sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » SỔ TAY CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

SỔ TAY CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

SỔ TAY CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

p1425738289_stvienchuc

Một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay trong giai đoạn hội nhập và phát triển của nước ta là xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết sâu rộng về pháp luật nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước.Nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức quy định về quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, vị trí công tác, ngạch công chứcviên chức ,… đã được ban hành. Cụ thể như: Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; Nghị định09/2015/NĐ-CP ngày 22-01-2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 về thực hiệnquy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 02/2015/NĐ-CPngày 02-01-2015 sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước; Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02-02-2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP; Thông tư 01/2015/TT-BNVngày 13-02-2015 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức kịp thời nắm bắt những thông tin pháp lý mới,  Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: SỔ TAY CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, công chức & văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Luật Viên chức

Phần thứ ba. Luật Tiếp công dân & quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước

Phần thứ tư. Quy định về chính sách tinh giản biên chế

Phần thứ năm. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức, viên chức

Phần thứ sáu. Quy định về vị trí công tác và mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức của một số ngành nghề

Phần thứ bảy. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng kinh phí trong cơ quan nhà nước

Phần thứ tám. Công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức

Phần thứ chín. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Sách có độ dày 440 trang.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Trong tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính sựnghiệp thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự phát triển của đất nước đồng thời là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi về các đường lối, chính sách pháp luật. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đang là một trong những nội dung cơ bản của chính sách cải cách hành chính. Do vậy, ngày 17/04/2015 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-04-2015 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành một số văn bản để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện quyền tự chủ, dân chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và các văn bản về các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức..

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật những quy định mới của Nhà nước về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quyền dân chủ, tự chủ trong tổ chức, hoạt động và đồng thời cập nhật các chính sách mới về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm dành cho cán bộ, công chức và viên chức;…Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Phần thứ hai. Cơ cấu ngạch và vị trí việc làm dành cho công chức, viên chức;

Phần thứ baLuật cán bộ, công chức, viên chức và quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức;

Phần thứ tư. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ năm. Các chính sách đãi ngộ về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho cán bộ, công chức;

Phần thứ sáu.Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
best thesis proofreading site au best dissertation methodology ghostwriter for hire online professional article editing services for school esl dissertation proposal editing for hire for mba custom blog post proofreading site for school pay to do cheap personal essay online citric acid sodium hydroxide professional course work proofreading website au article ghostwriting service online essay writer websites us most important person in my life best personal statement editor service for mba custom blog post proofreading sites for mba write me professional phd essay on brexit help with human resource management dissertation methodology best term paper proofreading sites uk cheap content editing services us professional paper proofreading for hire uk order university essay on hillary clinton popular phd essay ghostwriters services for phd professional essays writer for hire for phd popular definition essay writing sites for school help writing accounting letter popular dissertation writers for hire for university best college essay ghostwriting websites for university custom homework editing websites for college help me write popular assignment help me write professional article cheap letter writing services gb popular dissertation conclusion ghostwriting sites movie review writing sites popular cv writing sites for mba school uniforms should not be required women role esl custom essay ghostwriters websites au professional mba essay ghostwriters sites us cheap dissertation results editor for hire gb professional research proposal proofreading for hire for college help writing astronomy homework professional argumentative essay ghostwriting service popular paper writers services usa pay to get esl cheap essay on presidential elections custom business plan ghostwriter site au top thesis proposal proofreading website custom blog post editor website for masters professional thesis proposal proofreading for hire for mba professional dissertation methodology writer service for college pay to get logic speech esl university essay writing sites online cheap letter writers for hire usa annotated bibliography editing service uk popular analysis essay editor sites au top definition essay writers sites for masters cheap definition essay writer websites ca top resume ghostwriters sites for college inequality topics write me best bibliography papers ghostwriting site gb pay for my popular academic essay on trump esl paper proofreading site au phd essay ghostwriters websites pay to do professional bibliography online custom academic essay editor service us best definition essay ghostwriting for hire for university custom research paper writers for hire gb popular scholarship essay editing service usa custom creative essay ghostwriters website online professional application letter ghostwriters site uk best essay ghostwriter sites us order remedial math cv write my custom expository essay on shakespeare best content writers for hire usa custom academic essay ghostwriting sites usa professional cover letter writing service gb pay to do investments dissertation hypothesis esl masters custom essay help professional analysis essay writer for hire for university write me best scholarship essay on hillary clinton esl dissertation introduction ghostwriting websites uk cheap analysis essay writers service us type my life science research proposal cheap definition essay writing site for university popular blog post ghostwriter services ca cheap reflective essay ghostwriters for hire for college help with my best university essay on hillary esl blog post writer websites online popular cheap essay ghostwriting site for university top thesis statement ghostwriters service us professional problem solving ghostwriter service online order algebra application letter critical thinking ghostwriter esl dissertation proofreading service for mba buy geology movie review custom article review ghostwriting website for phd best analysis essay ghostwriters services professional masters research paper topic custom reflective essay ghostwriter websites usa reflective essay proofreading site us popular thesis statement writing for hire us cheap cheap essay writing sites ca professional dissertation abstract editing website for mba tralfamadore slaughterhouse five cheap school rhetorical analysis essay help custom creative essay proofreading sites usa top thesis proposal writers website au cheap personal essay writing site for masters college writers services usa pay for accounting biography popular blog post ghostwriter sites for mba popular scholarship essay writing website for college professional dissertation abstract proofreading service usa argumentative writing service usa cheap school essay proofreading websites for mba top persuasive essay writing for hire for phd popular university essay writing website for school cheap college essay ghostwriting service for university jazz concert review essay blog post ghostwriter website pay to get business case study professional scholarship essay ghostwriters site for university help me write critical analysis essay on hillary clinton popular argumentative essay writing website uk top business plan writing services for school custom masters essay writer services gb buy english as second language research paper help with my women and gender studies movie review custom assignment proofreading website for school cheap course work ghostwriting website online cheap home work proofreading service cheap business plan editor website usa help writing popular dissertation chapter online best mba dissertation methodology topics pay to write literature papers cv editing write calculus dissertation proposal help with my logic course work best creative writing writing sites usa custom dissertation abstract writers service for school research proposal editing services uk type my custom argumentative essay on founding fathers esl movie review ghostwriting websites online help me write management dissertation results top college essay proofreading website gb ph of amylase cheap custom essay ghostwriters service uk best problem solving writers websites for mba top content ghostwriter for hire au cheap dissertation introduction writing website uk popular reflective essay editing for hire us custom thesis proposal proofreading for hire us best essays editing service for phd top blog writers websites for phd pay for my finance thesis proposal popular cover letter ghostwriting website ca order cheap article online application letter editor website au top thesis statement editing services uk esl home work writer site for masters esl application letter ghostwriting service for masters best mba essay writers services gb esl definition essay ghostwriters services for phd annotated bibliography writing websites au popular annotated bibliography writers websites ca type my top personal essay pay to write math papers write me professional custom essay on civil war dissertation conclusion proofreading services gb trigonometry essay ghostwriters websites analysis essay on political science professional personal essay writer services uk professional masters dissertation results assistance custom admission paper writer for hire for school top analysis essay editor website online esl expository essay writing service for university nucor case study pay to get medicine resume order professional analysis essay on hillary clinton do my top expository essay on civil war cheap best essay editing site for mba wigwam on a raft help with my professional custom essay on hillary best creative writing ghostwriting websites for school professional essays writing site online popular phd descriptive essay example type my culture dissertation conclusion pay to do mathematics papers buy engineering essay popular article editing service uk creative writing ghostwriting service usa remember the titans themes papers ghostwriters service online tragic heroes in real life esl mba article help irony in cask of amontillado top scholarship essay editing sites astronomy writing services book review ghostwriting website uk cheap curriculum vitae ghostwriters service us cheap case study proofreading site usa best masters thesis statement topic when we dead awaken writing as re vision top phd dissertation abstract sample dissertation results ghostwriting services us popular dissertation writing services uk top dissertation proposal proofreading websites for college cheap dissertation introduction ghostwriters website for masters esl personal essay ghostwriter websites usa best presentation writers services for phd rhetorical analysis writer websites gb pay for cheap critical essay on lincoln pay for tourism curriculum vitae thesis statement on gender inequality top school home work help esl college article review topics cheap personal essay editor for hire uk professional college persuasive essay example cheap resume ghostwriters website for masters cheap admission paper editor websites for school do my cheap dissertation proposal top research proposal ghostwriter website usa professional expository essay writing websites for university professional masters paper assistance pay to do science critical thinking pay to write chemistry content top course work proofreading websites gb top school essay ghostwriter website ca best masters critical essay samples pay to get custom custom essay online professional blog post ghostwriters websites for masters best essays ghostwriting service online popular dissertation results writers for hire au university essay editor website online custom university essay writing websites for masters home work proofreading site online cheap expository essay writer sites pay to do cheap university essay on brexit top blog post writer service ca popular essay ghostwriter service us esl course work proofreading websites for mba cheap literature review editor site uk top critical thinking ghostwriters sites uk top expository essay ghostwriting sites for phd esl speech proofreading for hire for masters expository ghostwriter for hire au cheap mba home work samples top argumentative essay editor services static and dynamic characters in the crucible write me remedial math book review best book review ghostwriting for hire us esl dissertation abstract writer site uk best university admission paper topic top assignment writing site us professional school essay writers for hire gb professional speech editor websites usa cheap persuasive essay ghostwriter services for university personal statement writers site au esl dissertation introduction editor service ca professional ghostwriter website for school cheap masters essay editing sites us help with my music dissertation methodology popular academic essay writing for hire for school write criminal law speech essay on self esteem pay for tourism thesis proposal custom article ghostwriter website us popular creative writing ghostwriters services custom dissertation results proofreading service for university geography essay editing website best biography editor for hire for school business plan writer sites us professional definition essay ghostwriters services au professional article review proofreading services usa cheap dissertation methodology editor for hire for college cheap scholarship essay editing service online popular argumentative essay writing service for phd professional blog writers sites online order speech essays popular speech ghostwriters services uk top rhetorical analysis essay writers for hire for university critical analysis essay ghostwriters website write me life science business plan popular article ghostwriter sites cheap persuasive essay ghostwriters site for masters cheap research proposal ghostwriting site usa pauls case sparknotes write my top university essay on pokemon go esl dissertation chapter editing website for college cheap course work writers site gb custom critical essay writing for hire for masters custom descriptive essay ghostwriting sites for school esl phd essay writer services for school help writing professional critical thinking professional business plan editing sites for university esl custom essay ghostwriting services gb bibliography proofreading site ca best research paper editor website usa professional dissertation conclusion ghostwriter for hire for masters top bibliography writers service for university buy best term paper top speech writing services us cheap creative essay ghostwriting sites for college custom critical analysis essay proofreading services usa cheap reflective essay writers service us top problem solving writer websites for masters custom reflective essay writer site gb best home work ghostwriter service us type my leadership dissertation conclusion top phd essay editing services usa popular thesis statement writer sites for school esl best essay writer website gb popular dissertation results ghostwriter service for school top dissertation conclusion proofreading websites for mba popular annotated bibliography writing sites uk custom mba dissertation conclusion cheap masters essay proofreading services for school best paper ghostwriting for hire online popular book review writing for hire for masters best dissertation methodology writer for hire uk best movie review writers website us pay to get women and gender studies admission essay custom creative essay proofreading website for college custom dissertation abstract ghostwriters website online popular proofreading websites uk type my custom custom essay on hillary clinton custom paper proofreading sites gb conventional ethical relativism custom book review ghostwriter services au best academic essay ghostwriter service online pay to write popular critical essay on donald trump esl business plan ghostwriting services au extended definition top academic essay writers websites for phd popular dissertation abstract ghostwriter websites usa top dissertation conclusion ghostwriters for hire ca custom thesis ghostwriter for hire for masters popular critical essay ghostwriters services for mba help with health dissertation methodology order psychology problem solving professional creative essay ghostwriters service usa popular dissertation proposal ghostwriter website for masters best dissertation conclusion ghostwriters website online custom scholarship essay proofreading websites cheap analysis essay proofreading services custom reflective essay writing site us top letter writers websites au popular masters essay writers for hire usa scholarship essay ghostwriting sites us top phd essay editor site for school top cv writing services for college esl thesis ghostwriter website ca top speech ghostwriting services for masters top personal statement ghostwriter for hire au help with my drama admission paper order best college essay custom creative writing editing service usa custom problem solving writers website online top thesis proposal editing service ca pay for professional critical analysis essay on hillary clinton esl critical analysis essay editing services top article editing site custom academic essay writer websites usa custom persuasive essay editor site online professional book review editing sites usa top school dissertation abstract example professional expository essay ghostwriting for hire for masters popular research proposal ghostwriters for hire for university professional definition essay ghostwriters services gb do my popular dissertation results popular book review writing service au popular research paper proofreading websites for university esl persuasive essay writer for hire us custom critical essay writing site pay to do cheap content help writing professional home work custom home work editing website uk cheap application letter writer website usa esl blog post ghostwriting website for college custom masters essay writing service gb custom article review ghostwriting website usa football in the 1920 best research proposal editor services uk top papers editing sites gb help with best critical analysis essay on pokemon go pay to do art & architecture thesis cheap critical essay writers services for university cheap admission essay proofreading sites for school write my best literature review examples for persuasive essay write my mathematics personal statement popular college essay writer site usa esl university college essay samples esl descriptive essay ghostwriters services for school custom admission essay writing services ca help writing best best essay on trump esl college dissertation samples buy tourism argumentative essay help with my custom rhetorical analysis essay nature vs civilization analysis editing for hire professional definition essay ghostwriting website us esl paper ghostwriting sites for masters help me write expository essay on lincoln professional critical analysis essay writing sites uk earth science writers for hire top dissertation proofreading services for mba unpleasant experience best creative essay ghostwriting service online esl blog post proofreading service for school music essays cheap blog writers sites online personal statement writing service plato vs nietzsche popular business plan ghostwriting site au esl analysis essay ghostwriters website uk custom personal essay proofreading website for college cheap paper writing site gb book report online best essays ghostwriter website for college top bibliography ghostwriters service au popular research proposal editor websites for mba custom essay ghostwriter website for phd dissertation hypothesis ghostwriters sites au write best personal essay online esl dissertation methodology editor site usa general douglas macarthur definition order accounting personal statement custom papers editing sites for mba cheap letter writing websites esl descriptive essay writer sites online top definition essay writers service us top thesis proposal ghostwriting sites usa help writing popular paper top mba expository essay samples type my professional persuasive essay on presidential elections cheap critical analysis essay proofreading service for school professional phd dissertation hypothesis popular phd essay editor websites us custom movie review editing websites popular dissertation methodology writing sites for university pay for my popular best essay on hacking best book review ghostwriting services gb professional essays editing for hire online pay to write philosophy business plan buy custom cheap essay online descriptive writing sites gb cheap article review ghostwriters website gb best resume editor services for phd bibliography ghostwriting sites top biography writing services usa cheap university essay editor website themes heart of darkness buy top resume theme of madness in hamlet best problem solving ghostwriters sites us dissertation editor for hire gb essay gangster best paper writing website us popular term paper ghostwriter sites ca top personal essay proofreading services cheap rhetorical analysis essay writer service gb esl reflective essay ghostwriters service for college custom personal essay writer services usa custom article review ghostwriting website i have a dream speech summary top best essay writer sites online esl critical essay writing for hire for college type my best admission essay on pokemon go custom essays ghostwriting site us do my philosophy content what is the conflict in the crucible cheap college essay editor sites au esl dissertation abstract ghostwriting site professional case study editor for hire for mba custom phd article review help pay to get esl school essay on shakespeare professional home work proofreading service for school esl article writer site usa professional cv writing sites gb professional mba essay writing website popular problem solving ghostwriters service virtue essay help me write art & architecture cover letter popular definition essay editing website gb mice and men candy professional course work proofreading website for college custom critical thinking editor website uk custom dissertation chapter writers website cheap academic essay editor website for phd best home work ghostwriter website for university professional dissertation abstract ghostwriters services for school help writing definition essay on hillary clinton professional business plan editor services for college professional essays writing services ca creative essay editing website uk custom personal statement proofreading site for mba top papers writing website for phd professional reflective essay writers websites for university custom dissertation methodology ghostwriting websites for phd professional dissertation chapter ghostwriter websites for college top case study ghostwriters services for masters