sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách tổng hợp » Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế ,bảo hiểm thất nghiệp
Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế ,bảo hiểm thất nghiệp
  • Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế ,bảo hiểm thất nghiệp

    • Xuất bản:2015
    • Nhà xuất bản:NXB Lao động
    • Tác giả:Quang Minh (hệ thống)
      Giá bán: 350,000 đồng

Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế ,bảo hiểm thất nghiệp


Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế ,bảo hiểm thất nghiệp  và các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày một được nâng cao vấn đề an sinh xã hội được đề cập đến thường xuyên trên các báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng. Bảo hiểm y tế, BH xã hội  là một trong những chính sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên đề cập đến trong các phiên họp quốc hội.Nhiều văn bản pháp luật về bảo hiểm y tế, BH xã hội đã được được ban hành

Luật bảo hiểm y tế năm 2015  cập nhật các văn bản hướng dẫn mới nhất như: NĐ 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, QĐ 1018/QĐ-BHXH ngày 10-10-2014 Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Nhằm góp phần phổ biến tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , NXB Lao Động cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất”.

“Luật bảo hiểm xã hội – luật bảo hiểm y tế (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chi trả bảo hiểm mới nhất

Nội dung của cuốn sách gồm các phần chính:

Phần thứ nhất. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Phần thứ hai. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 46/2014/QH13 ngày 13-06-2014

Phần thứ ba. Quy định về quản lý thu chi, quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội

Phần thứ tư. Quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục chi trả bảo hiểm xã hội – danh mục bệnh nghề nghiệp

Phần thứ năm. Chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức

Phần thứ sáu. Giám sát, kiểm tra, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách sách luật bảo hiểm y tế năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất!

Kế toán điều chỉnh số liệu khi sai sót và theo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Kế toán – một trong những công cụ có hiệu lực trong hệ công cụ quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và tầm vi mô; cung cấp các thông tin trung thực và kịp thời phục vụ công tác điều hành quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kế toán xử lý các tình huống do phát hiện sai sót, nhầm lẫn hoặc điều chỉnh số liệu theo kết luận của biên bản thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng tại các cơ sở kinh doanh phát sinh rất đa dạng, phức tạp. Sau nhiều lần thay đổi, bổ sung bằng các quyết định và thông tư hướng dẫn cho đến nay, hệ thống chế độ kế toán mới đối với các cơ sở kinh doanh được ban hành tại quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính, đã đáp ứng được nhiều đòi hỏi khách quan của điều kiện mới. Chuẩn mực kế toán số 29 về xử lý sai sót kế toán cũng đề cập phương pháp xử lý chung.

Từ kinh nghiệm thực tế trực tiếp làm công tác quản lý, hỗ trợ tư vấn thuế, kế toán tại các doanh nghiệp. Từ nhiều tình huống đã diễn ra trong thực tế và nguồn tài liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra và kiểm toán tại một số cơ sở kinh doanh, tác giả Dương Xuân Thao, tiến sỹ kinh tế nêu ra một số tình huống và cách xử lý kế toán cụ thể, góp phần giải quyết một số vấn đề đã được đặt ra.

Ke toan dieu chinh so lieu khi sai sot va theo ket qua thanh tra, kiem toan tai cac co so kinh doanh

Cuốn sách “Kế toán điều chỉnh số liệu khi sai sót và theo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại các cơ sở kinh doanh” là tài liệu tham khảo cần thiết cho kế toán các doanh nghiệp cán bộ thuế, cán bộ kiểm toán, những người thực hiện công tác kiểm tra thanh tra tại cơ sở kinh doanh, các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và những người quan tâm.

Sách gồm những phần chính sau:

Phần I: Một số vấn đề cơ bản của lý thuyết kế toán

Phần II: Kế toán điều chỉnh các sai sót và tình huống kế toán

Phần III: Hạch toán điều chỉnh theo kết quả thanh tra kiểm tra và kiểm toán thuế

Phần IV: Nội dung cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh


TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926 98 58 68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962 601 638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963 735 128 giao hàng hỏa tốc
nguồn: sách biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách cùng loại