sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » 140 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – HỆ THỐNG TÀI KHOẢN, DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ – SỔ KẾ TOÁN – MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

140 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – HỆ THỐNG TÀI KHOẢN, DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ – SỔ KẾ TOÁN – MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

140 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – HỆ THỐNG TÀI KHOẢN, DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ – SỔ KẾ TOÁN – MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

 

p1431573238_140

K TOÁN DOANH NGHIP

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN, DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ – SỔ KẾ TOÁN – MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014của Bộ tài chính)

 

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn cũng như trong công tác của nghành mình. Bộ tài chính đã ban hành phụ lục thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 với nội dung sau:

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Biểu mẫu báo cáo tài chính

Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính

Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán

Chắc chắn cuốn sách sẽ rất hữu ích cho những người sử dụng trong việc thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp, đồng thời sẽ tiện lợi, dễ hiểu cho người nghiên cứu, học tập với 140 sơ đồ kế toán chi tiết có giải thích cụ thể

Sách bao gồm nội dung chính sau:

  • PHẦN I. 140 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
  • PHẦN II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
  • PHẦN III. BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  • PHẦN IV. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong biên soạn song vì thời gian có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Ban biên soạn mong nhận được và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Sách dày 444 trang khổ 20×28 in bằng giấy trắng bãi bằng. in xong và phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2015.

Giá phát hành 325.000đ/cuốn

SỔ TAY GIÁM ĐỐC 858 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

SỔ TAY GIÁM ĐỐC

 
858 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
 
THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Giải đáp các tình huống về tổ chức bộ máy doanh nghiệp;
 
Phần thứ hai. Giải đáp các tình huống về lao động và tiền lương theo Bộ luật lao động 2013;
 
Phần thứ ba. Giải đáp các tình huống về chế độ quản lý tài chính trong doanh nghiệp;
 
Phần thứ tư. Giải đáp các tình huống về vấn đề sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ;
 
Phần thứ năm. Giải đáp các tình huống về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 
Phần thứ sáu. Giải đáp các tình huống về vấn đề quảng cáo;
 
Phần thứ bảy. Giải đáp các tình huống về vấn đề giá;
 
Phần thứ tám. Giải đáp các tình huống về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
 
Phần thứ chín. Giải đáp các tình huống về  thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác;
 
Phần thứ mười. Giải đáp các tình huống về kiểm tra, kiểm toán trong doanh nghiệp;
 
Phần thứ mười một. Giải đáp các tình huống về chứng từ, tài khoản và sổ kế toán trong doanh nghiệp;
 
Phần thứ mười hai. Giải đáp các tình huống về  chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
>> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
>> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ