sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 song ngữ anh việt mới nhất bộ tài chính » sách hay » Sự lãnh đạo của Đảng và Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Sự lãnh đạo của Đảng và Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Sự lãnh đạo của Đảng và Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

nghe thuat quan su vn 164

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, bên cạnh việc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương thì Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giành nhiều Hội nghị với những nghị quyết quan trọng để lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời. Hội nghị Bộ Chính trị (1-1961) ra Chỉ thị về phương hướng và nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam. Tháng 2-1962, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về công tác cách mạng miền Nam. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín (12-1963) bàn về phương hướng và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam và đường lối quốc tế của Đảng trong tình hình mới. Các Hội nghị Trung ương lần thứ mười một (3-1965) và lần thứ mười hai (12-1965) bàn về tình hình và nhiệm vụ cấp bách trước mắt, về tình hình và nhiệm vụ mới trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Hội nghị Trung ương lần thứ mười ba (1967) về đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao. Chủ trương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 được đề ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn (1968). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ mười tám (1970) với chủ trương đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ mười chín (1971) là kiên trì đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Sau khi kí Hiệp định Pari, đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai vẫn ngoan cố tiếp tục chiến tranh, vi phạm Hiệp định. Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai mươi mốt (1973) đã có Nghị quyết quan trọng khẳng định con đường cách mạng miền Nam là con đường cách mạng bạo lực, phát triển lực lượng về mọi mặt để giành thắng lợi hoàn toàn. Những quyết định chiến lược về phương án giải phóng miền Nam đã được Hội nghị Bộ Chính trị họp các ngày 30-9 đến 8-10-1974 và từ 18-12-1974 đến 8-1-1975 thông qua và trực tiếp đưa đến thắng lợi hoàn toàn của đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhìn lại toàn bộ tiến trình cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của quân và dân ta, có thể nói là mẫu mực về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương trong nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, mà điển hình trực tiếp nhất là nghệ thuật nắm bắt đúng thời cơ chiến lược, hạ quyết tâm chính xác, kịp thời; phân tích đánh giá đúng thế trận phòng ngự chiến lược của địch; chọn hướng tiến công chiến lược và mục tiêu chiến lược mở đầu chính xác;…

Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2015), Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản cuốn sách: Sự lãnh đạo của Đảng và Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất  đất nước (1954-1975)”.

(nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền nam)

Nội dung cuốn sách gồm có bốn phần:

Phần thứ nhất. Những Hội nghị, nghị quyết, điện, thư của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ cho cách mạng miền Nam.

Phần thứ hai. Những chiến dịch, trận đánh tiêu biểu trong cuộc kháng chống Mỹ.

Phần thứ ba. Những vấn căn bản trong chỉ đạo chiến lược của Đảng và nghệ thuật quân sự Việt Nam

Phần thứ tư. Phụ lục tham khảo

Sách có độ dày 440 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

huong dan thu hien tam guong dao duc hcm 165

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, và Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, nhân dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2014) và 103 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2014), Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin quyết định xuất bản  và phát hành quyển sách: “Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quyển sách này gồm sáu phần:

Phần I: Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Phần II: Tài liệu học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Phần III: Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần IV: Chuyện kể về đời sống và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phần V: Tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2011 đến năm 2013.

Phần VI: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Sách có độ dày 430 trang, được in trên giấy tốt, bìa cứng, khổ 19×27, trang trọng.

>> sách biểu thuế nhập khẩu mới nhất
>> địa chỉ chăn lông cừu nanara ở hà nội >> mua sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ