sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » CẨM NANG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

CẨM NANG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

CẨM NANG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

p1411969028_tcdn

Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng trong khoa học quản trị kinh doanh. Việc truyền bá rộng rãi những kiến thức quy định về quản trị tài chính càng trở nên cần thiết đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Để góp phần giúp giám đốc và kế toán trưởng các doanh nghiệp nắm được các quy định về quản lý tài chính doanh nghiệp mới nhất . Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản cuốn Cuốn sách :
Cẩm Nang Nghiệp Vụ quản lý tài chính doanh nghiệp
 
Dành Cho Giám Đốc,  Kế Toán Trưởng  Doanh Nghiệp
Sách gồm các phần chính sau:
Phần 1: Hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp – luật phá sản doanh nghiệp 2014
Phần 2: Quy định về Hóa đơn mua bán hàng hóa mới nhất
Phần 3: Bộ tài chính Hướng dẫn xử lý vi phạm, xử phạt về Hóa đơn chứng từ
Phần 4: Hướng dẫn mới nhất về chế độ quản lý tài chính thuế
Phần 5: Hướng dẫn chi tiết thuế GTGT, TNCN
Phần 6: Thoả thuận áp dụng apa, kê khai thuế, quyết toán thuế
Phần 7: Chế độ kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế xử lý vi phạm hành chính thuế
Phần 8: Giám đốc và kế toán trưởng cần biết chế độ Giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính đối với doanh nghiệp.

SỔ TAY GIÁM ĐỐC

 
858 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
 
THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Giải đáp các tình huống về tổ chức bộ máy doanh nghiệp;
 
Phần thứ hai. Giải đáp các tình huống về lao động và tiền lương theo Bộ luật lao động 2013;
 
Phần thứ ba. Giải đáp các tình huống về chế độ quản lý tài chính trong doanh nghiệp;
 
Phần thứ tư. Giải đáp các tình huống về vấn đề sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ;
 
Phần thứ năm. Giải đáp các tình huống về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 
Phần thứ sáu. Giải đáp các tình huống về vấn đề quảng cáo;
 
Phần thứ bảy. Giải đáp các tình huống về vấn đề giá;
 
Phần thứ tám. Giải đáp các tình huống về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
 
Phần thứ chín. Giải đáp các tình huống về  thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác;
 
Phần thứ mười. Giải đáp các tình huống về kiểm tra, kiểm toán trong doanh nghiệp;
 
Phần thứ mười một. Giải đáp các tình huống về chứng từ, tài khoản và sổ kế toán trong doanh nghiệp;
 
Phần thứ mười hai. Giải đáp các tình huống về  chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
>> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
>> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ