sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách pháp luật năm 2015 » sách bộ luật lao động mới nhất hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp hợp đồng
sách bộ luật lao động mới nhất hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp hợp đồng
  • sách bộ luật lao động mới nhất hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp hợp đồng

    • Nhà xuất bản:nhà xuất bản lao động
    • Tác giả:Quang Minh
      Giá bán: 350,000 đồng

sách bộ luật lao động mới nhất hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp hợp đồng


sách bộ luật lao động mới nhất

hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp hợp đồng

Bộ luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội Khóa XIII thông qua (ngày 18/6/2012) đã thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng và cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước”. Bộ luật Lao động năm 2012 quy định quyên, nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, việc làm, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, thòi gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn lao động, vệ sinh lao động, lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số lao động khác, bào hiểm xã hội, vai trò và các quyền của công đoàn, giải quyết tranh chấp lao động, quản lý nhà nước về lao động, thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động… Vì vậy, Bộ luật Lao động mới có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của nước ta. chi tiết các bạn theo dõi cuốn sách bộ luật lao động mới nhất hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp hợp đồng

sách bộ luật lao động mới nhất cập nhật các văn bản mới nhất Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã ban hành nhiêu văn bản mới hướng dân chi tiêt thi hành Bộ luật Lao động, hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, chế độ về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp,… Cụ thể như: Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định mức trợ câp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công vói cách mạng; Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hường lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyên xêp lương đôi với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sờ hữu theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Bộ luật lao động về tiền lương

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị và bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM GIÓỊ THIỆU SÁCH SÀI GÒN liên kết vói Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: Bộ LUẬT LAO ĐỘNG – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THẺ VÀ GIAI QUYÉT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.

sách bộ luật lao động mới nhất hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp hợp đồng

sách bộ luật lao động

hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể giải quyết tranh chấp hợp đồng

Giá bán: 350 000 đồng

Nội dung cuốn sách bộ luật lao động hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp hợp đồng gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động
Phần thứ hai. Các Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động
Phân thử ba. Các Thông tư hướng dân thi hành Bộ luật Lao động & hướng dẫn thực hiện thương lượng tập thể, thỏa ước, giải quyết tranh chấp lao động
Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng, trợ cấp, phụ cấp.

Trân trọng giới thiệu cuốnsách bộ luật lao động mới nhất hướng thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp hợp đồng đến bạn đọc.


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu

(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách cùng loại