới của Luật là mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: người lao động có hợp đồng lao động 01-03 tháng, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Và bổ sung thêm một số quy định về quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật Việc làm (có hiệu lực từ 01/1/2015); sửa đổi mới nhất đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động như hiện nay. Và những văn bản mới khác như: NĐ số 119/2014/NĐ-CPngày 17-12-2014 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo; NĐ số 103/2014/NĐ-CPngày 11-11-2014 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; TTLT số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14-07-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; TTLT số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 12-06-2014 Sửa đổi quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp… Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động; góp phần hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam.

Để Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người lao động kịp thời cập nhật những thông tin mới trên, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách: ”LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ VIII QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG NGÀY 01-01-2016)– BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG“.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I.Bộ Luật lao động – Luật Việc làm – Luật Công đoàn; Phần II. Hướng dẫn về việc làm và nguyên tắc thực hiện cho thuê lại lao động, việc ký quỹ; Phần III. Quản lý hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động;Phần IV. Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công; Phần V. Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại ViệtNamPhần VI. Danh mục những công việc được sử dụng và không được sử dụng lao động nữ, lao động trẻ em; Phần VII. Hướng dẫn công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động; Phần VIII.Chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp; Phần IX. Luật Bảo hiểm xã hội (áp dụng ngày 01-01-2016) – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015) và các chính sách nổi bật khác.

Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích của Quý cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 436 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NỮ VÀ CÁC HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

chinh sach voi lao dong nu

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc ban hành các chế độ, chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong đó đặc biệt là lao động nữ. Bộ luật Lao động ngoài một số điều quy định chung, đã giành Chương X “Những quy định riêng đối với lao động nữ”. Trong đó, quy định về chính sách đối với lao động nữ, quyền của lao động nữ và trách nhiệm của người sử dụng đối với lao động nữ. Nhằm chi tiết vấn đề trên, ngày 01-10-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người lao động nói chung, đặc biệt là lực lượng lao động nữ làm việc trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp.
Bên cạnh đó, còn có những quy định mới khác cụ thể như sau: TT số29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31-07-2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động; TT số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31-7-2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; TT số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22-04-2015 Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động; NĐ số88/2015/NĐ-CP ngày 07-10-2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; QĐ số 999/QĐ-BHXH ngày 24-09-2015 Ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; TTLT số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02-07-2015 Sửa đổi hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế…
Để cung cấp những thông tin mới nhất trong công tác quản lý người lao động, chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động và đặc biệt là chính sách đối với người lao động nữ đến với tất cả cộng đồng các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị sự nghiệp. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NỮ VÀ CÁC HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ;
Phần II. LUẬT VIỆC LÀM VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP;
Phần III. LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG;
Phần IV. CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THANG, BẢNG LƯƠNG, PHỤ CẤP;
Phần V. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN.
Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp và tất cả bạn đọc.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 404 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/ 2015.

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
write my political science dissertation results write u.s. history and government report professional blog post ghostwriting sites au band of brothers summary type my speech biography pay to get esl argumentative essay on pokemon go custom case study ghostwriting for hire for masters best dissertation abstract editing service for mba popular cv editing services for mba persuasive proofreading site us cheap masters essay ghostwriter sites online cheap essays proofreading for hire for mba scholarship essay proofreading for hire online best presentation ghostwriting websites uk professional course work proofreading websites us esl course work writing sites usa tuck everlasting essay critical editor site online best dissertation chapter writer for hire for mba pay for popular dissertation proposal professional phd dissertation conclusion samples do my english as second language article best blog post ghostwriting for hire au buy shakespeare studies cover letter botany editor services popular scholarship essay writer services do my cheap descriptive essay on trump characteristics of donald trump professional ghostwriter website ca custom critical thinking ghostwriter sites for phd professional critical essay ghostwriters services online esl dissertation results writing for hire for university popular masters essay ghostwriter for hire usa cheap masters essay writing sites online best content ghostwriting service for college best business plan writing for hire for university professional dissertation abstract editing for hire for masters professional creative writing editing service us professional university essay ghostwriters websites for school best blog ghostwriting sites cheap dissertation conclusion writing services for school cheap definition essay writers services ca esl masters essay writer service order mathematics research paper professional university essay editor website for masters professional phd essay ghostwriters services for college popular letter ghostwriting services online cheap dissertation conclusion ghostwriters sites usa top movie review writer website online popular custom essay proofreading site usa custom thesis statement ghostwriter websites au cheap assignment ghostwriting site online cheap biography proofreading websites gb best curriculum vitae ghostwriting sites for college professional creative writing editing services gb league of nations successes william shakespeare research paper top article ghostwriting for hire for school top term paper ghostwriters service for mba cheap proofreading website usa cheap school essay ghostwriting for hire popular critical thinking writers sites usa home work writer service gb custom writing services uk popular report editor site usa professional creative essay writer services uk cheap dissertation conclusion writing for hire for school esl speech writing websites gb popular creative essay writer for hire for mba esl dissertation abstract writing websites us popular masters application letter topic top essays writing website for college professional movie review editor site for masters pay to do religious studies cover letter popular thesis proposal ghostwriting sites online popular scholarship essay writer sites for phd top dissertation ghostwriting site for college professional creative writing editing website au esl speech editor websites us best resume editor sites custom dissertation abstract ghostwriters services for university the movie the odyssey dissertation results editor websites uk type my management content phd writers websites au top application letter ghostwriting service ca buy academic essay on presidential elections top home work writers websites for university professional personal statement ghostwriter website for mba help with women and gender studies dissertation results best presentation editing services gb cheap application letter ghostwriter websites usa esl cheap essay editing services ca speech ghostwriters service ca professional thesis proposal writing website ca pay to write remedial math annotated bibliography professional critical essay ghostwriters for hire gb buy top argumentative essay on lincoln best personal essay writing website us esl presentation writers services online best home work ghostwriting service usa all summer in a day themes custom term paper ghostwriting for hire usa best speech writing websites for masters esl dissertation ghostwriters services ca esl argumentative essay ghostwriter website for phd economics essay ghostwriter websites college essay ghostwriters services usa best term paper editing websites for university esl critical analysis essay proofreading websites ca cheap school essay editor services gb course work proofreading sites uk what is an allegorical novel write my popular best essay on hacking esl ghostwriting for hire definition ghostwriting websites uk cv ghostwriting sites usa top critical thinking writing service ca cheap dissertation results ghostwriting services for school home work ghostwriter website au what are the eyes of dr. t. j. eckleburg write my culture letter esl expository essay writer services for phd 19th century culture esl masters essay writers services for university pay for shakespeare studies movie review professional academic essay writers service ca grabbers for essays popular creative writing writer site ca case study editor websites uk top critical analysis essay writing site online esl dissertation introduction ghostwriter site uk pay to get best creative essay on shakespeare cheap masters dissertation results examples code hero definition custom dissertation hypothesis editor websites for masters what does school mean to you dissertation methodology editor website online best dissertation abstract writing service for college cheap best essay writer services for school professional creative writing editor services usa custom dissertation results ghostwriters websites custom thesis statement editor service for mba best literature review editor services us custom cv writing site for mba pay for my esl literature review online esl assignment ghostwriting for hire au order popular descriptive essay on brexit help with history assignment professional curriculum vitae editing services gb top analysis essay writing services for school best article review writing sites for college esl annotated bibliography ghostwriter site au esl phd essay editor for hire usa custom best essay ghostwriting services for university professional report proofreading website us thesis proposal writer site au critical essay writing website uk popular blog writing site for school cheap rhetorical analysis essay on trump popular problem solving editing sites for school write me esl persuasive essay on founding fathers help with communication dissertation top biography writers service for phd critical essay on u.s. history and government professional essay editing website for school best dissertation introduction proofreading websites us history essay writing service buy science thesis proposal professional dissertation hypothesis ghostwriter website online popular college essay ghostwriting website for mba best personal essay writer website popular phd essay editor website ca custom essay writer for hire for school write my zoology dissertation methodology investments writers for hire esl blog writing service gb best thesis proposal writers sites online popular thesis writers sites usa best scholarship essay ghostwriter site ca article ghostwriter website usa professional phd thesis sample college ghostwriters website uk admission essay editing site au the relationship between macbeth and lady macbeth best phd course work topics help with my esl scholarship essay on lincoln top dissertation conclusion editing website for phd custom thesis ghostwriters services for college professional blog post writing services for masters hassan in kite runner cheap admission essay ghostwriting for hire for university esl home work ghostwriting services for phd pay for my cheap academic essay definition essay editing services online professional definition essay editor for hire uk best school essay writing service ca marriage gregory corso custom biography writers service us the color purple thesis pay for my cheap persuasive essay on founding fathers creative essay ghostwriter sites uk scholarship essay ghostwriting services usa murder the king esl creative writing writers websites for school esl critical analysis essay ghostwriter for hire for college pay to write political science resume esl admission essay ghostwriting sites uk esl content ghostwriting for hire us college essay examples best creative essay ghostwriting for hire for phd custom literature review writer website for phd custom home work ghostwriters site online university ghostwriter site uk top persuasive essay ghostwriter service for phd type my earth science admission essay professional admission essay writing service us best scholarship essay proofreading websites us best college essay ghostwriter site for college custom problem solving editing services for masters popular business plan writers websites for mba best persuasive essay editing service for mba help writing ancient civilizations resume hero essay esl home work ghostwriters for hire for phd scarlet letter guilt quotes cheap essay ghostwriters services for college cheap admission essay ghostwriting websites uk example for definition essay pay to write math thesis statement top research proposal ghostwriter site buy professional descriptive essay on founding fathers esl critical thinking editing site for masters top business plan ghostwriters sites ca popular research paper ghostwriting site for college esl thesis ghostwriter for hire popular term paper ghostwriters services for college esl dissertation results proofreading services us the summoner canterbury tales custom phd essay editor site usa professional presentation ghostwriter service gb popular dissertation conclusion editing websites dissertation chapter proofreading sites the rich brother summary popular assignment writing service for university cheap application letter ghostwriting service uk popular descriptive essay editing for hire us cheap dissertation conclusion ghostwriters for hire for college pay to get journalism homework top admission paper proofreading sites us top presentation writing websites for school professional blog writing site uk cheap dissertation introduction ghostwriting for hire online cheap blog post ghostwriter services gb geography ghostwriter site popular dissertation introduction ghostwriter for hire online pay for sociology paper esl literature review proofreading service au professional speech ghostwriters websites ca custom scholarship essay ghostwriter sites for masters custom reflective essay writers site cheap persuasive essay proofreading services pay for math blog post professional blog post ghostwriter websites for university top presentation writers sites us effects on poverty esl curriculum vitae editor service gb esl best essay writing websites uk esl dissertation proposal editor services gb pay to get professional scholarship essay online cheap critical analysis essay writers websites usa esl school essay writers website us esl paper proofreading website for masters best definition essay ghostwriters site for college buy professional academic essay on usa popular custom essay ghostwriters for hire for school best book review ghostwriting for hire online do my environmental studies research proposal custom bibliography ghostwriter site gb professional bibliography writing for hire uk popular home work editor services for masters esl dissertation results writers for hire for school academic essay ghostwriter websites ca cheap speech ghostwriter websites best dissertation conclusion proofreading sites au custom speech writing services us professional thesis statement proofreading service gb gertrude stein portrait help writing cheap custom essay on brexit top assignment writers sites ca write me esl argumentative essay on trump best dissertation hypothesis editor sites usa professional literature review editor service for phd pay for education critical thinking top problem solving writers services for college help with political science dissertation introduction esl expository essay writer sites for phd paper ghostwriting site online do my education essay best rhetorical analysis essay editing for hire for college cheap dissertation methodology ghostwriter services us top research paper editing service for university dissertation introduction ghostwriters for hire best course work writing sites for university custom business plan writers sites au cheap academic essay writing site for college cheap best essay writer services for university top papers editor sites for mba best dissertation conclusion ghostwriters services uk top cheap essay writer site online esl dissertation proposal proofreading site uk best movie review writing sites for masters cheap article review proofreading for hire usa cheap assignment ghostwriting sites for college help with top course work online cheap research proposal ghostwriters site for college custom research proposal ghostwriters service ca best biography editor site au creative editor websites uk top dissertation chapter writer website for school popular application letter writing websites au creative writing editor for hire gb custom letter editing for hire us custom literature review writers site us custom case study writing services ca best admission paper editor websites usa help with top critical analysis essay on presidential elections esl school essay ghostwriting site for college top dissertation editor services uk cheap mba application letter examples cheap scholarship essay writer websites popular scholarship essay ghostwriters website uk inhumane death penalty calculus writers services philosophy essay writers website professional term paper writers services for masters cheap course work writer services usa custom analysis essay editor site online help writing best reflective essay custom resume editing sites for school top speech editing for hire uk cheap dissertation conclusion ghostwriting service for university sympathetic character custom admission paper writers websites gb professional dissertation abstract ghostwriter service au top thesis proposal ghostwriters sites usa help writing composition dissertation best biography writing for hire for phd bristol caverns tn pay for popular analysis essay on lincoln best cover letter writers site gb popular research paper editor site gb buy popular creative writing help with my best school essay on trump individualism in american literature order history case study popular masters home work ideas professional analysis essay ghostwriter websites ca esl masters essay editor site for masters best essay writing services uk hamlet imagery help with professional critical essay on presidential elections best scholarship essay writer site gb professional masters essay writers websites uk custom custom essay ghostwriting service uk professional admission essay editing for hire for mba best business plan writers sites for college top masters essay ghostwriting service au top admission essay editing websites for phd popular home work ghostwriters website for school popular scholarship essay proofreading websites au symbolism in a worn path professional custom essay writing sites for university professional argumentative essay editor services for university theme of our town professional dissertation editor sites uk custom descriptive essay writers for hire for university esl creative writing writing services for college custom best essay ghostwriting website uk custom blog proofreading sites for mba esl critical analysis essay ghostwriters websites usa dissertation chapter editor service best dissertation hypothesis ghostwriting for hire for school macbeth conflicts professional research paper proofreading for hire popular mba essay writer websites esl book review writer site usa custom admission paper editing website online professional dissertation methodology editor sites us best home work writers service for university cheap university thesis statement sample top masters essay editor services best essay ghostwriting site for school utopia book 1 best dissertation chapter writing sites for masters cheap papers writing websites online dissertation results ghostwriters site us esl best essay editor services pay to write popular thesis proposal online top thesis editing services ca esl movie review editor for hire usa cheap masters essay ghostwriting website for mba analysis essay writing service online custom proofreading sites best cheap essay ghostwriter site au custom thesis statement ghostwriter websites gb shakespeare studies ghostwriters websites esl school essay proofreading for hire cheap personal essay ghostwriters services for school popular blog writers websites usa professional dissertation conclusion ghostwriters website usa professional personal essay ghostwriter websites for mba popular thesis statement ghostwriter service for phd esl business plan writing site au cheap case study editor service au top dissertation chapter ghostwriter site for university write technology dissertation proposal best reflective essay editing service for phd top admission essay proofreading websites us pay for custom dissertation abstract online buddhism role of women help with geography speech cheap cheap essay ghostwriter site pay for custom cheap essay on usa bell hooks black looks popular paper writing website for school blog ghostwriter services usa professional research proposal editor website us succinic acid molecular weight top best essay writing website for college ghandi an eye for an eye popular movie review writer for hire for school esl thesis writing services top speech writer site for school cheap masters essay proofreading service online cheap presentation writers services gb popular critical essay writer services for university esl course work editing services gb popular paper proofreading sites uk best critical essay ghostwriter websites for university cheap book review editor websites for college popular presentation writer for hire for university thomas hobbes believed top research paper editor websites for school esl blog post editor service for mba cheap application letter editing services ca custom course work ghostwriting site ca esl dissertation conclusion editing sites for school custom paper writer sites usa cheap personal statement ghostwriter for hire online top movie review ghostwriters site for phd cheap school essay ghostwriting for hire gb best papers editor website for school type my sociology case study top resume proofreading site usa best dissertation proposal writers services usa custom college essay ghostwriters sites for phd hamlets tragic flaw custom course work ghostwriting service for phd popular term paper editing websites online top dissertation hypothesis editor service uk popular mba essay ghostwriters website online help with my shakespeare studies research proposal popular personal essay ghostwriting service us esl curriculum vitae editing site uk professional university essay ghostwriters website for college esl expository essay writer website uk great gatsby settings esl school home work assistance best dissertation hypothesis writing website gb expository writers site uk best college essay writers websites gb custom cover letter writers service for college help with my geology dissertation abstract professional masters essay ghostwriter service for phd phd writing for hire uk custom dissertation chapter writers sites for mba best dissertation methodology writers services for mba type my logic admission essay esl definition essay editor service online help with accounting content scholarship editor for hire usa popular dissertation chapter ghostwriting website us esl paper writers sites for phd esl dissertation writer sites custom speech writer website for masters help with custom definition essay on hacking help me write botany critical thinking esl biography proofreading service for university sociology essay writing sites marion starkey top school university essay topic essays editing sites au top biography ghostwriting site for university custom masters essay editor websites ca popular personal statement editing service us movie review ghostwriter websites top masters blog assistance analysis editor site us dissertation results proofreading sites usa professional problem solving proofreading website