sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2015

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2015

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2015

lap hs moi thau xay lap

Để tạo điều kiện tốt cho các chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu; góp phần tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, ngày 06/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành TT 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, Theo đó:

- Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải tuân theo Mẫu hợp đồng và các điều kiện trong hồ sơ mời thầu xây lắp; và có thể thỏa thuận thêm nhưng không được trái quy định của pháp luật.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại thì chi phí dự phòng sẽ không được xem xét, đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

- Giá dự thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó có thuế, phí, lệ phí (nếu có) được áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

TT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015, thay thế TT 01/2010/TT-BKH và TT 02/2010/TT-BKH.

Gần đây, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, xây dựng như NĐ 37/2015/NĐ-CP ngày 22-04-2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; NĐ 44/2015/NĐ-CP ngày 06-05-2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; …

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu, xây dựng Nhà xuất bản Lao độngxuất bản cuốn sách:

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2015

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Phần thứ hai. Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Phần thứ ba. Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Phần thứ tư. Quy định mới về thoát nước và xử lý nước thải

LUẬT XÂY DỰNG – LUẬT ĐẤU THẦU CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI NHẤT’

Lĩnh vực xây dựng cơ bản nói chung và lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình nói riêng luôn có ý nghĩa quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia, của mỗi doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan. Trên thực tế, cơ chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên nhiều mặt, thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng ngày càng phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện và đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18-6-2014 tại kỳ họp thứ 7, Khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015) và Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26-11-2013 (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014) có vai trò rất quan trọng và đã đóng góp có hiệu quả vào việc tạo lập môi trường pháp lý và tăng cường năng lực quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình. Luật Xây dựng mới (bao gồm 10 chương, 168 điều) quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; về quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Việc phân loại dự án đầu tư xây dựng bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình xây dựng và nguồn vốn sử dụng; Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình xây dựng của dự án gồm dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công; Ngoài ra, thì các hoạt động thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình đã được điều chỉnh trực tiếp bởi các Nghị định hướng dẫn, Thông tư quy định chi tiết, Quyết định áp dụng có liên quan; cụ thể như sau: NĐ số 63/2014/NĐ-CPngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; TT số 04/2014/TT-BXD ngày 22-4-2014hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng;TT số 04/2014/TT-BTC ngày 02-01-2014 Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;TTLT số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTT ngày 30-12-2013 hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Để giúp Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp, các Chủ đầu tư và các cán bộ làm công tác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bảncuốn sách: “ LUẬT XÂY DỰNG – LUẬT ĐẤU THẦU CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI NHẤT

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Khóa XIII (có hiệu lực thi hành ngày 01-01-2015);

Phần II. Luật Đấu thầu (có hiệu lực thi hành ngày 01-7-2014);

Phần III. Công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị và thiết kế đô thị;

Phần IV. Phương pháp xác định và quản lý chi phí quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng;

Phần V. Công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Phần VI. Hướng dẫn chi tiết quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Phần VII. Quy chế giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Phần VIII. Nguyên tắc kiểm soát giá, xác định giá thuê công trình và hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Phần IX. Xử lý tình huống về quản lý dự án và chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Phần X. Xử lý tình huống về chi phí liên quan đến thực hiện bảo trì công trình xây dựng;

Phần XI. Xử lý tình huống về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Phần XII. Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 456 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2014.

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
esl school essay editor for hire us best phd essay editor website for school top expository essay editor website for masters professional personal essay proofreading for hire for college help writing cheap critical essay online pay to write esl phd essay on hillary clinton popular thesis proposal writing services top critical thinking ghostwriters service for masters examples of virtue ethics type my top creative essay on civil war cheap article review writer websites for university best essays ghostwriters service for phd top dissertation introduction editing for hire for masters do my geometry resume best biography writing for hire for phd help writing health blog post cheap critical thinking ghostwriting services ca professional definition essay editing for hire gb esl phd expository essay assistance pay for cheap personal essay on trump buy popular personal essay on shakespeare top cv ghostwriter services ca help writing trigonometry creative writing top editor site online personal writers sites usa best creative writing ghostwriting websites uk best critical analysis essay proofreading websites usa esl dissertation methodology writing sites for masters what is the theme of the lottery blog ghostwriting sites gb custom college essay ghostwriters site gb popular analysis essay ghostwriter website for phd popular blog proofreading website uk help writing literature application letter themes in the lottery pygmalion theme top papers editor sites for mba help writing assignment online professional dissertation ghostwriting site usa best home work editor for hire usa esl cover letter ghostwriting sites uk custom blog post writer service for phd popular term paper ghostwriters for hire for college top paper ghostwriter service for mba custom custom essay ghostwriter service ca esl rhetorical analysis essay writing sites for phd custom mba masters essay examples professional school essay writer services us popular mba business plan ideas letter writer site au custom resume ghostwriting websites for masters popular expository essay ghostwriter websites presentation editor website us help writing economics cv pay to write cheap school essay on brexit professional personal statement editing service uk popular case study editing for hire uk esl essays editing website popular research paper ghostwriter websites online cheap personal essay proofreading service for college best expository essay editing services online help me write cheap critical essay on lincoln top persuasive essay writer services usa book review editing websites popular assignment writing services gb esl admission essay ghostwriter sites uk esl case study ghostwriting website gb top personal essay proofreading for hire ca best essays editing websites for school racism heart of darkness top course work ghostwriting service for college best dissertation ghostwriting for hire for mba cheap thesis statement writing site ca article writers professional problem solving editor sites for mba help with my botany admission essay university writing site ca poison in hamlet best biography writers websites for school esl scholarship essay editor for hire for phd professional ghostwriters website au joseph conrad writing style racial discrimination in to kill a mockingbird top creative essay ghostwriting services for phd popular essays writing service ca do my astronomy speech popular literature review writers services custom blog editor sites for phd cheap term paper proofreading for hire us custom thesis proposal writers service best best essay editing websites for phd popular college essay proofreading website for university best term paper ghostwriters sites online top speech ghostwriters website for college custom definition essay writer services for masters esl paper editing websites for university custom cv ghostwriter service us do my education report help writing popular cheap essay on pokemon go professional critical analysis essay writer service ca popular descriptive essay proofreading website for masters esl thesis proposal ghostwriter sites for school popular homework writers website uk working at subway tips report ghostwriting for hire au help me write theater studies critical thinking bibliography ghostwriters websites online popular dissertation writing service ca esl argumentative essay ghostwriting site uk pay to write health application letter esl dissertation chapter proofreading site for university cheap university essay writer service esl essay proofreading for hire ca children of the river cheap dissertation introduction writer site for university custom masters university essay topic best thesis ghostwriting site for mba professional speech ghostwriter for hire us pay to get zoology blog cheap dissertation introduction editor website for school grass carl sandburg analysis top expository essay editing sites uk service learning essay example custom cover letter editing services for phd esl analysis essay editing website for university type my popular persuasive essay on donald trump professional term paper editor website usa write my world affairs literature review esl essays ghostwriting services pay to get top persuasive essay on hillary clinton esl university best essay advice coal audre lorde analysis top college argumentative essay topics esl dissertation conclusion ghostwriters sites usa cheap admission essay ghostwriting for hire for university popular custom essay writers for hire for university esl university essay editing service for mba popular school application letter advice esl custom essay writer service gb popular cover letter ghostwriter services au esl business plan ghostwriting site for university top dissertation conclusion writer for hire for school professional essay proofreading websites for college rain of gold themes top persuasive essay ghostwriter websites uk professional dissertation methodology editing service for mba custom dissertation results ghostwriters service for school best research proposal writing service for college do my poetry term paper esl thesis editing sites custom blog post proofreading for hire for masters professional research proposal ghostwriters website for university top speech proofreading website usa custom best essay writers website for phd write religious studies dissertation introduction popular argumentative essay ghostwriting website ca cheap cv editor for hire popular home work writers site professional essays writer site au popular speech proofreading services au custom article editing site cheap report writers website usa top rhetorical analysis essay ghostwriters for hire online best definition essay editing websites uk thesis statement ghostwriters for hire us professional school essay proofreading service for masters custom personal statement writers site uk write me professional descriptive essay on donald trump professional homework writers websites for masters popular admission essay editor services for masters cheap article review proofreading services online custom cheap essay ghostwriters service uk papers proofreading service au pay to get chemistry resume popular descriptive essay editing sites for school best case study writing websites ca custom term paper ghostwriting websites gb best argumentative essay ghostwriting website custom speech ghostwriting site gb write my speech dissertation chapter esl best essay writer sites esl content editor site usa help writing popular rhetorical analysis essay on hacking top rhetorical analysis essay writing sites usa cheap bibliography editor service uk the jade peony theme top descriptive essay ghostwriters site au professional term paper writer service usa top report writers website usa custom cheap essay editor website uk help writing management book review custom analysis essay editor service gb order custom reflective essay on presidential elections best masters cv ideas top paper editing service for university esl letter ghostwriting sites help with my esl cheap essay on pokemon go cheap custom essay on usa custom essay editor services for masters popular university essay writers site for university best dissertation abstract editing website for college custom dissertation proposal proofreading website us professional dissertation chapter editor website for phd buy shakespeare studies assignment write my custom creative essay on donald trump esl paper editor website for school write me world literature presentation esl school movie review ideas black gangster disciples knowledge reflective essay ghostwriting websites us top argumentative essay ghostwriters site for mba top dissertation introduction writer websites for college best academic essay writing services online top home work proofreading service for masters best annotated bibliography writer services online esl personal statement ghostwriting services for college custom problem solving writers sites usa best dissertation abstract ghostwriters sites for school help me write women and gender studies personal statement esl personal statement editor for hire usa professional creative essay ghostwriting services ca curriculum vitae ghostwriter websites uk cover letter proofreading sites online do my communication essays top essays writers site for mba professional college presentation sample cheap masters essay editing for hire for university cheap analysis essay writer sites for masters top creative essay editor for hire for phd top thesis statement editor website ca popular presentation proofreading websites usa custom literature review proofreading sites us professional dissertation results writers services usa why do i want to go to college essay resume ghostwriter websites usa top cover letter ghostwriters site au geography ghostwriters for hire best papers proofreading websites for mba phd essay on film studies cheap best essay ghostwriter service au esl critical thinking writing service ca professional dissertation introduction ghostwriters for hire for college top custom essay ghostwriters sites for masters top dissertation conclusion ghostwriters websites au write me esl critical essay critical thinking proofreading service usa content writing for hire ca top presentation writers sites us popular literature review editing website for school write me best dissertation conclusion online write my business course work order math personal statement popular dissertation proposal editing site us popular critical analysis essay ghostwriters websites for university professional definition essay editing for hire gb native american essays esl descriptive essay editing site gb popular reflective essay ghostwriter service for phd best cheap essay editing for hire for university professional admission paper editor websites for masters pay to do engineering dissertation hypothesis custom thesis proposal writer service au popular university blog post sample popular presentation writing websites usa custom content writer services ca popular critical essay editing site for masters cheap reflective essay writer services us esl letter editor services popular research proposal writer website for school best dissertation hypothesis ghostwriting for hire esl mba essay editor websites online professional dissertation abstract ghostwriters for hire au esl admission essay writers website online best presentation editing site for school cheap cheap essay editor for hire usa popular case study writers service for school esl essays writing service for university top cv writer sites for university help with my religious studies creative writing top dissertation conclusion editor for hire for mba three types of galaxies popular admission essay writer site us best cheap essay proofreading service online write accounting paper top application letter writers site for phd help writing esl cheap essay on founding fathers write me cheap personal essay on donald trump popular presentation editor websites ca cheap phd essay proofreading for hire ca popular speech ghostwriter websites for mba mice and men lennie biography writers websites ca help me write cheap personal essay on hacking top article ghostwriter service for mba esl critical essay editor sites for phd top school admission paper ideas custom dissertation introduction ghostwriters site for phd analysis of sonnet 130 cheap critical thinking editor site usa esl rhetorical analysis essay editor service custom dissertation abstract writing websites uk custom thesis ghostwriters services usa cheap creative essay ghostwriters website ca abraham lincoln and the second american revolution help with my popular blog online esl blog post writers website best dissertation results writer website gb custom term paper writing for hire gb analysis writing sites au pay for my theater studies bibliography buy best masters essay on lincoln cheap movie review editor sites au popular scholarship essay writer website usa top masters dissertation proposal ideas best reflective essay writers services usa cheap problem solving ghostwriting for hire for phd pay to do anthropology thesis proposal pay to get theater studies admission essay write me professional masters essay best analysis essay ghostwriting site gb to kill a mockingbird miss stephanie esl argumentative essay editing site us theme of barn burning cheap book review editor website au custom cheap essay proofreading for hire us masters ghostwriters website us professional personal essay editor sites for university top rhetorical analysis essay writers site au write me biology article cheap argumentative essay writer websites au order nursing business plan best expository essay ghostwriting service for university esl academic essay writer website for university popular annotated bibliography writing site popular dissertation introduction editor website for mba cheap school essay ghostwriter service uk popular dissertation abstract editing service do my zoology dissertation conclusion esl expository essay ghostwriters services for mba cheap definition essay writers site ca professional college dissertation results example best annotated bibliography writers service us popular business plan proofreading website for university esl article ghostwriters website gb u.s. history and government ghostwriter sites top thesis statement editing website for masters controversy over abortion professional article review ghostwriting for hire for school pay for my earth science case study popular mba report sample write me cheap persuasive essay on presidential elections pay for esl creative essay on donald trump top blog post writer sites ca professional essays proofreading service ca write me health bibliography write popular reflective essay on pokemon go custom personal essay writing site for masters write popular custom essay on presidential elections cheap home work ghostwriter service us pay for management biography popular academic essay writers for hire gb popular dissertation results editing sites gb cheap research proposal writing for hire for phd professional argumentative essay ghostwriter website au best academic essay ghostwriting site top presentation editor for hire custom cheap essay ghostwriter site for phd pay for top school essay on usa top book review writer websites for university popular dissertation chapter writing for hire gb esl cv writing site for school popular home work editor website ca top definition essay ghostwriter websites us cheap curriculum vitae writing website for school custom dissertation hypothesis ghostwriter services for masters custom research proposal proofreading for hire for phd top report ghostwriter services for mba custom research paper writer for hire for school cheap content ghostwriters services for masters art & architecture essay writer site a farewell to arms characters pay to get tourism home work esl cover letter ghostwriter websites au esl analysis essay writers website usa pay to write calculus report top creative writing ghostwriter services au top persuasive essay writer sites us top assignment ghostwriters service uk professional writers websites gb write my esl personal essay esl analysis essay ghostwriter services us write zoology critical thinking cheap curriculum vitae editor websites for masters top dissertation hypothesis proofreading services for school esl report writers sites for college help me write professional university essay on civil war popular article review ghostwriting services ca professional cheap essay editing site for university letter proofreading sites ca professional bibliography writers service ca custom thesis statement writing for hire for masters zoos pros and cons top annotated bibliography editing sites ca professional dissertation results ghostwriter sites uk help with theater studies biography help writing esl phd essay on hillary clinton top cheap essay ghostwriting sites us esl rhetorical analysis essay ghostwriter service for school popular case study writers sites for school esl university bibliography help professional school admission paper ideas best critical thinking editor service top dissertation conclusion ghostwriters services for phd do my custom analysis essay on shakespeare popular rhetorical analysis essay writers website popular rhetorical analysis essay ghostwriting service ca professional essays ghostwriting for hire esl dissertation ghostwriters website for school popular resume writers websites for university personal essay editing website au custom argumentative essay writer services for college top phd speech help professional report editor websites usa popular dissertation methodology editing website us top expository essay editing service esl dissertation results editing site au professional critical essay proofreading for hire gb esl ghostwriters services for mba top cheap essay writers websites us pay to write film studies admission essay top admission paper proofreading sites us popular university article review assistance city of god essay popular school cv examples professional homework ghostwriting service for mba cheap essays writers site usa top expository essay writing sites ca popular cv writers for hire custom thesis statement ghostwriters website for masters cheap analysis essay ghostwriter service for masters popular presentation writer for hire for university thomas hobbes believed top research paper editor websites for school esl blog post editor service for mba cheap application letter editing services ca custom course work ghostwriting site ca esl dissertation conclusion editing sites for school custom paper writer sites usa cheap personal statement ghostwriter for hire online top movie review ghostwriters site for phd cheap school essay ghostwriting for hire gb best papers editor website for school type my sociology case study top resume proofreading site usa best dissertation proposal writers services usa custom college essay ghostwriters sites for phd hamlets tragic flaw custom course work ghostwriting service for phd popular term paper editing websites online top dissertation hypothesis editor service uk popular mba essay ghostwriters website online help with my shakespeare studies research proposal popular personal essay ghostwriting service us esl curriculum vitae editing site uk professional university essay ghostwriters website for college esl expository essay writer website uk great gatsby settings esl school home work assistance best dissertation hypothesis writing website gb expository writers site uk best college essay writers websites gb custom cover letter writers service for college help with my geology dissertation abstract professional masters essay ghostwriter service for phd phd writing for hire uk custom dissertation chapter writers sites for mba best dissertation methodology writers services for mba type my logic admission essay esl definition essay editor service online help with accounting content scholarship editor for hire usa popular dissertation chapter ghostwriting website us esl paper writers sites for phd esl dissertation writer sites custom speech writer website for masters help with custom definition essay on hacking help me write botany critical thinking esl biography proofreading service for university sociology essay writing sites marion starkey top school university essay topic essays editing sites au top biography ghostwriting site for university custom masters essay editor websites ca popular personal statement editing service us movie review ghostwriter websites top masters blog assistance analysis editor site us dissertation results proofreading sites usa professional problem solving proofreading website