sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách xây đựng » Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp
Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp
  • Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp

    • Số trang:486
    • Nhà xuất bản:Tài chính
    • Tác giả:NXB Tài chính
      Giá bán: 115,000 đồng

Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp


Kế toán thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và xây lắp

Vừa qua, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu xây lắp:

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06-05-2015 Quy định chi tiết hồ sơ mời thầu xây lắp;

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14-02-2015 Quy định chi tiết hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12-01-2015 Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư….

ke toan xay lap moi

ke toan xay lap moi

Nhằm mang đến cho người đọc những thông tin và tài liệu tham khảo, NXB Tài chính cho ấn hành cuốn sách: KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY LẮP (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI)

Nội dung cuốn sách gồm:

 

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

 

II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

 

CHƯƠNG II: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG

CHƯƠNG III: KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

CHƯƠNG V: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

CHƯƠNG VI. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

CHƯƠNG VII: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CHƯƠNG VIII: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CHƯƠNG IX: CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG X: KẾ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

CHƯƠNG XI: KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN

CHƯƠNG XII: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

CHƯƠNG XIII: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC QUỸ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG XIV BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Sách quy định chi tiết về quy hoạch xây dựng – Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư, xác định đơn giá, hợp đồng và quản lý chất lượng, bảo trì công trình

Nhằm tạo điều kiện đưa hoạt động đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao và đi vào trật tự, thích ứng với nền kinh tế thị trường mở cửa, hợp tác và hội nhập, huy động được các nguồn lực đầu tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư nhà nước đúng mục tiêu, phù hợp với quy hoạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Chính phủ và các cơ quan ban ngành có liên quan đã ban hành nhiều quy định mới liên quan đến vấn đề trên, cụ thể như sau:

NĐ số 44/2015/NĐ-CP ngày 06-05-2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

NĐ số 37/2015/NĐ-CP ngày 22-04-2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

NĐ số 46/2015/NĐ-CP ngày 12-05-2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;…

sach quy hoach xay dung

sach quy hoach xay dung

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư trong hoạt động xây dựng, sachketoan.vn xin giới thiệu cuốn sách: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG – HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ, XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ, HỢP ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015);

Phần II. Hướng dẫn xác định đơn giá trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Phần III. Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng, giấy phép quy hoạch và định mức dự toán xây dựng công trình;

Phần IV. Hướng dẫn chi tiết về hợp đồng xây dựng và năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu xây dựng;

Phần V. Quản lý chất lượng, bảo trì và kiểm định, giám định công trình xây dựng;

Phần VI. Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Phần VII. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng.


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)