niên giám thống kê hà tĩnh năm 2016 2017 mới phát hành
  • niên giám thống kê hà tĩnh năm 2016 2017 mới phát hành

    • Xuất bản:năm 2017
    • Nhà xuất bản:nxb thống kê
    • Tác giả:cục thống kê hà tĩnh
      Giá bán: 350,000 đồng

niên giám thống kê hà tĩnh năm 2016 2017 mới phát hành


sách niên giám thống kê hà tĩnh năm 2016 xuất bản 2017

Niên giám thống kê hà tĩnh 2016 là ấn phẩm được Cục Thống kê tinh Hà Tình biên soạn và phát hành năm 2017 bằng 2 ngôn ngữ  Việt – Anh. Nội dung ấn phẩm niên giám tk hà tĩnh bao gồm những so liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế – xã hội của tinh Hà Tĩnh, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các ngành, các cấp.

Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2016 bao gồm hệ thống sổ liệu chính thức 4 năm từ 2012 – 2015 và so liệu sơ bộ năm 2016. Ngoài ra, số liệu cùa một so chi tiêu trong niên giám xuất bàn năm trước cũng được chình lý và chuẩn hóa trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điểu tra tiến hành trong những năm qua. Vì vậy, đề nghị độc giả thong nhất sử dụng số liệu trong cuốn niên giám này.

nien-giam-thong-ke-ha-tinh-nam-2016-2017-moi-phat-hanh

niên giám thống kê hà tĩnh năm 2016 do cục thống kê tỉnh hà tĩnh biên soạn và phát hành năm 2017
Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý

(*) Ước tính;

(-) Không có hiện tượng phát sinh;

(…) Có phát sinh nhưng chua thu thập được.

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những sai sót, Cục Thông kê tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được sự góp ỷ cùa bạn đọc để ấn phẩm được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau.

Ha Tinh Statistical Yearbook 2016 is a publication compiled by Ha Tinh Statistical Office and published in 2017 in 2 languages: Vietnamese – English. The contents of the Ha Thanh Statistic Book include the basic data reflecting the real situation of the socio-economic situation in Ha Tinh province, meeting the research needs of all sectors and levels.

nien giam thong ke tinh ha tinh 2016 includes the official four-year official data system from 2012 to 2015 and the preliminary data for 2016. In addition, the figure for one year of expenditure in the previous year was also Management and standardization based on the results of surveys conducted over the years. Therefore, it is strongly recommended that readers use the data in this journal.

 


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)