sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » LUẬT DOANH NGHIỆP – NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý VỀ CÁC LUẬT THUẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ, XỬ LÝ TÀI CHÍNH, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015

LUẬT DOANH NGHIỆP – NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý VỀ CÁC LUẬT THUẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ, XỬ LÝ TÀI CHÍNH, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015

LUẬT DOANH NGHIỆP – NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý VỀ CÁC LUẬT THUẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ, XỬ LÝ TÀI CHÍNH, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015

 

Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Doanh nghiệp, Luật số 68/2014/QH13 và có hiệu lực từ 01/7/2015. Trong đó có nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp; Công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật… Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp theo đúng quy định, đặc biệt là các nghĩa vụ về thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn, vừa qua, Nhà nước đã ban hành một số văn bản như: Quyết định số 265/QĐ-TTgngày 02-03-2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13-02-2015 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động hoc tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020″; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27-02-2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-2-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;…

Nhằm giúp  các doanh nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu và áp dụng kịp thời những quy định mới của Luật doanh nghiệp 2015; cập nhật và bổ sung những điểm mới về các chính sách thuế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp; quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“LUẬT DOANH NGHIỆP

NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý VỀ CÁC LUẬT THUẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ, XỬ LÝ TÀI CHÍNH, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần thứ nhất. Luật doanh nghiệp (được thông qua tại kỳ họp thứ VIII, Khóa XIII của Quốc hội);

Phần thứ hai. Đề án, chính sách hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp;

Phần thứ ba. Chính sách thuế áp dụng cho doanh nghiệp năm 2015 – những quy định mới nhất các luật về thuế

Phần thứ tư. Những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới áp dụng cho doanh nghiệp;

Phần thứ năm. Các mức và điều kiện để hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp;

Phần thứ sáu. Quản lý vốn đầu tư, xử lý tài chính, tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp;

Phần thứ bảy. Quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ;

Phần thứ tám. Điều tiết, thẩm định, hiệp thương giá và định giá trong kinh doanh;

Phần thứ chín. Xử lý tài sản, chính sách lao động khi doanh nghiệp phá sản.

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – HỆ THỐNG DANH MỤC, SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

hế độ kế toán doanh nghiệp được Bộ tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. Trải qua nhiều năm thực hiện cùng với sự phát triển của nền kinh tế, chế độ kế toán theo Quyết định này đã bộc lộ một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn áp dụng. Cập nhật, bổ sung cho những điểm chưa phù hợp đó đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, ngày 22/12/2014, Bộ tài chính đã ban hành 2 Thông tư về chế độ kế toán, cụ thể:Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Chế độ kế toán mới tôn trọng bản chất hơn hình thức, xây dựng linh hoạt. Các doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng mẫu sổ kế toán như trước mà được tự thiết kế, xây dựng riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động của mình. Tất cả các loại chứng từ đều mang tính hướng dẫn… Riêng về báo cáo tài chính được xây dựng mới hoàn toàn theo nguyên tắc minh bạch, công khai đồng thời bổ sung nhiều quy định về phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Những hướng dẫn, sửa đổi của chế độ kế toán mới có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2015 và được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng chế độ kế toán mới về hệ thống tài khoản kế toán, sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán, các biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

 

“CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

HỆ THỐNG DANH MỤC, SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ,

SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần thứ nhất. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN, BIỂU MẪU CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ GIẢI THÍCH NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP

-       Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp;

-       Danh mục, biểu mẫu chứng từ kế toán;

-       Danh mục, mẫu sổ và giải thích nội dung, phương pháp ghi chép mẫu sổ kế toán;

Phần thứ hai. HỆ THỐNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP, HỢP NHẤT

-       Hệ thống, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập;

-       Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất;

Phần thứ ba. CÁC SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
esl best essay ghostwriters sites for university cheap ghostwriter for hire ca top business plan writing sites for phd admission proofreading for hire best homework editor sites for masters buy custom rhetorical analysis essay esl college essay editing site for school type my marketing dissertation results esl creative essay ghostwriters sites for college college essay ghostwriters site gb popular critical thinking ghostwriting website for phd social isolation and technology custom literature review editor for hire au professional letter writing service for university pay to do popular college essay on brexit write me critical analysis essay order remedial math thesis statement top proofreading service for phd cheap research proposal writing for hire online write my best admission essay on hillary clinton esl essays writers sites for school cheap dissertation conclusion proofreading websites for school composition essay writing services best dissertation introduction writing services usa write me esl literature review online cheap rhetorical analysis essay ghostwriters services for phd professional assignment editing service online dissertation hypothesis writer sites ca advantages of school uniforms esl creative writing writing services cheap admission paper writers website for university esl letter proofreading services usa best university dissertation topics custom best essay editor websites for school cheap case study ghostwriter service gb red badge of courage imagery best dissertation results ghostwriter websites gb popular masters critical thinking ideas examples for dissertation results dissertation results writer services ca cheap thesis statement writing services gb cheap dissertation conclusion proofreading website for mba popular thesis ghostwriter website for masters help with algebra report cheap essays writing sites au popular analysis essay writers websites for college top argumentative essay writer website usa professional biography ghostwriters site usa best definition essay proofreading for hire au cheap dissertation writer for hire online professional academic essay editing service for college movie review proofreading website online top custom essay writers site esl mba creative essay advice top critical essay proofreading website for college custom problem solving proofreading site for mba white collar crime essay essay ghostwriter site au custom creative writing ghostwriters websites uk professional critical thinking writing websites au pay for my top phd essay on hillary professional resume writing site usa pay to do psychology dissertation methodology top cheap essay editing site sociology essay proofreading for hire dissertation chapter proofreading sites uk history ghostwriter for hire esl movie review proofreading websites for phd romeo and juliet literary analysis essay top masters essay writers site uk jacksonian democracy dbq esl book review editor for hire us esl homework editing websites for university best blog writing sites online pay to write esl expository essay on hacking write my popular phd essay custom article review writers website for mba top homework proofreading services usa cheap personal essay ghostwriter service uk help with life science dissertation results help me write popular dissertation abstract online legend of goatman popular article review writers website gb phd essay ghostwriters website online custom admission paper writer site for college top admission essay ghostwriter websites for university professional college reflective essay help professional essay proofreading sites ca best report ghostwriter websites for college popular annotated bibliography ghostwriting service usa top papers ghostwriters service for phd top dissertation methodology ghostwriter website ca pay to get professional cheap essay online medicine essay writing for hire popular dissertation chapter writer websites uk pay to do esl course work online best research proposal ghostwriters website for phd best custom essay editing website for school best reflective essay editing website usa cheap literature review ghostwriters site au best assignment proofreading sites cheap dissertation writers site for masters top phd academic essay example cheap essay ghostwriting website au popular research proposal writing services online esl college essay proofreading sites us top bibliography ghostwriting for hire au popular content ghostwriting site for masters professional personal statement writers website usa professional admission paper editor service order mathematics case study top masters admission essay advice popular thesis ghostwriters sites for college professional college essay editor sites for mba custom phd essay ghostwriting websites au custom argumentative essay writing website for mba professional personal statement writer site au top essay writer site for mba top masters essay ghostwriting for hire for phd buy critical essay on hillary clinton uss maine explosion theories custom critical analysis essay ghostwriter website top expository essay editor sites for mba professional writing for hire usa custom blog proofreading for hire top letter editing for hire gb esl problem solving ghostwriter services usa write my custom argumentative essay on hillary thesis statement editing for hire au freedom of speech importance help with popular definition essay on hacking esl university paper assistance best best essay ghostwriter for hire au professional custom essay writing website au joy kogawa obasan custom school biography examples work overload definition write me professional creative writing online esl expository essay ghostwriters service for masters best annotated bibliography ghostwriting service gb top descriptive essay editing for hire for school top business plan proofreading services ca custom blog post writer sites usa write geometry business plan define a hero help with theater studies creative writing professional best essay editor website for masters custom dissertation abstract writing website usa custom critical essay ghostwriter services for school esl custom essay writers for hire for masters esl research paper ghostwriter site online custom dissertation ghostwriting for hire ca top academic essay ghostwriting site usa top dissertation chapter proofreading sites for school professional scholarship essay ghostwriting for hire for mba esl article review ghostwriters sites for mba help with my top university essay on founding fathers best reflective essay ghostwriting sites us depth of processing model help writing top rhetorical analysis essay on hillary top thesis statement writer sites usa custom curriculum vitae writer service for phd custom critical essay editing for hire for college top cheap essay ghostwriting site online esl presentation proofreading for hire online best bibliography writer services best report editor sites for masters custom thesis proposal writers service gb slavery impact on america help with psychology home work custom dissertation conclusion editor service for college pay to write top critical analysis essay on lincoln cheap masters problem solving example cheap thesis proposal editor sites gb the cask of amontillado setting best dissertation chapter editing service for college custom masters essay ghostwriting sites online esl cv ghostwriter services online best application letter proofreading service for mba business plan writers for hire uk top research paper ghostwriting services for masters cheap school essay writing sites usa professional assignment editor service for mba do my nursing business plan cheap dissertation hypothesis ghostwriters website usa help with my accounting business plan pay to get popular analysis essay on brexit write me professional article online children need to play not compete summary esl movie review writers service uk help with my cheap essay on hillary clinton best papers editing site graduation essay rhetorical analysis essay writers service professional letter writer for hire gb dissertation writing for hire gb cheap scholarship essay ghostwriters services online esl university dissertation results topic custom annotated bibliography editor service gb pay for my top critical analysis essay on trump esl reflective essay ghostwriters service usa pay to write term paper online write my professional critical thinking author of dream of the rood top thesis writing service gb professional thesis statement proofreading for hire for university custom ghostwriting site for phd scholarship essay ghostwriter site pay to write cheap reflective essay on founding fathers professional masters personal statement sample write english as second language course work custom homework writer websites online order communication dissertation introduction custom book review writer sites us esl critical analysis essay editor service gb esl movie review editor site for masters function of the law compare and contrast short stories professional expository essay ghostwriter sites gb help with my classic english literature dissertation abstract professional article review ghostwriter services ca popular best essay writing site masters proofreading for hire gb pay to do botany biography creative writing ghostwriters service us popular critical analysis essay writers websites gb write my professional critical essay on brexit esl school essay writer services us two in the campagna esl blog writing website for mba professional dissertation conclusion editor website for mba attachment theory sociology help writing anthropology dissertation methodology best research proposal writers service ca esl admission essay writers for hire for phd custom biography editor websites au buy cheap rhetorical analysis essay on trump pay to get cheap rhetorical analysis essay on shakespeare pay for my communication essays professional course work writing websites gb best speech proofreading website for university esl homework ghostwriter service online esl business plan ghostwriters website us pay for my poetry article benefits of wearing uniforms professional thesis writers service popular presentation writing websites professional argumentative essay proofreading website usa custom reflective essay ghostwriter website for school pay for religious studies dissertation conclusion professional business plan editing website professional masters essay ghostwriting websites for phd 7 commandments of animal farm esl custom essay editor site usa write my popular rhetorical analysis essay on brexit movie review writer websites au top admission paper ghostwriters services ca help with professional report online admission paper proofreading service online write professional creative essay professional papers editing websites for phd cheap research proposal writing services online type my speech dissertation introduction top business plan ghostwriter site for mba popular creative writing proofreading websites usa professional dissertation introduction ghostwriter sites uk order psychology letter help writing esl school essay on donald trump esl admission paper ghostwriter service us help with my engineering argumentative essay professional article ghostwriter for hire for phd custom book review ghostwriting website gb geology ghostwriting service custom argumentative essay writer service for university book review ghostwriter services online best cv writing for hire online professional essays writers website for university popular resume writers service us custom dissertation proposal writing website for phd custom case study writing sites online a modest proposal satirizes custom blog post writing websites usa best personal statement ghostwriter websites gb a modest proposal thesis professional personal essay writers websites us type my cheap movie review esl thesis writers for hire for university popular rhetorical analysis essay ghostwriting website gb esl descriptive essay ghostwriters websites gb curriculum vitae writing service usa top dissertation writing services ca custom dissertation chapter editing services online professional university letter advice top blog writer for hire ca essays about beauty professional report editing for hire for phd popular case study proofreading website for college phd essay editor sites gb popular research proposal editor site usa top rhetorical analysis essay writers for hire au top case study ghostwriting website best mba essay ghostwriter for hire ca popular case study editing site uk professional academic essay proofreading services us esl course work editor services for masters top dissertation introduction proofreading service gb esl blog writers sites online esl definition essay editor for hire for masters professional research paper ghostwriter site online top dissertation chapter writer website uk top admission essay proofreading websites for college custom bibliography editor services for college type my poetry argumentative essay critical analysis writers service online custom curriculum vitae writers services for mba popular speech ghostwriter site gb popular bibliography writing sites for phd popular personal essay editing websites for university cheap homework writing service for college best argumentative essay proofreading site au top cv proofreading site usa best critical thinking writing for hire ca popular rhetorical analysis essay writer website au esl blog ghostwriters services for school professional essays writer websites for mba top problem solving ghostwriters service pay for cheap critical analysis essay on lincoln popular masters critical essay example custom school essay writer site au esl reflective essay ghostwriter for hire gb cheap university cheap essay example professional critical analysis essay ghostwriting sites for masters write university essay on trump definition writing websites usa best literature review writers site for phd professional case study writer services online top research paper ghostwriters sites uk byte products inc professional essays ghostwriting websites for mba best letter proofreading for hire for university best college paper assistance pay for cheap scholarship essay on hillary custom biography ghostwriters website for school academic essay writers service ca cheap scholarship essay ghostwriter website for school best home work ghostwriter website usa esl presentation writers site cheap best essay proofreading sites au order esl admission essay on civil war custom thesis proposal editor site ca personal statement writers sites online esl critical analysis essay editing service for school type my persuasive essay on hillary clinton write my top definition essay online qualities make us human help writing chemistry dissertation abstract top dissertation proposal editing services for school esl dissertation results writing sites usa cheap business plan editing for hire i like to see it lap the miles professional argumentative essay ghostwriting website gb custom dissertation introduction ghostwriters for hire for school write professional best essay on civil war cheap custom essay editing site online professional college descriptive essay topic help me write psychology dissertation introduction creative editor website esl dissertation conclusion ghostwriters for hire for college popular bibliography ghostwriters sites ca popular biography writing services alexander the great hero popular business plan writer website uk top dissertation hypothesis proofreading site for mba best blog writers sites for school pay to write accounting cover letter esl assignment proofreading services for masters popular cover letter writers website for masters buy speech book review esl blog post ghostwriter services uk top critical essay writers website ca custom creative writing ghostwriting websites ca cheap admission essay writer website usa popular movie review ghostwriters service usa esl school bibliography assistance top critical analysis essay writers services ca biology writers websites top bibliography writing service us pay for religious studies thesis statement custom essays ghostwriter website us rhetorical analysis essay writing service us cinderella man essay custom research proposal proofreading service for phd buy history cv home work writing website usa esl paper ghostwriters service ca esl literature review editor websites uk top research proposal writing site for college help with economics curriculum vitae help me write popular persuasive essay dissertation chapter ghostwriters website us professional problem solving proofreading for hire for college best masters argumentative essay examples cheap term paper ghostwriting service usa popular descriptive essay writer site online top reflective essay proofreading sites for phd pay for shakespeare studies dissertation proposal professional blog post writer services au professional dissertation methodology ghostwriter site for university popular blog post writer services uk help with professional reflective essay on hacking essay on childhood obesity custom thesis statement ghostwriting websites for university professional report writer website ca top assignment ghostwriter websites for mba top critical thinking ghostwriter sites au popular college cover letter topic best cv writer service us professional dissertation proposal editor website for mba cheap dissertation methodology editing sites for masters pay for my custom critical analysis essay on usa write me geometry cv homework ghostwriting websites gb best cheap essay writer for hire usa custom annotated bibliography proofreading service ca custom dissertation writers site for university after apple picking summary best creative essay editor service for phd best essays writing site for masters custom thesis proofreading sites for masters dissertation proposal editor sites animal farm propaganda quotes why is creon the tragic hero pay to do environmental studies term paper professional critical analysis essay proofreading website au cheap cover letter writer service popular resume writing service for phd popular research proposal writer websites for university top analysis essay ghostwriter websites gb popular blog ghostwriter sites us top school home work samples best business plan writer site usa esl rhetorical analysis essay writers websites for phd type my professional cheap essay professional assignment writer service for school esl biography editor site for college pay to do math speech custom admission essay proofreading websites online popular creative essay writer service for phd cheap descriptive essay editing websites usa popular argumentative essay writing websites best application letter editing services for mba cheap article writers sites au cheap best essay editor site us professional argumentative essay writer site au design analysis robert frost best paper writing for hire for college custom argumentative essay proofreading services for university jacksonian revolution pay for esl research proposal online best creative essay ghostwriters for hire ca public health essays religion in american literature analysis of animal farm best essays editor services uk best university essay ghostwriting sites for phd academic essay ghostwriter for hire uk do my finance dissertation abstract esl article review writers websites ca esl essays editor for hire for university curriculum vitae ghostwriters website uk 21 synectics steps popular application letter writer services au help writing women and gender studies argumentative essay professional article review writer sites ca professional dissertation hypothesis ghostwriters service for university custom report writers websites ca pay to write esl school essay top book review ghostwriters site for university popular literature review ghostwriter website uk pay to get esl argumentative essay on trump pay for my top masters essay on lincoln custom phd essay writer service for masters esl report writing site for school top reflective essay proofreading sites gb popular dissertation hypothesis writer service us best personal statement proofreading for hire au help me write world literature dissertation introduction top creative essay ghostwriter sites for mba popular content writers website gb help with chemistry term paper top definition essay writers website for phd cheap paper editing service for phd esl university essay editing services for phd professional college essay writers website gb esl papers ghostwriters sites gb best custom essay ghostwriting for hire for university best cover letter writers for hire online professional university essay ghostwriting service gb creative essay on education professional bibliography writer for hire gb