Tài chính Việt Nam 2015 ổn định vĩ mô hội nhập toàn diện
  • Tài chính Việt Nam 2015 ổn định vĩ mô hội nhập toàn diện

    • Số trang:732
    • Nhà xuất bản:Tài chính
    • Nguồn gốc xuất xứ:NXB Tài chính
      Giá bán: 215,000 đồng
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT MUA 2 TẶNG 1

Khi mua 2 sản phẩm Tài chính Việt Nam 2015 ổn định vĩ mô hội nhập toàn diện ( Chú ý sản phẩm cùng loại ) Các bạn sẽ được tặng bột rửa bát hoặc muối rửa bát hoặc nước làm bóng đồng thời tặng luôn que thử nước cứng cho khách hàng có nhu cầu, Nguồn gốc
NXB Tài chính

Tài chính Việt Nam 2015 ổn định vĩ mô hội nhập toàn diện


Tài chính Việt Nam 2015 ổn định vĩ mô hội nhập toàn diện

Nhằm cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản nhất trong quản lý, hoạch định chính sách trong vấn đề kinh tế – tài chính, NXB Tài chính xin giới thiệu tới độc giả cuốn sách “Tài chính việt nam 2014 -2015: Ổn định vĩ Mô, Hội nhập toàn diện”.

Xin giới thiệu chi tiết nội dung cuốn sách:

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CÁC TÁC GIẢ

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: KINH TẾ – TÀI CHÍNH VĨ MÔ

tai chinh viet nam 2015

tai chinh viet nam 2015

1. KINH TẾ VĨ MÔ 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015

2. KINH TẾ NGÀNH NĂM 2014 – 2015

3. NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ TỤT HẬU KINH TẾ VIỆT NAM

4. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

5. TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ: TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT BA TRỌNG TÂM

6. TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

7. ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI NHẬP THUẾ QUAN ĐỐI VỚI CƠ CẤU NHẬP KHẨU

8. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2017

9. LỰA CHỌN CHỈ SỐ DẪN BÁO PHÂN TÍCH CHU KỲ KINH TẾ VIỆT NAM

10. HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA DỊCH VỤ THIẾT YẾU DO DOANH NGHIỆP ĐỘC QUYỀN HOẶC THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT – KINH DOANH

11. DIỄN BIẾN GIÁ DẦU VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ VĨ MÔ

12. NỢ CÔNG: MỨC ĐỘ AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP BỀN VỮNG

PHẦN THỨ HAI: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

1. CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2015

2. TÁI CẤU TRÚC QUY MÔ, CƠ CẤU CHI NSNN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3. TÁI CƠ CẤU ĐÂU TƯ CÔNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

4. AN TOÀN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

5. CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2011 – 2015: ĐIỀU CHỈNH ĐÒN BẢY TÀI CHÍNH

6. DỰ BÁO THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 – 2017

7. CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

8. HOÀN THIỆN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GẮN VỚI SỬA ĐỔI LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

9. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020.

10. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG

11. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

12. CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ LỆ PHÍ TẠI VIỆT NAM

PHẦN THỨ BA: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ

1. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015

2. HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2014

3. PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

4. THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5. VAMC VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ NỢ XẤU

6. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH XỬ LÝ NỢ XẤU NGÂN HÀNG

7. MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM

8. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CẢNH BÁO SỚM KHỦNG HOẲNG TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM

9. AN TOÀN VĨ MÔ NHÌN TỪ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

10. SỬ DỤNG MÔ HÌNH BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN ĐỂ KIỂM NGHIỆM TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

PHẦN THỨ TƯ: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2014 VÀ DỰ BÁO 2015

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

3. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NHÌN TỪ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ

4. CỔ PHẦN HÓA VÀ VẤN ĐỀ THOÁI VỐN

5. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VÀO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

6. SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TÀI DOANH NGHIỆP

7. VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG NỀN KINH TẾ

8. TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

9. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP VÀ LÂM NGHIỆP

10.CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

PHẦN THỨ NĂM: KINH TẾ – TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

1. KINH TẾ TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 2014 – 2015

2. CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM

3. THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA TPP

4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

5. HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN Ở VIỆT NAM

6. CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASIO

7. QE3 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN MỘT SỐ NỀN KINH TẾ LỚN

8. XU HƯỚNG HỢP TÁC KINH TẾ – TÀI CHÍNH KHU VỰC

9. WTO VÀ LỘ TRÌNH CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC

10. KINH TẾ TRUNG QUỐC 2014 VÀ XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH

PHẦN SỐ LIỆU: KINH TẾ- TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Sổ tay pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp mới nhất

Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khóa XIII đã thông qua 3 đạo Luật quan trọng có liên quan đến doanh nghiệp và đều có hiệu lực từ 01/7/2015.
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, trong đó có nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp; Công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật; khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu..
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 cũng có nhiều điểm mới như quy định thêm các đối tượng ưu đãi đầu tư, bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới cũng như quy định cụ thể các ngành, nghề ưu đãi..

so-tay-phap-luat-danh-cho-giam-doc

so-tay-phap-luat-danh-cho-giam-doc

Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13. Với 10 chương, 66 Điều, Luật đã quy định rõ về các vấn đề liên quan đến việc đầu tư, bổ sung vốn Nhà nước để thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cũng như ở công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên, mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Cùng với đó là các cơ chế về vốn, huy động vốn, thẩm quyền về vốn, quyết định đầu tư, quản lý nợ, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp.

Để các doanh nghiệp, cá nhân có được tài liệu tham khảo hữu ích liên quan đến lĩnh vực này, Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn liên kết với nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách:
SỔ TAY PHÁP LUẬT DÀNH CHO
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật Đầu tư năm 2014
Phần thứ hai. Luật Doanh nghiệp năm 2014
Phần thứ ba. Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014
Phần thứ tư. Quy định mới về quản lý doanh nghiệp
Phần thứ năm. Quy định mới về đầu tư
Phần thứ sáu : Quy định mới về ưu đãi thuế


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách cùng loại