sách niên giám thống kê tỉnh hà giang 2018 số liệu năm 2017
  • sách niên giám thống kê tỉnh hà giang 2018 số liệu năm 2017

    • Số trang:418
    • Xuất bản:năm 2018
    • Tác giả:Cục thống kê tỉnh hà giang

sách niên giám thống kê tỉnh hà giang 2018 số liệu năm 2017


niên giám thống kê tỉnh hà giang xuất bản tháng 5 năm 2018 số liệu hết năm 2017 là ấn bản do cục thống kê tỉnh hà giang biên soạn và phát hành hàng năm

Trích một đoạn trong niên giám thống kê tỉnh hà giang

* Thu chỉ ngăn sách nhà nước trong niên giám thống kê hà giang 2017 2018

Tổng thu ngân sách Nhà nước địa phương năm 2017 ước đạt 12.208 tỷ đồng, trong đó: Thu NSNN trên địa bàn ước 1.956 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2016 (thu nội địa 1.626 tỷ đồng, tăng 7,23%; thuế xuất nhập khẩu 216 tỷ đồng, tăng 6,86%; thu quản lý qua ngân sách 40 tỷ đồng, giảm 71,9% so với năm 2016); thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương 9.634 tỳ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu chuyển nguồn 624 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2016; thu cấp dưới chuyển lên và kết dư ngân sách 36,1 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 ước 12.007 tỳ đồng, đạt 100% dự toán địa phương giao, trong đó chi cân đổi ngân sách 8.284 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; chi chương trình mục tiêu 2.200 tỷ đồng; chi từ nguồn thu chuyển nguồn 623,7 tỷ đồng; chi trả nợ gốc tiền vay 237,6 tỷ đồng;… Các khoản chi bổ sung ngoài dự toán như chi khắc phục thiên tai, hỗ trợ hộ nghèo, cứu đói giáp hạt được triển khai kịp thời, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

 

* Đầu tư trong niên giám thống kê tỉnh hà giang xuất bản năm 2018 số liệu 2017

Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn tình năm 2017, đã trao quyết định chủ trương đau tư, cắp giấy chứng nhận đãng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng mức vốn đầu tư đăng ký 8.416 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư đối với 17 dự án, với tổng số vổn dự kiến 7.667 tỷ đồng. Trong đó có một số nhà đầu tư lớn đang tập trung triển khai nghiên cứu và xây dựng dự án đầu tư vào các Dhh vực trồng và chế biến dược liệu, chè; chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa; chế biến gỗ; phát triển thương mại, du lịch.

Tổng mức thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh năm 2017 ước 7.094,6 tỷ đồng, tăng 9,24% so với năm 2016, trong đó: vốn nhà nước 1.410,6 tỷ đồng, chiếm 19,88% tổng vốn đầu tư, giảm 21,10%; vốn ngoài nhà nước 5.684 tỷ đồng, chiếm 80,12%, tăng 20,77%. Thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2017 tăng khá chủ yếu từ nguồn vốn ngoài Nhà nước được thực hiện từ một số dự án lớn được triển khai trong lĩnh vực thủy điện và vốn đầu tư xây dựng nhà cửa trong dân cư do gía nguyên vật liệu trong năm on định đã kích thích người dân đầu tư.

Nội dung cuốn niên giám thống kê tỉnh hà giang năm 2017 2018 gồm

sach-nien-giam-thong-ke-tinh-ha-giang-2018-so-lieu-nam-2017

 

2.     Thu chỉ ngăn sacn rNna nươc

Tổng thu ngân sách Nhà nước địa phương năm 2017 ước đạt 12.208 tỷ đồng, trong đó: Thu NSNN trên địa bàn ước 1.956 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2016 (thu nội địa 1.626 tỷ đồng, tăng 7,23%; thuế xuất nhập khẩu 216 tỷ đồng, tăng 6,86%; thu quản lý qua ngân sách 40 tỷ đồng, giảm 71,9% so với năm 2016); thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương 9.634 tỳ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu chuyển nguồn 624 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2016; thu cấp dưới chuyển lên và kết dư ngân sách 36,1 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 ước 12.007 tỳ đồng, đạt 100% dự toán địa phương giao, trong đó chi cân đổi ngân sách 8.284 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; chi chương trình mục tiêu 2.200 tỷ đồng; chi từ nguồn thu chuyển nguồn 623,7 tỷ đồng; chi trả nợ gốc tiền vay 237,6 tỷ đồng;… Các khoản chi bổ sung ngoài dự toán như chi khắc phục thiên tai, hỗ trợ hộ nghèo, cứu đói giáp hạt được triển khai kịp thời, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

 


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)