sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH MÃ SỐ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH MÃ SỐ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH MÃ SỐ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

1441382370_hq

Nội dung sách bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Phần thứ hai. Quy trình kiểm tra giám sát, quy trình thủ tục hải quan, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mới nhất

Phần thứ ba. Quy định về xác định trị giá hải quan, định giá và phân tích hàng hóa  xuất khẩu, nhập khẩu;

Phần thứ tư. Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm2015;

Phần thứ năm. Hướng dẫn sử dụng Incoterm® 2010

Lưu ý : khi quý khách hàng mua sách sẽ được tặng một đĩa CD 2500 trang giấy toàn văn về danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam,( TT 103/2015/TT-BTC ngày 01-7-2015 của Bộ Tài chính Ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam) gần 2500 trang

 

sách: NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC – QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2015-2016.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán trong trường học

Phần thứ hai. Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm & chính sách tinh giản biên chế

sách nghiệp vụ kế toán trường học, quy định mới nhất về quản lý tài chính, ngân sách năm học 2015 - 2016

Phần thứ ba. Quy định về học bổng, học phí, chi phí đào tạo

Phần thứ tư. Công tác đào tạo, bồi dưỡng & chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ngành giáo dục

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán & xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán,, kiểm toán
Phần thứ sáu. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Giá bìa: 335,000 vnđ
Giá bán: 268,000 vnđ

>> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
>> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ