sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2015

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2015

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2015

p1426838983_stcd

Trong lĩnh vực lao động, Công đoàn giữ vai trò và vị trí rất quan trọng. Bởi lẽ đây là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, để hỗ trợ các hoạt động của tổ chức công đoàn, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐngày 27-12-2014 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở;Hướng dẫn số 1932/HD-TLĐ ngày 27-12-2014 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Hướng dẫn so 149/HD-TLĐ Ngày 04-02-2015 của Tổng liên đoàn về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”; Hướng dẫn số 194/HD-TLĐ ngày 12-02-2015 của Tổng liên đoàn về hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”; Hướng dẫn số 168/HD-TLĐ ngày 10-2-2015 của Tổng liên đoàn hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; Hướng dẫn số 196/HD-TLĐ ngày 12-02-2015 của Tổng liên đoàn về hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Nhằm cung cấp kịp thời các tài liệu hướng dẫn hoạt động của tổ chức công đoàn về thực hiện dân chủ, tự chủ, thi đua – khen thưởng; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng, đánh giá chất lượng hoạt động; thực hiện công tác nữ công;… đồng thời giải đáp các chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;…  Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu sách:
SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2015
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn thực hiện dân chủ, tự chủ, tổ chức các hoạt động, thi đua, khen thưởng trong tổ chức công đoàn;
Phần thứ hai. Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020;
Phần thứ ba. Kỹ năng và phương thức tuyên truyền miệng, phổ biến pháp luật dành cho cán bộ công đoàn;
Phần thứ tư. Hướng dẫn xây dựng, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn;
Phần thứ năm. Hướng dẫn thực hiện công tác nữ công năm 2015;
Phần thứ sáu. Giải đáp quyền, trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động và tham gia quản lý nhà nước, kinh tế – xã hội;
Phần thứ bảy. Giải đáp các vướng mắc về hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong lao động;
Phần thứ tám. Giải đáp các vướng mắc thu, chi, quản lý và sử dụng tài chính trong tổ chức công đoàn;
Phần thứ chín. Giải đáp các chính sách về việc làm, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, khen thưởng, bảo hiểm dành cho cán bộ công đoàn và người lao động;

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2015

p1425574259_blld

Trong lĩnh vực lao động, các vấn đề về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; chế độ chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp và người lao động; các đơn vị lực lượng vũ trang. Do đó, trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật nhằm thực hiện các chính sách đãi ngộ trong lĩnh vực lao động như:Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22-01-2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống,Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ, Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ …

Để giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang cập nhật, tìm hiểu những quy định mới, Nhà xuất bản Lao Động

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2015”

 

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành;

Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Phần thứ ba. Chế độ tiền lương dành cho cán bộ,  công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động;

Phần thứ tư. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, thù lao đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế dành cho lực lượng vũ trang.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

>> sách biểu thuế nhập khẩu 2017 mới nhất
>> tra cứu biểu thuế nhập khẩu năm 2017 ở đâu >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2017
popular homework editing services for masters is the american dream still alive today essay business plan sample custom critical analysis essay ghostwriter site uk the starry night poem analysis best critical essay editor website ca custom dissertation editing website ca custom analysis essay writer services au cheap college admission paper topic best letter writing website for masters type my music admission paper best literature review writers service au top persuasive essay editor services ca top annotated bibliography ghostwriter sites uk custom argumentative essay ghostwriter sites for college essay topics for 1984 professional curriculum vitae editing for hire for mba help me write english cover letter custom thesis editing websites uk top report writer website for school top cheap essay ghostwriting services for college popular expository essay writer service uk professional case study proofreading service online professional rhetorical analysis essay ghostwriting website online critical essay ghostwriters for hire ca cheap blog post writers site for mba esl university personal essay advice top phd essay writing website usa expository essay on environmental studies help me write popular report top application letter ghostwriters website us do my professional expository essay on civil war professional resume writing websites usa professional critical essay editing site for masters top book review ghostwriters services for phd professional cv editing sites cheap analysis essay editor services for school popular academic essay ghostwriters website for phd custom content writing site for university pay for music bibliography esl application letter proofreading site uk professional thesis proposal ghostwriter site ca custom mba application letter assistance custom papers writers services for mba cheap biography editor websites for phd esl home work editing sites for college progressive era essay questions professional homework writer websites for college popular dissertation conclusion proofreading website for masters cheap cheap essay proofreading for hire online top course work proofreading service for school custom research paper ghostwriters website for phd best resume proofreading sites uk creative writing for hire au popular college blog example sample for custom essay esl college application letter examples top homework proofreading services au professional blog editing services au investments essay proofreading services top thesis writers site for mba professional blog ghostwriting for hire for masters communication writers sites buy leadership dissertation abstract cheap creative essay writers services usa professional presentation editing site uk custom research paper writer services us professional argumentative essay writer website ca esl admission essay ghostwriter service for mba professional thesis ghostwriter services custom thesis ghostwriting sites uk write me best reflective essay on presidential elections custom college dissertation chapter help esl essays ghostwriter for hire for mba superstitions in huckleberry finn esl university essay writers website us popular dissertation hypothesis writer service us esl university essay ghostwriter site for university professional dissertation abstract proofreading for hire for masters thesis proposal editor websites usa university proofreading services uk esl writer services for phd popular thesis ghostwriter websites online popular dissertation chapter editing site au admission paper writers services gb esl cheap essay writers services for mba cheap dissertation introduction writer website for university cheap creative writing editor website uk popular critical analysis essay ghostwriter services for school top critical thinking writer websites for phd help me write professional school essay on donald trump best application letter editing sites for school popular home work writers sites online help writing top creative essay on brexit solubility of kno3 popular papers proofreading site for mba esl dissertation results writers service usa esl book review ghostwriting websites au professional mba homework sample professional home work ghostwriter websites for masters popular personal essay writers website usa composition essay writers for hire professional thesis writers site for masters popular masters thesis proposal advice best curriculum vitae ghostwriter site gb course work writers sites uk popular biography editor services for masters popular home work ghostwriter sites uk professional curriculum vitae ghostwriter services ca professional research proposal proofreading services for college esl dissertation ghostwriters websites for phd order accounting critical thinking custom phd dissertation conclusion examples esl assignment writers website au college essay assistance cheap ghostwriter for hire esl definition essay editing service us article writers websites us cheap rhetorical analysis essay ghostwriter sites au help with my analysis essay on hillary clinton top presentation writer site au esl personal statement ghostwriting sites for college popular admission essay ghostwriting services for university professional thesis proposal ghostwriting websites for phd best thesis proposal writer website for college top blog ghostwriters services au top academic essay writing website for college top admission essay writer websites uk best custom essay ghostwriting for hire for university homework editing service uk top cover letter writer site for phd popular thesis writing websites au pay for business case study esl definition essay editor site for masters best phd essay writing websites for college racial discrimination essay conclusion order technology letter custom scholarship essay writers services ca esl school essay editor services for phd type my drama home work esl homework ghostwriting websites uk professional editing service uk top annotated bibliography editor site for school custom creative essay editing service for mba cheap admission essay writer for hire for college top resume ghostwriter sites online euthanasia should be legal research proposal ghostwriters services us help me write best papers online ancient egypt economy popular biography writers website for college cheap reflective essay ghostwriting sites us top thesis statement ghostwriting website au professional ghostwriting service for phd cheap critical essay editing website for university popular thesis writing site gb popular masters critical analysis essay help cheap argumentative essay writer sites au dissertation editing websites uk best dissertation proposal writer for hire for school custom expository essay writing service online pay for my anthropology article best book review writers for hire for phd pay to get best expository essay on brexit popular personal statement writers websites online esl masters problem solving top dissertation results writing site top dissertation abstract editor site us best letter ghostwriter service us bibliography writing for hire online pay to write professional scholarship essay on presidential elections popular cv ghostwriter websites uk professional course work editor websites gb popular problem solving proofreading website popular research paper editor site au popular personal statement editing website for masters popular university essay writing sites gb custom college critical thinking sample custom blog post ghostwriters for hire usa article review editor service usa god is a sadist popular descriptive essay ghostwriter service uk esl biography writing websites uk pay to write popular custom essay on brexit top literature review ghostwriter websites uk popular case study ghostwriting site for masters cheap biography writing for hire for masters top dissertation conclusion editor service help with my earth science critical thinking popular dissertation conclusion editor sites for phd top scholarship essay editor for hire ca slp soap notes pay to do geometry content custom research paper writing sites custom dissertation conclusion ghostwriters website for phd professional masters personal statement sample professional critical thinking writers site online popular essay writers sites uk cheap college essays sample top college essay writer sites for school popular argumentative essay ghostwriters service for phd custom ghostwriting site for mba custom school essay proofreading websites online pay for law dissertation hypothesis esl mba masters essay examples accounting editor website do my custom article online top cheap essay ghostwriter services usa top speech ghostwriters website au top rhetorical analysis essay ghostwriters website for college type my cheap masters essay on usa professional custom essay writing websites ca top personal essay writer for hire gb cheap reflective essay editor site for phd cheap dissertation introduction editor website custom cheap essay writers for hire for college professional personal essay writers websites au top term paper ghostwriters for hire gb popular critical thinking editing website for college top university essay writer site for phd cheap college essay examples best case study ghostwriters site online best personal essay writer for hire custom creative essay ghostwriters sites gb custom rhetorical analysis essay proofreading sites for phd buy top biography online stephen hawking physics contributions course work proofreading service au esl university essay ghostwriter website for college custom masters essay editing websites us professional dissertation abstract editor websites for phd top thesis ghostwriting website for school custom reflective essay proofreading websites uk esl book review writer websites for masters popular college content sample cheap analysis essay proofreading websites gb custom literature review editing site for phd popular research paper editing site usa professional school cheap essay topic popular critical essay ghostwriters services gb top rhetorical analysis essay editor website usa best argumentative essay ghostwriting services au best critical essay writers website for college esl personal statement ghostwriting sites uk best papers proofreading sites au best paper ghostwriters service us best best essay writer for hire ca custom masters essay ghostwriter website research proposal editing service us best admission essay editor site us reflective essay ghostwriting services online popular dissertation introduction writers sites professional papers writing for hire usa custom admission essay writer website for mba esl best essay ghostwriters website for college cheap school essay writer services for phd best masters essay ghostwriters sites gb top expository essay editing site ca nursing career essay top dissertation conclusion ghostwriting services esl report writer websites for college application letter writers services us write me finance article review esl thesis ghostwriters sites au pay to get professional expository essay on hillary clinton best university essay ghostwriters websites usa custom university dissertation results samples write my marketing personal statement esl thesis statement writers for hire for masters professional college essay ghostwriter services cheap persuasive essay writers site ca cheap creative writing ghostwriting sites for phd best school essay writers sites online custom personal statement writers services ca esl thesis proposal writers for hire for college professional admission essay ghostwriting sites usa cheap cover letter ghostwriter sites for phd do my marketing research proposal cheap admission essay editor for hire usa top cover letter writers service for university professional papers writing sites for mba cheap dissertation chapter proofreading for hire ca popular cheap essay editor services usa argumentative writer sites gb custom home work writing websites popular dissertation chapter ghostwriters for hire ca best cover letter ghostwriting website for phd cheap research paper proofreading service online best reflective essay proofreading service gb esl cv editor services ca content ghostwriting sites online top analysis essay ghostwriters site online popular creative writing writing sites uk esl college dissertation introduction sample letter to ferdinand and isabella regarding the fourth voyage cheap college essay ghostwriting websites uk type my expository essay topics about racism popular presentation editing sites us human resource management essay editor service popular school essay writing sites popular descriptive essay editing websites au buy sociology dissertation introduction the art of tattooing cheap descriptive essay writing websites professional masters essay writers site pay for sociology cv best article ghostwriting service for school professional descriptive essay ghostwriter website for mba pay to do argumentative essay dissertation chapter writing website custom thesis proposal writing sites online best descriptive essay writing websites popular letter ghostwriter service for school pay for geography book review cheap phd essay proofreading website for college write english as second language admission paper popular cv proofreading service cheap book review editor websites us help with best school essay on presidential elections top paper editor site ca presentation proofreading site uk custom essays editing service gb custom letter writer services gb definition essay editor services au persuasive essay ghostwriting sites us best article writing websites for school top business plan ghostwriters website usa popular personal essay editing websites uk popular biography writer website for masters cheap custom essay ghostwriters service uk cheap school essay writing sites usa help writing algebra assignment esl thesis statement writing site uk popular presentation editing site for mba professional thesis writers for hire us help with my physics business plan essays writing help me write popular persuasive essay esl business plan ghostwriting site usa masters ghostwriters for hire us professional proofreading sites gb best homework ghostwriters sites us best dissertation results writers services for masters best bibliography ghostwriting service for mba esl argumentative essay editing for hire au dissertation abstract writers sites au buy best university essay online persuasive writer website uk women and gender studies essay writers for hire popular cv writers services for masters top creative essay ghostwriters sites for university help with custom persuasive essay on hacking custom expository essay proofreading site for university esl blog writing services us custom school persuasive essay samples esl dissertation chapter writers sites uk best phd essay writing websites for university help with my custom home work online custom thesis statement editing services for university order communication dissertation introduction top masters rhetorical analysis essay assistance popular thesis proposal ghostwriting services au technology writer services esl course work editing services us best scholarship essay writers websites professional term paper ghostwriting websites for masters write my psychology essays professional application letter ghostwriter for hire for school best research paper ghostwriter for hire for school best persuasive essay editor services for college cheap cv ghostwriter for hire for masters best school essay writer services custom cv writing websites help writing literature research paper personal statement writers services usa do my cheap analysis essay on hacking top expository essay editing service for phd best essays editing for hire for university cheap literature review writer service ca critical thinking writing site ca phd essay editor websites usa type my esl literature review esl problem solving writers service us esl content writing for hire gb professional reflective essay writing sites for school best masters admission paper samples best university school essay examples course work writer website online cheap dissertation proposal ghostwriter websites us top assignment proofreading sites for mba professional resume ghostwriters for hire for college professional dissertation conclusion ghostwriting sites ca cheap admission essay proofreading sites us custom creative essay ghostwriting websites ca pay to do esl personal essay on usa top content writer websites for university best dissertation writers services for college professional problem solving writer services ca popular speech writer websites pay for my drama dissertation results custom academic essay ghostwriter sites gb british literature research topics best course work ghostwriters websites for mba top presentation editor for hire cheap blog post editor websites for school cheap essays writing sites au popular research paper ghostwriter site au best personal essay ghostwriters sites for mba top papers writer websites gb academic essay editor sites usa top admission essay writing site usa esl case study editing for hire custom creative writing writer websites for mba popular dissertation abstract writer for hire online professional movie review ghostwriter website au popular dissertation methodology editor services online custom case study ghostwriting service gb cheap essays editing site uk do my literature assignment write me engineering letter current event papers philosophy proofreading site custom admission paper editing website for school professional blog post editor site ca help with my blog post pay to get esl reflective essay on hacking esl persuasive essay writers websites gb best research paper editing services for phd professional thesis proposal editing websites popular essay ghostwriting service au othello act 1 animalism in animal farm custom essay writing sites online esl dissertation abstract writer site for college custom presentation ghostwriting services for school top thesis editor site au custom curriculum vitae editing service us popular problem solving proofreading websites ca dissertation hypothesis ghostwriting site popular dissertation conclusion ghostwriting for hire us custom dissertation results ghostwriter service for phd custom scholarship essay ghostwriting site usa popular cheap essay editing sites for university examples for dissertation results book review writers site usa custom college blog examples descriptive writing site us cheap course work ghostwriters service ca esl course work editing site for mba cheap mba essay ghostwriters website best dissertation conclusion ghostwriting site online buy dissertation online popular application letter editing website for college top literature review ghostwriters websites usa popular essay proofreading service for phd popular analysis essay writing service professional article review ghostwriter services ca write my top critical analysis essay on founding fathers esl letter writing services uk thesis statement ghostwriters sites au custom resume proofreading site gb analysis ghostwriters website dissertation conclusion writing for hire us custom homework proofreading sites au top cover letter writing for hire gb popular university essay ghostwriter websites online top dissertation chapter writer for hire online pay to write film studies course work professional college essay proofreading for hire for mba top cheap essay writing services custom letter writers service us cheap movie review writers services for college custom letter writing service usa best dissertation methodology writers website online best critical essay ghostwriter website for mba top critical thinking editing websites au type my scholarship essay on donald trump help with my accounting course work esl analysis essay writer for hire for school professional case study writing service ca best case study editing sites online help with journalism paper esl masters research proposal sample best dissertation chapter writing website for phd best application letter writers sites for masters custom essays writers websites au popular persuasive essay on hacking college writers for hire ca custom proofreading service for mba professional report editor service for university custom blog ghostwriters services for mba cheap presentation editing websites for university professional university essay writers websites gb popular phd essay editing website uk popular school best essay example esl resume ghostwriters websites us popular thesis statement writer websites american dream in literature help me write law curriculum vitae