sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách pháp luật năm 2015 » sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi và các quy định mới về vai trò vị trí, quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam
sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi và các quy định mới về vai trò vị trí, quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam
  • sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi và các quy định mới về vai trò vị trí, quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam

    • Số trang:432
    • Xuất bản:năm 2015
    • Nhà xuất bản:lao động
      Giá bán: 335,000 đồng

sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi và các quy định mới về vai trò vị trí, quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam


sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi

và các quy định mới về vai trò vị trí, quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam

sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi Ngày 09-06-2015, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016). Luật này quy định về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII từ ngày 25 đến ngày 27-09-2014 nhất trí thông qua.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản quy định về vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội;…

sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi

sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi và các quy định mới về vai trò vị trí quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam

Nhằm giúp cơ quan, đơn vị hành chính, đoàn thể chính trị – xã hội và cá nhân quan tâm đến vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động phối hợp với TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH SÀI GÒN cho xuất bản cuốn sách: LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (SỬA ĐỔI) & CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ VAI TRÒ VỊ TRÍ, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM.
Nội dung cuốn sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII )
Phần thứ hai. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII
Phần thứ ba. Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phần thứ tư. Quy định về công tác Đảng trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phần thứ năm. Quy định tiếp công dân, quy chế phối hợp hoạt động, tuyên truyền pháp luật của Ủy ban Mặt trận các cấp
Phần thứ sáu. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng & văn bản hướng dẫn ưu đãi người có công
Phần thứ bảy. Chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phần thứ tám. Một số Luật quan trọng của Quốc hội có liên quan đến vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trân trọng giới thiệu cuốn sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi và các quy định mới về vai trò vị trí, quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam tới bạn đọc

 

sách niên giám thống kê năm 2014 2015 thành phố hồ chí minh mới nhất

Quý khách cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm)
Vui lòng liên hệ Ms Hà: 0963.735.128
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn !

sách niên giám thống kê năm 2014 2015 thành phố hồ chí minh

niên giám thống kê thành phố hồ chí minh năm 2014

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh xuất bản hàng năm. Nội dung sách niên giám thống kê thành phố hồ chí minh 2014 bao gồm những số liệu cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài niên giám thống kê tp hồ chí minh năm 2014 ra còn có một phần số liệu của toàn quốc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu.
Niên giám Thống kê năm 2014  tp hcm bao gồm số liệu 5 năm 2010, 2011, 2012, 2013 và năm 2014. Số liệu từ năm 2012 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2014 là số sơ bộ.

sách niên giám thống kê năm 2014 2015 thành phố hồ chí minh

sách niên giám thống kê tp hồ chí minh 2014

Nội dung chính sách niên giám thống kê năm 2014 thành phố hồ chí minh xuất bản năm 2015 gồm có:

- ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU – NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

Hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Land used in 2014
Biến động diện tích đất phân theo loại đất và phân theo huyện/quận
Change of land area by types of land and by district
Nhiệt độ không khí trung bình (Trạm Tân Sơn Hòa)
Mean air temperature (Tan Son Hoa station)
Số giờ nắng trong năm (Trạm Tân Sơn Hòa)
Monthly sunshine duration (Tan Son Hoa Station)
Lượng mưa trong năm (Trạm Tân Sơn Hòa)
Monthly rainfall (Tan Son Hoa station)
Độ ẩm không khí trung bình (Trạm Tân Sơn Hòa)
Monthly mean humidity (Tan Son Hoa Station)
Mực nước thấp nhất sông Sài Gòn (Trạm Phú An)
The most shallow water level of Saigon river (Phu An Station)
Mực nước cao nhất sông Sài Gòn ( Trạm Phú An)
The deepest water level of Saigon river (Phu An Station)

sách luật mặt trận tổ quốc việt nam 2015 sửa đổi và các quy định mới về vai trò vị trí, quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam áp dụng 01-01-2016

 


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách cùng loại