sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách pháp luật » Những góp ý và điểm mới trong dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi
Những góp ý và điểm mới trong dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi
  • Những góp ý và điểm mới trong dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi

    • Số trang:420
    • Nhà xuất bản:Hồng Đức
    • Tác giả:NXB Hồng Đức
      Giá bán: 335,000 đồng

Những góp ý và điểm mới trong dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi


Những góp ý và điểm mới trong dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi

Thực hiện Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

bo luat hinh su sua doi

bo luat hinh su sua doi

Nhận thức tầm quan trọng về giá trị thực tiễn và nhân bản vô cùng to lớn của dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã nô nức tích cực tham gia góp ý đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thông qua nhiều hình thức: Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các hình thức phù hợp khác.
Với mong muốn tìm hiểu và cung cấp thêm đến người đọc tài liệu tham khảo nghiên cứu về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), để thấy được những giá trị to lớn cũng như những điểm mới của Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), chúng tôi biên soạn cuốn sách NHỮNG GÓP Ý VÀ ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI), với những nguồn tài liệu quý giá khoa học và nhân bản là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đã được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đã được lan rộng, thấm sâu trong tâm thức nhân dân.
Nội dung của cuốn sách bao gồm ba phần chính sau:
PHẦN I. TOÀN VĂN DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI) (Trình bày toàn văn Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi);
PHẦN II. TÌM HIỂU CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI (Trình bày các chuyên đề nghiên cứu về các điểm mới của Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của các chuyên gia, giúp người đọc nắm bắt được các điểm mới, những sự thay đổi mới của Dự thảo so với Bộ luật Hình sự hiện hành);
PHẦN III. MỘT SỐ GÓP Ý VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI) CỦA CÁC CHUYÊN GIA (Trình bày một số những góp ý tâm huyết của các chuyên gia pháp luật, của các nhà nghiên cứu… đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

biểu thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2016 nxb tài chính

 

biểu thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2016

áp dụng năm 2016

Trong quá trinh đồi mới và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của đất nước, chinh sách thuế nói chung và chính sách thuế cho hoạt động xuất khấu – nhập khẩu nói riêng luôn được điều chinh, sứa dồi bổ sung cho phù hợp và đảm báo việc tuân Ihủ các nguyên tắc mà Việt Nam cam két với câc tố chức kinh tế quốc tc cũng như các tổ chức kinh tế trong khu vực.

bieu-thue-suat-uu-dai-dac-biet-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-nam-2016-nxb-tai-chinh

Ảnh bìa sách biểu thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2016 nxb tài chính

Giá bán: 450.000 đồng

 

Nhàm lạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chinh sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện tốt chính sách thué được Nhà nước ban hành, áp dụng đúng mức thuế suát dối với hàng hóa xuất khấu – nhập khẳu, Nhà xuất bán Tài chinh cho xuất bán sách “Biểu thuế suất ưu dãi, ưu dãi đặc biệt đối vói hàng hóa xuất nhập khấu – 2016″. Biểu thuế là tống hợp mới nhát các quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu dãi, ưu dãi dặc biệl được áp dụng cho các tó khai hải quan hàng hóa xuất khấu, nhập khầu đăng ký với cơ quan Hái quan từ ngày 01 tháng 01 nảm 2016.

biểu thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2016 nxb tài chính được tổng hợp từ:

-    Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu dãi theo danh mục mặt hảng chịu thuề (Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 cùa Bộ Tài chinh).

-    Biếu thuế nhập khẩu ưu đăi đặc biệt của Việt Nam đc thực hiộn Hiệp định Thương mại lự do Việi Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 (77iórtg tư sổ 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 – VKFTA của Bộ Tài chính); Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đề thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bàn giai đoạn 2015-2019 (Thóng tư sổ 25/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 – VJEPA); Biểu thuế nhập khầu ưu đãi đặc biệt cùa Việt Nam đề thực hiện Hiệp định Thương mại lự do Việt Nam-Chi Lê giai đoạn 2014-2016 (Thúng lu số 162/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 – VCFTA cùa Bộ Tài chinh).
biểu thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2016 nxb tài chính bộ tài chính phát hành
-    Biểu thuế nhập khấu ưu dăi đặc biệl của Việt Nam dể thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASF.AN áp dụng cho hàng hỏa nhập khằu năm 2016 (Thông tư số 165/2014/TT-BTC -AT1GA, Thông lư số 166/2014/TT-BTC – ACFTA. Thông tư số 167/2014/TT-BTC – AKFIA ngày 14/11/2014; Thông tưsẩ 24/2015/TT-BTCngày 14/02/2015 – AJCEP; Thônglưsố I68/20I4/TT-BTC – AANZFTA; Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 – AIFTA của Bộ Tài chinh).

• Thuế Giá trị gia lảng (Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chinh htrớng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tàng theo danh mục hàng hóa nhập khấu Việt Nam).

Hy vọng sách sẽ là tài liệu tra cứu, thực hiện các nghiệp vụ khai báo thuế và kê khai hái quan cùa doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt dộng trong lỉnh vực xuất khẩu, nhập khẩu – giúp Quý doanh nghiệp tiếp cận, lận dụng mức thuế suất ưu đăi. ưu đai đặc biệt để có định hướng, lập kế hoạch kinh doanh một cách tối ưu nhắt.


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách cùng loại

custom application letter proofreading sites ca top research paper ghostwriter website for masters popular annotated bibliography editor services au help me write biology admission essay professional dissertation hypothesis proofreading services for university custom academic essay ghostwriters sites us cheap dissertation proposal writing services for college cheap bibliography ghostwriters site for school esl critical essay proofreading sites us top application letter editor websites us top creative writing ghostwriters website for masters esl rhetorical analysis essay writers for hire for mba best term paper writers services usa custom persuasive essay editor website for university popular personal statement writers website for university professional critical thinking proofreading websites usa professional phd essay ghostwriting services usa esl admission essay writing services ca top letter writers services ca top dissertation conclusion writers website us help with geometry paper esl bibliography writers services usa pay for my custom college essay on hillary clinton custom reflective essay editor site gb custom blog post writing for hire for mba homework writer cheap movie review editing site uk top research paper ghostwriting sites for college esl mba essay editing services us professional critical analysis essay ghostwriter websites gb top scholarship essay proofreading sites gb logic essay ghostwriter sites team work essay persuasive essay ghostwriter for hire esl paper writers websites online pay to write professional rhetorical analysis essay on founding fathers professional phd essay ghostwriter site us best research proposal writers services for phd help writing best definition essay on presidential elections do my algebra dissertation custom persuasive essay writing websites for school esl research proposal ghostwriter websites au management proofreading for hire esl papers ghostwriting website for phd affirmations ferndale mi professional expository essay ghostwriters sites usa esl essays proofreading service gb pay for my accounting homework custom rhetorical analysis essay writer websites ca best college critical essay help top analysis essay proofreading websites for school best argumentative essay proofreading service au esl masters essay example popular research paper ghostwriters for hire for mba professional resume editing for hire annotated bibliography ghostwriters websites au professional annotated bibliography ghostwriters website gb composition essay help professional personal essay editor sites for masters reflective essay editor service gb best papers ghostwriting site for phd custom phd homework topics the veil web dubois cheap persuasive essay writer site for college cheap persuasive essay writer for hire ca popular masters essay ghostwriter site for mba treasure island character analysis top curriculum vitae proofreading websites for masters professional phd essay writing websites usa write education cv help me write environmental studies literature review professional application letter writers for hire ca top home work ghostwriters website online top custom essay ghostwriting sites usa order geometry dissertation results scholarship ghostwriter sites esl personal statement proofreading website for university professional mba essay writers site au help with my mathematics research proposal esl dissertation chapter writing services for phd custom academic essay ghostwriting websites for phd top creative essay writer service professional book review writing site uk esl school creative writing help esl case study writers websites uk best critical analysis essay writing website for masters help with art & architecture dissertation results write me social studies admission paper pay to get esl argumentative essay on pokemon go cheap business plan proofreading for hire au professional expository essay writers websites online popular custom essay ghostwriters site for university professional dissertation methodology writer service online professional article review writers websites online best cv writers site for school conservative presidents best phd bibliography ideas top custom essay writing sites gb best dissertation introduction writing sites for phd top persuasive essay editing services for school best report writers websites au lady macbeth character analysis top university scholarship essay sample best homework ghostwriters for hire gb top movie review writer website online esl admission paper ghostwriters website for school best research paper ghostwriting website for mba cheap research proposal ghostwriters site for college cheap article review writing websites for university do my top papers online custom expository essay editor services for mba custom dissertation proposal writers website for university professional thesis proposal writer website for masters esl course work ghostwriter websites us the wide window custom rhetorical analysis essay writer site us help with history homework custom movie review ghostwriter service for college top dissertation results editing website for college help with tourism admission essay write me anthropology admission paper professional dissertation introduction writers service for masters best dissertation conclusion ghostwriter sites for university cheap custom essay ghostwriting services online popular business plan writers websites au top cheap essay ghostwriter service gb cheap college essay writer sites usa order religious studies dissertation abstract best creative writing ghostwriter sites for school best article editing websites for phd type my custom cover letter best dissertation proposal writers for hire for phd top letter ghostwriting for hire uk esl essay ghostwriters website for university this magnificent african cake write my speech dissertation abstract pay for my popular academic essay on founding fathers speech proofreading services usa professional book review writers for hire for masters university writing services au popular problem solving proofreading sites gb type my nursing presentation professional critical analysis essay writing for hire gb popular reflective essay editor website gb college proofreading sites ca help with chemistry cv esl essays ghostwriter service usa a valediction of weeping cheap descriptive essay writer website usa buy algebra report cheap creative essay writer website gb popular speech ghostwriter for hire gb write algebra dissertation conclusion help with analysis essay on hacking custom thesis statement ghostwriters website for masters pay for religious studies cover letter popular article review proofreading website for masters environmental studies writing websites cheap dissertation hypothesis editor website top course work writer services for masters best editor websites for university pay for my top speech online write my environmental studies article professional blog ghostwriters service for phd custom thesis writing site gb best paper writing site for college best cv writers sites for phd the matrix allegory best critical analysis essay writing site esl writing site for school help writing top cheap essay on hillary do my religious studies assignment do my algebra dissertation cheap dissertation methodology editor service ca esl essay editor site for mba best annotated bibliography writers service us popular home work ghostwriting site gb esl editor site au popular descriptive essay writer site for phd help writing english bibliography cheap dissertation chapter writers sites gb best thesis writers websites professional descriptive essay proofreading site gb popular critical analysis essay ghostwriters websites for university cheap assignment editing services for university professional reflective essay proofreading sites for mba best school essay writer services ca top problem solving ghostwriter service ca popular paper ghostwriting services au top resume proofreading site usa cheap resume proofreading services gb custom resume writer for hire for phd popular rhetorical analysis essay writer website for mba professional dissertation hypothesis editing for hire usa behavior management cycle professional case study writer for hire ca best descriptive essay ghostwriters sites help writing top personal essay online esl critical analysis essay ghostwriting website au literature review ghostwriting services ca esl report editing service ca custom personal statement writers site for masters book review writers websites usa speech editor website au help writing mathematics article review esl assignment ghostwriters for hire ca popular essay editor sites for masters esl term paper ghostwriters sites for mba professional persuasive essay ghostwriting service uk pay to do top university essay on founding fathers cheap admission paper editor sites online top article ghostwriter site for mba help me write esl persuasive essay on shakespeare top masters essay writing services ca professional article review ghostwriter website gb best dissertation chapter ghostwriting services for masters popular cheap essay editing service uk custom university essay ghostwriters service usa chimney sweeper william blake persuasive essay writing website ca esl bibliography writer websites us custom critical analysis essay ghostwriting for hire usa curriculum vitae editing service gb custom admission essay writer site au pay to do literature critical thinking speech essay writing for hire cheap masters essay editing site us esl critical thinking writers site best critical analysis essay writer websites for phd cheap thesis proposal ghostwriting service gb free labor movement professional persuasive essay ghostwriting for hire ca cheap custom essay on usa esl creative essay on pokemon go top thesis proposal proofreading sites au cheap cheap essay editor for hire usa help with my algebra speech custom phd personal essay sample cheap resume writer website us creative essay on art & architecture best curriculum vitae ghostwriter services us custom argumentative essay editing websites for masters professional creative essay on pokemon go cheap presentation writing website for school cheap masters rhetorical analysis essay help top dissertation ghostwriting website for university top thesis statement proofreading service for school esl cheap essay editing website au popular rhetorical analysis essay writer websites ca esl annotated bibliography writer service online cheap report editor site for college cheap presentation writer service for phd political science ghostwriters website analysis essay writing site uk professional college essay editing services for university esl research paper ghostwriting sites for masters popular personal essay writer sites for masters top homework ghostwriters service professional essay editor sites gb help with professional dissertation abstract avon case study bottle rocket lab report pay to write logic business plan cheap best essay proofreading sites ca esl essays ghostwriters sites online top cover letter writers services gb popular scholarship essay editing services for masters custom masters dissertation abstract topic top phd case study professional content ghostwriters sites online popular cv ghostwriter service for university help me write popular dissertation pay to write composition report dissertation results writing help me write criminal law course work custom term paper writers site for university write my education dissertation cheap phd essay editor service gb thesis proposal ghostwriters sites au popular dissertation proposal editor website online cheap school essay ghostwriter services for masters popular dissertation conclusion ghostwriting sites for mba cheap rhetorical analysis essay writer for hire for college pay to do geometry essay professional reflective essay ghostwriter services us assignment writers services us custom application letter proofreading service best article editing site ca sex appeal in advertising reflective writer service us pay to get geology report best personal essay ghostwriter services for university esl term paper writing services for college popular resume editing websites ca custom thesis writing services for university esl university essay editing sites ca popular best essay editing services popular blog writer site for phd letters from birmingham jail summary starry night poem type my political science dissertation results esl persuasive essay writer service ca help with accounting content cheap presentation ghostwriter website for college professional business plan editing sites top college speech example definition writer sites usa best resume ghostwriting sites au top course work writers site for college custom essays writers sites professional thesis proposal editor site usa best dissertation chapter writer site for university top essays ghostwriter for hire uk phd writing site gb top letter proofreading services au top college rhetorical analysis essay topic speech essay writer service popular dissertation introduction editor sites for mba cheap dissertation writers site ca write my professional creative essay on usa popular expository essay writing for hire usa top phd essay writer for hire us best masters essay ghostwriter website for school best blog ghostwriters for hire us pay to do english as second language resume top admission paper editing websites online esl book review ghostwriter for hire for mba movie review writers for hire uk custom university scholarship essay assistance creative writer site uk best assignment ghostwriter websites usa help with my calculus home work popular business plan writing for hire for university custom descriptive essay editing for hire online matthew maule popular home work ghostwriters sites online gideon v wainwright significance custom report editor service us custom custom essay editor services for college help writing literature thesis statement a good man is hard to find moral lesson essays sample write me top university essay on brexit differences between mesopotamia and egypt popular problem solving writers website for masters best book review ghostwriting sites dissertation hypothesis ghostwriting website ca top university expository essay topics pay to get journalism home work best resume editor service for masters hinduism 330 million gods to kill a mockingbird movie differences custom cv writer services for phd buy cheap critical analysis essay on usa professional article review writer websites for masters anthropology essay ghostwriters services top masters movie review topics professional research paper writing service for phd esl presentation editor service uk best best essay ghostwriting for hire for school custom editor for hire uk write economics movie review custom dissertation chapter ghostwriting sites gb cheap course work editor websites au pay to do popular school essay on shakespeare cheap creative essay editing site online esl writing website online do my popular research paper online write me top critical analysis essay on hacking esl university best essay advice custom dissertation chapter ghostwriters website for mba best cheap essay editing site ca write my top admission paper online popular blog proofreading website uk cheap course work ghostwriters site for mba professional dissertation chapter ghostwriters sites online cheap custom essay writer site au best literature review editor websites for college esl business plan writer website for university cheap rhetorical analysis essay writing websites us esl creative writing proofreading sites for university popular admission essay editing service ca top essay ghostwriter website for masters professional blog post editor service ca popular reflective essay editor sites ca custom personal essay proofreading site for university custom thesis statement editing site for school best college dissertation methodology help help with esl masters essay on pokemon go custom critical thinking editing sites usa top creative writing ghostwriter websites for college write my professional creative essay on pokemon go help me write cheap reflective essay on donald trump best dissertation results ghostwriter service uk professional mba argumentative essay advice cheap movie review writers services au do my tourism problem solving popular dissertation methodology ghostwriter website professional dissertation chapter ghostwriter services au cheap curriculum vitae ghostwriting site for masters type my best phd essay on hillary clinton professional definition essay proofreading sites gb esl university movie review examples esl critical thinking proofreading for hire usa professional critical essay editing site ca popular presentation editor website for school human resource management editor sites top persuasive essay editing for hire for university custom cover letter ghostwriter sites for school help with esl reflective essay human cloning debate cheap dissertation introduction ghostwriter website for phd professional admission paper proofreading site usa creative proofreading service gb custom book review writing site au the storm mcknight malmar esl scholarship essay editing sites for school top descriptive essay writer website gb type my finance research proposal popular movie review writer service uk professional report writing websites for school best papers proofreading for hire for college popular blog editor for hire au best dissertation introduction writing website gb life science proofreading site professional research proposal ghostwriting sites for college cheap home work ghostwriter sites ca professional mba essay writers sites online custom writing service for mba phd proofreading website professional research paper writer sites ca best article ghostwriting websites uk professional creative writing ghostwriting sites best mba best essay help professional dissertation hypothesis editing service usa best essay proofreading service us major league baseball salary cap write cheap personal essay on shakespeare masters essay on anthropology help with analysis essay on lincoln popular blog writing site us cheap application letter ghostwriting service for college professional essays writers websites for school pay for my theater studies content cheap case study writers website for university popular dissertation results editing for hire uk popular creative essay proofreading sites for masters esl definition essay proofreading website for mba cheap resume proofreading website for university pay for my cheap persuasive essay on hacking help writing accounting speech cheap dissertation methodology ghostwriters site custom argumentative essay writing for hire ca popular university essay proofreading site for mba buy math blog post english colonization in america what was the significance of the mayflower compact? professional analysis essay writing for hire for masters dissertation results writing sites us best movie review editor websites custom homework ghostwriters websites gb pay to do top masters essay on shakespeare top content writers websites uk best argumentative essay writers website usa professional research proposal editor website online help me write nursing cover letter pay to get top rhetorical analysis essay on hacking popular rhetorical analysis essay editor websites usa professional academic essay writers service ca case study ghostwriting websites us pay to write literature home work esl academic essay proofreading site online best biography writing for hire for phd benefits of tv cheap best essay ghostwriting websites for university professional college essay ghostwriter service for university best critical thinking ghostwriters sites usa american mobilization ww1 esl critical thinking editor site gb cheap application letter writing website for masters help me write best college essay online best dissertation abstract editing service for mba do my health movie review esl cover letter editing for hire au shakespeare studies essay ghostwriting service do my health blog post best thesis writing site usa esl content writers site online pay for my art & architecture literature review esl presentation ghostwriters service for school help writing math movie review buy communication dissertation proposal blog post editing service gb best book review ghostwriting website usa write education dissertation analysis essay editor sites usa popular admission essay proofreading site uk cheap university essay editor services for university cheap personal statement proofreading websites for masters critical thinking editor services au