sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách kế toán doanh nghiệp » Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC
  • Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC

    • Xuất bản:quý 4 năm 2016
    • Nhà xuất bản:nhà xuất bản tài chính
    • Tác giả:bộ tài chính
      Giá bán: 395,000 đồng

Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC


Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kể toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV ), có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Quyết định 48/2006/qĐ-BTC về chể độ kế toán cho DNNVV và Thông tư 138/201IÃT-BTC huớng dẫn Quyet định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Thông tư 133/2016/TT – BTC sẽ giúp hướng dẫn cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguyên tắc, ghi sồ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, đồng thời hướng dẫn việc chi tiết hoá hệ thông tài khoản kê toán phù họp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý cùa từng loại hình doanh nghiệp, phù họp với nội dung, kêt câu và phương pháp hạch toán cùa các tài khoản tông hợp tươne ứng. Đồng thời, Thông tư 133/2016/TT – BTC còn bao gôm hệ thống phụ lục chi tiết hoá các chi tiêu của hệ thông Báo cáo tài chính, phù họp với yêu cầu quản lý của từng ngành, từng lĩnh vực cụ thê mà Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài chính, đáp ứng nguyện vọng hiểu, nắm bắt, triển khai chính sách – chế độ của đội ngù những người làm công tác kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa , Nhà xuất bản Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức xuất bản ấn phẩm: “Hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhô và vừa theo Thông tư 133/2016/TT- BTCngày 26/8/2016″.

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC

Giá bán: 395.000 đồng

Bên cạnh nội dung Thông tu 133/2016/TT – BTC và hệ thống các biểu mầu, phụ lục kèm theo, ân phâm còn bao gôm các mô hình và bài tập tình huông do một sô chuyên gia hàng dầu vê ké toán – kiêm toán thực hiện đê người làm công tác kê toán tại Doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ hiểu, dễ nắm bắt, tiếp thu để vận dụng trong thực tiễn.

Nội dung cuốn sách hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 gồm có các phần sau:

I, Những quy định chung

II, Hướng dẫn chứng từ kế toán

III, Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán có ví dụ minh họa

IV, sơ đồ kế toán

V, Hướng dẫn sổ kế toán

VI, Lập báo cáo tài chính

Hi vọng cuốn sách Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ là tài liệu bổ ích cho công tác hạch toán kế toán của các đơn vị nhỏ và vừa

MỜI CÁC BẠN THEO DÕI CUỐN SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC BAN HÀNH NGÀY 26/08/2016

che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017

Giá bán: 350.000 đồng

 Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 thông tư 133/2016/TT-BTC bộ tài chính ban hành


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)