sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách luật năm 2016 » Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính 2015 áp dụng năm 2016
Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính 2015 áp dụng năm 2016
  • Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính 2015 áp dụng năm 2016

      Giá bán: 350,000 đồng

Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính 2015 áp dụng năm 2016


Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính 2015 áp dụng ngày 01/07/2016

Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng hành chính trên lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với hoạt động tố tụng hành chính do cơ quan đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành ở nước ngoài. Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính 2015 áp dụng năm 2016 do phó giáo sư tiến sỹ Vũ Thư – Lê Phương Huyền Chủ Biên

Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với việc giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính năm 2016 mới nhất

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế thuộc đối tượng được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc các quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì nội dung vụ án hành chính có liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đó được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Nhằm thê chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách tư pháp và cụ thể hóa những quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tố chức Tòa án nhân dân năm 2014, ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thay thế cho Luật Tổ tụng hành chính năm 2010.

Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính 2015 áp dụng năm 2016

ảnh bìa sách Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính năm 2016

Giá bán: 350.000 đồng

Bên cạnh việc kế thừa và phát huy những điểm vẫn còn phù hợp với thực tiễn của Luật Tố tụng hành chính năm 2010, Luật Tổ tụng hành chính năm 2015 đã có sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung như: nguyên tẳc tranh tụng trong xét xử; việc xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan trong vụ án hành chính; người đại diện của người bị kiện trong tổ tụng hành chính; thẩm quyền của các cấp Tòa án; giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn… Ngoài ra, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 còn bổ sung một số quy định về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính có yếu tổ nước ngoài, thi hành án hành chính, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác. Luật Tổ tụng hành chính bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016. sách Bình luận khoa học luật tốt tụng hành chính năm 2015 do nhà xuất bản hồng đức phát hành

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Luật Tổ tụng hành chính năm 2015 đang tới gần. Trong bổi cảnh đó, việc phân tích, bình luận những vấn đề cơ bản được quy định trong Luật Tố tụng hành chính năm 2015, làm rõ những điêm mới vừa được sửa đổi, bổ sung so với các quy định trước đây sẽ giúp bạn đọc hiểu và nắm bắt sâu hon nội dung của Luật này, từ đó góp phần có hiệu quả vào việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 trong cuộc sống. Với mục đích như vậy, Trung tâm Pháp Luật Sài Gòn – Hà Nội liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn “Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015”.

Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách

bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự năm 2016

bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự năm 2016

Giá bán: 385.000 đồng/cuốn


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)