sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NĂM 2015

NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NĂM 2015

NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NĂM 2015

p1429029230_ktth

Việc nâng cao công tác quản lý tài chính, nghiệp vụ kế toán của cán bộ kế toán trong trường học hiện đang là một đòi hỏi cấp thiết. Do đó, để hỗ trợ cho công tác kế toán, tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính, nhằm phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính, tài sản công trong ngành, trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn. Cụ thể: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27-03-2015 của Bộ tài chính – Bộ giáo dục đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh); Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTCngày 10-03-2015 của Bộ giáo dục và đào tạo – Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo;Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; …

 

Để giúp cán bộ kế toán trong các cơ sở giáo dục và những người quan tâm cập nhật tìm hiểu về nghiệp vụ hạch toán kế toán trong trường học; nghiệp vụ quản lý các khoản thu, chi, kinh phí, công khai, quyết toán ngân sách; quản lý và sử dụng tài sản công trong trường học theo đúng tiêu chuẩn, định mức;….Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu quyển sách:

“NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

VỀ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH TRONG

NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NĂM 2015”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Nghiệp vụ kế toán dành cho hệ thống trường học công lập áp dụng theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Phần thứ hai. Nghiệp vụ kế toán dành cho hệ thống trường học ngoài công lập áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ kế toán dành cho hệ thống trường học ngoài công lập áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp;

Phần thứ tư. Nghiệp vụ quản lý các khoản thu chi, kinh phí, công khai, quyết toán ngân sách trường học;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức trong các cơ quan bộ giáo dục và đào tạo

Phan thứ sáu. Những quy định mới nhất chế độ quản lý tài chính, tài sản trong các cơ sở trường học;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong tổ chức và hoạt động của các cơ sở trường học;

Phần thứ tám. Quy định pháp luật mới nhất về các chế độ, chính sách dành cho giáo viên, giảng viên.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM IV

Bộ Y tế vừa có quyết định ban hành Dược Điển Việt Nam lần thứ tư. Dược điển Việt Nam lần thứ tư, gồm các Tiêu chuẩn quốc gia về thuốc: Tiêu chuẩn về nguyên liệu hoá dược và thành phẩm hoá dược; Tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc từ dược liệu; Tiêu chuẩn về chế phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế; Tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.
Dược Điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Bãi bỏ các quy định tại Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ nhất, thứ hai và thứ ba.
Hội đồng Dược điển Việt nam được thành lập từ năm 1963, và Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ nhất vào năm 1971, Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ hai vào năm 1990, Dược điển Việt nam lần xuất bản thứ ba và nay là Dược điển Việt nam lần xuất bản thứ tư. Trong hơn 45 năm qua, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã không ngừng được củng cố, phát triển; Dược điển Việt Nam đã thường xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thuốc, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam và hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.
Dược điển Việt Nam là Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Để từng bước triển khai thực hiện Chính sách thuốc quốc gia, chiến lược phát triển ngành Dược và Luật dược đã được ban hành; Bộ y tế, hội đồng Dược điển Việt Nam, các đơn vị trung ương tới địa phương, các chuyên gia trong và ngoài ngành Y tế đã tập trung nghiên cứu xây dựng, biên soạn, thẩm định và hoàn chỉnh Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc – Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư theo quy định taị Luật tiêu chuẩn và Quy chuản kỹ thuật và được ban hành theo quy định tại Luật Dược.
Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư đã được biên soạn một cách khoa học, công phu, theo một quy trình thống nhất, kết hợp xem xét sửa đổi các tiêu chuẩn đã ban hành và bổ sung cập nhật các tiêu chuẩn thuốc mới đảm bảo sự kế thừa truyền thống của Dược điển Việt Nam, đồng thời cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo tính thực thi áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với quy định tại các Dược điển tiên tiến được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng dược phẩm trên thế giới.
Bộ Y tế ban hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý, kỹ thuật, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược để tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá chất lượng thuốc , đảm bảo chất lượng thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, cũng như sự hoà nhập với môi trường kinh doanh dược phẩm thế giới. Dược phẩm ViệtNam là tài liệu kỹ thuật làm căn cứ để quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng lưu hành ở Việt Nam.
Dược điển Việt Nam là dược điển do Hội đồng dược điển Việt Nam biên soạn. Đây là tập hợp tất cả các tiêu chuẩn cho dược phẩm của Việt Nam (và có mặt trên thị trường Việt Nam) và tiêu chuẩn áp dụng sẽ căn cứ vào ấn bản mới nhất. Không giống như các quốc gia khác là có các ấn bản theo chu kỳ, Dược điển Việt Nam đến nay có 3 bản ấn hành vào các năm:
* 1970-1977: Dược điển Việt Nam I
* 1983: Dược điển Việt Nam I, tập 2
* 1990: Dược điển Việt Nam II, tập 1
* 1991: Dược điển Việt Nam II, tập 2
* 1994: Dược điển Việt Nam II, tập 3
* 2002: Dược điển Việt Nam III.
* 2010: Dược điển Việt Nam IV

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
help with custom college essay on donald trump research paper writers service usa best problem solving proofreading sites ca custom creative essay editor site uk victorian clothing colors buy botany thesis statement order finance article review best research paper ghostwriters services for mba professional dissertation proposal editing website us pay for esl creative essay esl thesis statement writers websites for masters casablanca themes professional movie review writer website for masters esl curriculum vitae writing websites usa best letter proofreading for hire for university pay to get popular academic essay on usa pay for my best research paper esl essays ghostwriting for hire for college cheap editor service gb cheap university case study ideas descriptive proofreading services au best dissertation abstract ghostwriting for hire for masters write algebra creative writing top report ghostwriters services for university help me write classic english literature creative writing top biography writing service gb pay to get culture dissertation chapter do my professional expository essay on civil war cheap content editor service popular reflective essay writers services for school professional blog editor services for school esl literature review ghostwriting for hire for college top paper writers for hire for mba popular paper writing sites popular papers editing site ca essay on higher education popular persuasive essay ghostwriter for hire for university esl dissertation ghostwriting service uk symbolism in everyday use esl article ghostwriting website gb dissertation methodology writing services custom dissertation chapter editing services online what is consumer awareness best academic essay writer websites uk help writing world affairs cv top definition essay writing service au top blog proofreading sites for mba who says fair is foul and foul is fair esl resume ghostwriting site for masters situational irony in the story of an hour cheap cv ghostwriter site for masters top masters blog advice top college research paper advice cheap article review ghostwriter sites for mba best thesis writer website uk custom college blog examples professional phd essay writing service for university custom reflective essay ghostwriting services us best case study ghostwriters site online andrew jackson papers best mba essay ghostwriting service uk gullivers travels houyhnhnms top masters essay ghostwriting site for mba custom problem solving writing service for university admission paper writers service ca esl mba phd essay samples esl book review writers websites us custom cover letter ghostwriting service for masters custom cover letter ghostwriters services for school popular admission paper ghostwriting service for masters professional paper writer websites au professional rhetorical analysis essay writing site for college cheap book review ghostwriting service for university essay proofreading websites usa main causes of french revolution custom letter writers service for phd popular cheap essay proofreading website for masters top blog post writer website for mba pay to get finance course work popular assignment ghostwriting sites for mba popular argumentative essay proofreading site ca type my best descriptive essay on lincoln pay for my college essay top papers writers service descriptive ghostwriters site au cheap paper editing sites gb best presentation writers services for phd custom definition essay proofreading service us science essay ghostwriters websites top research paper proofreading service for masters type my finance movie review cheap application letter ghostwriting services for masters order esl phd essay on trump professional dissertation hypothesis editing for hire for phd course work ghostwriters services pay to do popular personal essay on usa finance essay example cheap book review writer sites for college cheap essay ghostwriters for hire for mba dissertation hypothesis writers website online custom cheap essay ghostwriting service online top blog ghostwriters sites au custom college masters essay topic professional application letter ghostwriters service best case study editing sites online top article review proofreading services gb cheap curriculum vitae ghostwriters services uk esl thesis statement proofreading website uk best creative essay writer for hire au write me top academic essay on usa best personal statement ghostwriter service for masters esl blog writing services for school pay for top university essay on hillary clinton professional university essay writer site for mba popular argumentative essay ghostwriter websites esl article review ghostwriters websites for school professional school essay writers service for mba popular dissertation proposal ghostwriting websites for phd order best annotated bibliography online cheap best essay editor website online pay to do admission essay online custom college term paper examples best ghostwriter site ca help with top school essay online descriptive essay ghostwriting website popular critical analysis essay writer services professional dissertation ghostwriting websites uk popular research paper ghostwriters site gb do my popular college essay thesis writer sites gb cheap masters essay writer site custom application letter writers websites for college help with my algebra cover letter best academic essay writer sites custom dissertation results writer services gb professional thesis statement ghostwriters websites for mba thesis statement writer websites au pay to write cheap critical analysis essay on hillary clinton custom presentation ghostwriting for hire us order education biography popular case study ghostwriting for hire au professional creative essay writer website for mba cheap article ghostwriters websites for school top dissertation introduction writing website for masters cheap school essay editor sites uk popular cover letter ghostwriting websites us custom dissertation methodology editor websites for school top persuasive essay ghostwriting for hire gb best personal essay ghostwriters site gb popular movie review writers sites for university type my investments speech top academic essay proofreading sites professional definition essay ghostwriters services for school cheap phd essay editor services au professional rhetorical analysis essay writers site ca buy management content professional case study ghostwriters services ca professional admission essay writer website esl homework editor websites online cheap critical analysis essay editor website us order esl custom essay on founding fathers pay to do popular reflective essay on hacking professional letter ghostwriter websites for university school essay ghostwriter for hire gb pay to do top course work online professional reflective essay ghostwriter service us top dissertation introduction writers website for masters do my health curriculum vitae best biography ghostwriters websites us esl thesis proofreading for hire uk mock epic examples custom papers writing site uk esl school college essay topic esl admission essay writing service us dissertation results writing services online popular application letter writers service online custom presentation writing services usa best dissertation results writing website for mba custom cv writing sites usa best research proposal ghostwriting site ca content editor website us write top critical analysis essay on hillary clinton top biography editor sites for masters zoology editing website dissertation conclusion editing services au popular persuasive essay ghostwriters service ca custom article writer sites online professional dissertation chapter writer website best book review ghostwriting websites online annotated bibliography editing service us pay to get custom movie review online best presentation ghostwriter service africa before european arrival best thesis proposal ghostwriting for hire for school esl reflective essay writing sites for university top critical thinking editing for hire for college best academic essay editor sites ca top blog editing websites professional dissertation chapter writer service for university cheap custom essay editing for hire us cheap application letter writers websites online dissertation chapter editing service usa popular best essay proofreading service au book review ghostwriter order world literature research proposal esl mba content samples popular cover letter writers for hire au professional creative writing writers services uk cheap dissertation hypothesis ghostwriter website gb popular essay ghostwriter sites gb esl academic essay editor sites top dissertation methodology writing services uk prison amenities order professional critical analysis essay on founding fathers best bibliography ghostwriting site usa top dissertation chapter ghostwriters service au type my popular admission essay on brexit cheap problem solving ghostwriters website top admission essay writer website for school professional speech writing sites popular personal essay editor service for university creative writing writer websites uk best blog writers websites for mba popular content editor website au descriptive essay about the beach top expository essay ghostwriters for hire for phd popular dissertation ghostwriters sites au best masters essay writers website gb 12 angry men essays custom masters course work examples popular masters essay editing website uk write popular best essay on hillary geography essay ghostwriters websites custom dissertation conclusion writing sites online top phd essay ghostwriting site ca popular term paper ghostwriter websites uk write my statistics dissertation do my leadership paper custom cv writers site for phd professional college essay editing websites online professional mba research proposal examples write my u.s. history and government creative writing popular argumentative essay ghostwriters site online professional academic essay editing sites online pay to do professional cheap essay on donald trump top homework writer services gb esl school dissertation hypothesis help esl report writing service for phd top definition essay ghostwriting websites for mba algebra essay proofreading site esl college essay writers for hire ca cheap annotated bibliography writer for hire au cheap assignment editing service for phd top blog post editor website for college professional curriculum vitae writers website for mba best paper ghostwriter sites usa best persuasive essay ghostwriting websites for mba help with my esl personal essay on hillary professional article ghostwriter for hire for phd cheap admission essay writer websites usa speech ghostwriting website us custom report ghostwriter sites for school popular dissertation chapter editor site for university admission essay proofreading website gb top business plan editing sites for college best application letter proofreading website uk pay to write esl admission paper online esl mba essay writer service uk esl bibliography ghostwriting services for phd best school descriptive essay assistance professional school essay writer sites uk order esl analysis essay definition essay on art & architecture personal statement writers sites online custom papers writers website for school dissertation chapter writers sites ca pay to do journalism argumentative essay pay for my marketing resume top thesis proposal editing websites popular dissertation results proofreading service usa popular literature review editing websites usa esl admission paper ghostwriter website uk article editing sites au argumentative ghostwriters website us custom literature review writing site for masters write my theater studies presentation best presentation editor services online custom article writing for hire for mba best thesis statement editor services for school dissertation abstract editor websites online cheap personal statement ghostwriter site popular home work writers for hire for phd popular best essay ghostwriters website for mba professional essays editing services online resume editing services ca popular assignment writing service ca order astronomy dissertation chapter top personal essay writing site online best dissertation proposal ghostwriting site au top assignment ghostwriters site for phd help with philosophy resume cheap admission paper writers services ca esl masters essay writer for hire gb cheap essay writers site ca cheap mba cv topics pay to write esl phd essay on hillary clinton do my best article review online professional creative writing writer service for school top custom essay proofreading service for mba college essay ghostwriter services best assignment editing websites us top movie review ghostwriter site uk professional dissertation introduction writing website us movie review writing sites ca marketing writer website popular college biography ideas pay to get scholarship essay online custom presentation writer for hire for university help writing masters essay on lincoln help writing literature cv homework ghostwriting service uk cheap school essay proofreading website gb best university descriptive essay help top article proofreading site for school order scholarship essay online custom literature review editing service au professional paper writing for hire usa custom personal essay writing services for school esl dissertation hypothesis ghostwriters for hire for college critical essay writers websites us admission ghostwriting sites au order music dissertation cheap university essay writers for hire esl dissertation hypothesis editing website ca professional dissertation introduction editor website uk custom blog post editing website for school esl thesis proposal proofreading service for masters help me write best best essay on trump popular masters analysis essay advice popular personal essay editing websites uk write me best critical essay on hacking top content ghostwriters services ca do my statistics assignment pay to do world affairs essays esl personal statement writing services gb cheap papers ghostwriting sites for phd best cv writing for hire online best phd essay writer for hire write my social studies content cheap masters essay writers website au jain monks top dissertation hypothesis writer service online cheap reflective essay writers for hire essay on juvenile justice cheap dissertation conclusion writer website cheap case study ghostwriter service gb popular critical essay editor service ca pay to do esl home work esl university personal essay advice custom bibliography proofreading site best dissertation conclusion writing sites for masters write my film studies blog post best school essays help type my health report top school essay writing site for university professional admission essay proofreading for hire au esl analysis essay writer websites for school popular research proposal ghostwriting website for university buy best phd essay on shakespeare professional phd creative essay help top biography editing website best school essay writers for hire for mba pay for my cheap assignment online phd essay ghostwriting services usa custom course work writing services au composition editor service custom letter ghostwriters services usa macbeth equivocation speech writer website us professional curriculum vitae ghostwriter site uk type my leadership biography pay for education creative writing type my women and gender studies letter custom descriptive essay writing services for college help writing marketing dissertation conclusion top cover letter writers site us professional papers proofreading website gb buy technology essay professional essays writing service for mba scholarship essay writers service gb professional term paper ghostwriters website for college best dissertation writers services online custom curriculum vitae writer sites for university mental illness essays professional admission essay proofreading websites gb cheap curriculum vitae ghostwriter websites pay to get scholarship essay online top cv writer sites for mba help with social studies dissertation hypothesis order accounting creative writing esl dissertation chapter writers service uk british literature research topics top school movie review sample top papers writing sites gb top personal statement writer website for phd esl creative essay editing websites usa popular analysis essay editing website au best book review ghostwriters site ca cheap essay ghostwriter sites for college esl thesis statement editor services for phd pay for my leadership case study esl phd essay editing site gb professional analysis essay ghostwriter websites gb cheap argumentative essay ghostwriter website for mba cheap course work editing services au pay to get engineering thesis statement help me write custom research paper top research proposal editor website au esl curriculum vitae writer sites us write me best research proposal online popular dissertation introduction editor services critical essay editing site us best critical thinking editing sites gb best dissertation hypothesis writing website uk top rhetorical analysis essay editing service au cheap critical essay writers for hire uk write me literature literature review professional homework writers services for mba esl case study editor site for masters custom ghostwriter website gb top article writing site for university dolphins love humans write me professional definition essay on lincoln popular university essay writers for hire ca esl dissertation proposal editing website for masters professional expository essay ghostwriter sites gb pay for my professional rhetorical analysis essay on presidential elections popular presentation editor websites us custom letter ghostwriters for hire online esl creative essay ghostwriters website for college esl school cv help top dissertation editor site ca top thesis statement ghostwriters services gb professional report editor service for university paper ghostwriters website us best university problem solving sample compare and contrast short stories best admission essay writing services uk phd essay ghostwriters services cheap report writers site ca type my speech article review genocide research paper best blog writer website for university annotated bibliography writer website au top resume editor services for college best rhetorical analysis essay proofreading website custom research proposal proofreading website for school pay to write top school essay on shakespeare popular dissertation proposal ghostwriters website gb best thesis ghostwriter websites us professional custom essay ghostwriter websites for university pay for tourism resume popular school essay ghostwriter sites for masters custom resume ghostwriter website usa top critical essay editing site for college top dissertation conclusion editor websites for university esl problem solving ghostwriter site for college top resume ghostwriter service au top course work writer service online best thesis proposal ghostwriters for hire gb popular blog post writer sites gb senior class president speech cheap blog ghostwriting site uk buy esl admission essay on lincoln esl scholarship essay writer services for college top dissertation introduction editor websites for mba cheap presentation writing site ca best argumentative essay ghostwriters for hire for college professional ghostwriter websites usa cheap bibliography writers service usa professional presentation ghostwriter site for masters professional dissertation results ghostwriting site marketing essay editor service cheap university essay writers for hire usa esl cheap essay ghostwriter services for phd newspaper reading level custom article writers for hire us popular admission essay ghostwriting service for phd order esl academic essay on hillary clinton best blog editing website usa top university biography example professional phd essay writers services for university popular term paper editing for hire for college custom argumentative essay proofreading services us top descriptive essay editing service for university write my esl critical essay esl university essay ghostwriters services au cheap application letter ghostwriter sites usa professional presentation writer sites for mba type my religious studies cover letter