sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách luật năm 2016 » sách luật cán bộ công chức xb năm 2016 luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức
sách luật cán bộ công chức xb năm 2016 luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức
 • sách luật cán bộ công chức xb năm 2016 luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức

  • Số trang:422
  • Xuất bản:năm 2016
  • Nhà xuất bản:nxb lao động
  • Tác giả:vũ hoa tươi
   Giá bán: 335,000 đồng

sách luật cán bộ công chức xb năm 2016 luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức


sách luật cán bộ công chức xuất bản năm 2016

luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức

 

Một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay trong giai đoạn hội nhập và phát triển cùa nước ta là xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết sâu rộng về pháp luật nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước. sách luật cán bộ công chức phát hành năm 2016 do nhà xuất bản lao động

Nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức quy định về quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tuyên dụng, đào tạo, bồi dường, vị trí công tác, ngạch công chức, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý, sử dụng kinh phí, thi đua , khen thưởng, chê độ chính sách,… đã được ban hành. luật cán bộ công chức 2016 xuất bản
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức kịp thời nắm bắt những thông tin pháp lý mới, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách luật cán bộ công chức luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức

2016-sach-luat-can-bo-cong-chuc-xb-nam-2016-luat-vien-chuc-quy-trinh-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-bai-nhiem-dieu-dong-cach-chuc-can-bo-cong-chuc-vien-chuc

ảnh bìa sách luật cán bộ công chức xb năm 2016 luật viên chức quy trình thủ tục bầu, từ chức miễn nhiệm, bãi nhiệm điệu động cách chức cán bộ công chức viên chức

335.000 đồng

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thử nhất. Luật Cán bộ, công chức & văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Luật Viên chức

Phần thứ ba. Luật Tiếp công dân & quy chế dân chù trong các cơ quan nhà nước

Phần thứ tư. Quy định về chính sách tinh giản biên chế

Phần thứ năm. Công tác tuyến dụng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức, viên chức

Phần thử sáu. Quy định về vị trí công tác và mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức cùa một so ngành nghề

Phần thứ bảy. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng kinh phí trong cơ quan nhà nước

Phần thứ tám. Công tác thỉ đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức

Phần thứ chín. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Mời các bạn theo dõi thêm cuốn sách

sách luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2016

 

sách luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2016 mới nhất hiện nay

Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật này có những điểm thay đổi nổi bật như: Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật; Doanh nghiệp được tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm; Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu; Giấy CNĐKDN chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh….); Công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Rút ngắn thời gian đăng ký, điều chỉnh GCNĐKDN; Bãi bỏ quy định Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty cổ phần không được làm Giám đốc, Tổng Giám đốc doanh nghiệp khác; Thay đổi điều kiện yêu cầu triệu tập họp HĐTV và điều kiện để thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản;…

sách luật doanh nghiệp xuất bản lần này cập nhật nhiều văn bản mới quy định về chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chế độ tiền lương áp dụng trong doanh nghiệp,… Cụ thể như: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13-06-2016 Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13-06-2016 Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viễn do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13-06-2016 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao dộng làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một ihànli viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;…

sách luật doanh nghiệp năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành

ảnh bìa sách luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2016

Nhằm giúp cho bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, nhà xuất bản kinh tế tp hồ chí minh  giới thiệu cuốn sáchHướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp & những điểm mới giám Giám Đốc lãnh đạo doanh nghiệp cần biết năm 2016

Nội dung cuốn sách luật doanh nghiệp năm 2016 gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp và quy định chi tiết

Phần thứ hai. Quy định mới về dăng kỷ, tổ chức hoạt động doanh nghiệp

Phần thứ ba. Giám sát, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Phần thứ tư. Quy định mới về chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Phần thứ năm. Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng kỷ doanh nghiệp

Phần thứ sáu. Quy định về chế độ tiền lương áp dụng trong doanh nghiệp

Phần thứ bảy. Tài liệu tham khảo những điểm mới của Luật Doanh nghiệp

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách luật doanh nghiệp xuất bản năm 2016

 


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)