2018 sách niên giám thống kê tỉnh thía nguyên 2017 mới nhất
  • 2018 sách niên giám thống kê tỉnh thía nguyên 2017 mới nhất

    • Số trang:456
    • Xuất bản:năm 2018
    • Tác giả:Cục thống kê tỉnh thái nguyên

2018 sách niên giám thống kê tỉnh thía nguyên 2017 mới nhất


Niên giám Thông kê thái nguyên 2017  là ân phâm được Cục Thông kê tỉnh Thải Nguyên xuất bản hàng năm, bao gôm những sô liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát vê thực trạng kinh tê – xã hội của tỉnh; những so liệu thong kê chủ yếu về kết quả các cuộc điều tra và Tổng điều tra trong những năm gần đây.

Trong cuốn “Niên giám Thống kê năm 2017 tỉnh thái nguyên”, số liệu được biên soạn theo dãy sổ 5 năm (2010:2014-2017). sổ liệu các năm dựa theo kết quả điều tra doanh nghiệp, điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cả thể phỉ nông lâm nghiệp thủy sản hàng năm và các cuộc điều tra thường xuyên khác. Bên cạnh đó một sô chỉ tiêu đã được điểu chỉnh dãy sổ hàng năm dựa theo kêt quả Tông điều tra kinh tế năm 2017; kết quả chỉnh thức Tong điểu tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; điêu tra dân sô và nhà ở giữa kỳ năm 2014… Các số liệu thong kê chia ra theo huyện/thành phố/thị xã đã được cập nhật theo địa giới hành chính hiện hành đến thời điểm 31/12/2017; ngoài ra còn biên soạn một so chỉ tiêu chủ yếu của cả nước, các tỉnh vùng Thủ đô và vừng Trung du, Miền núi phía Bắc nhằm cung câp thêm tư liệu tham khảo, nghiên cứu của độc giả.

Hệ thống chỉ tiêu trong Niên giám thống kê thái nguyên được áp dụng theo bảng Hệ thống ngành kinh tê của Việt Nam 2007 (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ). Các chỉ tiêu, số liệu được tính toán theo giá so sánh năm 2010; được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thong kê Việt Nam.

Trong quả trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi sơ xuất, kính mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp đê Cục Thông kẽ tỉnh Thái Nguyên nghiên círu bo sung cho kỳ xuất bản sau

sach-nien-giam-thong-ke-tinh-thai-nguyen-nam 2017-xb-2018

Trích đoạn trong niên giám thống kê tỉnh thái nguyên 2017Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2017 theo giá hiện hành ước đạt 50.009 tỷ đồng, giảm 7,8% so với năm 2016, bằng 58,5% GRDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 3.633 tỷ đồng, chiếm 7,27% tổng vốn; khu vực ngoài nhà nước đạt 19.455 tỷ đồng, chiếm 38,9%; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 26.921 tỷ đồng, chiếm 53,83%.


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)