sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách tổng hợp » Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Song ngữ Anh-Việt
Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Song ngữ Anh-Việt
  • Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Song ngữ Anh-Việt

    • Số trang:772
    • Xuất bản:2009
    • Nhà xuất bản:Nxb Thống kê
      Giá bán: 231,000 đồng

Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Song ngữ Anh-Việt


Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Song ngữ Anh-Việt

Những năm qua, với sự phát triển của nền kinh tế, đã phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế mà chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (viết tắt là Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) chưa có hướng dẫn cụ thể. Cập nhật, bổ sung hướng dẫn kế toán cho những thay đổi đó, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) và Thông tư số 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế cho Phần XII Thông tư số 161/2007/TT-BTC) áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các ngành, thành phần kinh tế trong cả nước khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị, nhà xuất bản Thống Kê cho ra đời cuốn sách “Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam (song ngữ Anh Việt)”

sach che do ke toan doanh nghiep Viet Nam song ngu Anh-Viet

Mục lục

I. Quy định chung…………………………………………………………………………. 5 

II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ……………………… 6

Loại tài khoản 1 – Tài sản ngắn hạn……………………………………………………… 12

Loại tài khoản 2 – Tài sản di hạn ………………………………………………………… 117

Loại tài khoản 3 – Nợ phải trả …………………………………………………………… 216

Loại tài khoản 4 – Vốn chủ sở hữu …………………………………………………….. 278

Loại tài khoản 5 – Doanh thu   ………………………………………………………….. 311

Loại tài khoản 6 – Chi phí sản xuất, kinh doanh …………………………………….. 341

Loại tài khoản 7 – Thu nhập khác  ……………………………………………………… 374

Loại tài khoản 8 – Chi phí khác …………………………………………………………. 382

Loại tài khoản 9 – Xác định kết quả kinh doanh …………………………………….. 391

Loại tài khoản 10 – Các tài khoản ngồi bảng cân đối kế toán……………………… 393

Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế ,bảo hiểm thất nghiệp  và các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày một được nâng cao vấn đề an sinh xã hội được đề cập đến thường xuyên trên các báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng. Bảo hiểm y tế, BH xã hội  là một trong những chính sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên đề cập đến trong các phiên họp quốc hội.Nhiều văn bản pháp luật về bảo hiểm y tế, BH xã hội đã được được ban hành

Luật bảo hiểm y tế năm 2015  cập nhật các văn bản hướng dẫn mới nhất như: NĐ 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10-10-2014 Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Nhằm góp phần phổ biến tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , NXB Lao Động cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất”.

“Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất

Nội dung của cuốn sách gồm các phần chính:

Phần thứ nhất. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 46/2014/QH13 ngày 13-06-2014

Phần thứ ba. Quy định về quản lý thu chi, quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội

Phần thứ tư. Quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục chi trả bảo hiểm xã hội – danh mục bệnh nghề nghiệp

Phần thứ năm. Chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức

Phần thứ sáu. Giám sát, kiểm tra, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách sách luật bảo hiểm y tế năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất!


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách cùng loại