sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC, PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC, PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC,

PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

image

Cuốn sách đã tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, chính quyền địa phương, trường học…..

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Phần 1:Các bài diễn văn, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần 2:Các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc đại hội, hội nghị các cấp, các ngành.

Phần 3:Các bài diễn văn, phát biểu chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Phần 4:Các bài diễn văn, phát biểu tại các sự kiện quan trọng của các ngành, các địa phương.

Phần 5:Các bài diễn văn, phát biểu lãnh đạo địa phương thường dùng.

Phần 6:Các bài diễn văn, phát biểu thường dùng tại các công ty, doanh nghiệp.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết thực cho các cơ quan, đơn vị, và những người làm công tác soạn thảo văn bản.

Cẩm nang quản lý tài chính và định mức thu chi, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản trong trường học

luat ngan sach

Để giúp lãnh đạo và kế toán trong các trường học, các đơn vị thuộc ngành Giáo dục – Đào tạo trong cả nước làm tốt công tác quản lý tài chính – kế toán của đơn vị mình. Nhà xuất bản Kinh Tế xuất bản cuốn sách:

“CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH MỨC THU CHI, MUA SẮM, QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỌC”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PhầnI.Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hoạt động trong trường học

Phần II.Quy chế quản lý tài chính và chính sách hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục

Phần III.Định mức mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, tính hao mòn tài sản cố định trong trường học

Phần IV. Cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành giáo dục và bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo

Phần V. Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh, sinh viên

Phần VI.Chính sách bảo hiểm y tế đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh, sinh viên

Phần VII.Luật Ngân sách nhà nước (áp dụng từ năm ngân sách 2017) và Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học và người làm công tác kế toán trường học.

>> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
>> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ